Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

54/VS/2019 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx a xxxx Xxxxx xx xxxxx přestupků

Veřejnoprávní xxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxx č. 281/19 xx xxx 29.04.2019 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxx č 3/2019 xx xxx 24.6.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. X

Xxxxxxx strany

1. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx

XX:00249998

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx banka x x., xxxxxxx Písek xxxxx xxxx: 19-127271/0100

adresa: Xxxxx náměstí 114/3, 397 19 Písek

2. Xxxx Boudy

zastoupené starostou Xxxxxxx Xxxxxxxx

XX:00511706

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx: 641686399/ 0800

xxxxxx: Obecní xxxx Xxxxx. Xxxxx 122, 398 04 Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx správního obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

XX. II

Předmět xxxxxxx

1. X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů x §105 xxxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obce xx xxxxxxxx obvodu obce Xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx touto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Boudy.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxx x orgánu xxxxx Xxxxx.

3. Xxxxx x pokut a xxxxxxxxx poplatků uložených xxxxxx xxxxx Xxxxx x řízeních při xxxxxx této xxxxxxx xx příjmem rozpočtu xxxxx Xxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Za výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. XX. xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx účet x. 19-127271/0100 dohodnutou xxxxxxxx xxxxxx 2.000 Xx xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) přestupek.

2. Město Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vždy do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxx faktury xx xxxxxxxxxx 15 xxx.

Xx. XX

Xxxx trvání xxxxxxx

1. Xxxx smlouva se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx ukončit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje.

3. Smlouvu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vzájemnou dohodou xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx po jejím xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx svých úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 dnů. Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

2. Po xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx přílohu x xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx x. 281/19, xxxxxxxx Zastupitelstva obce Xxxxx č. 3/2019 x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přílohami obdrží xxxxx Xxxxx, jeden xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx x jeden xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Změnit obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx písemnou dohodou xxxxxxxxx xxxxx.

6. Veřejnoprávní xxxxxxx xx dne 24.03.2010, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 08.04.2010 xx ruší.

V Písku xxx 24.07.2019

Xxx. Eva Xxxxxxxxx x. r.

starostka města Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx obce Boudy