Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

54/XX/2019 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx x xxxx Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx agendy

Na základě xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxx x. 281/19 xx xxx 29.04.2019 x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x 3/2019 xx dne 24.6.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx

XX:00249998

xxxxxxxx spojení: Xxxxxxxx xxxxx x x., pobočka Xxxxx xxxxx xxxx: 19-127271/0100

xxxxxx: Xxxxx náměstí 114/3, 397 19 Písek

2. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Čišeckým

IČ:00511706

bankovní spojeni: Xxxxx xxxxxxxxxx, as xxxxx xxxx: 641686399/ 0800

xxxxxx: Obecní xxxx Xxxxx. Xxxxx 122, 398 04 Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx správního obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx

XX. II

Předmět smlouvy

1. X xxxxxxx s §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §105 zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), xxxxx orgány xxxxx Xxxxx xxxxxxx orgánů xxxx Boudy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx budou xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx věcech xxxx xxxxxx x orgánu xxxxx Písku.

3. Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Písku x xxxxxxxx xxx xxxxxx této smlouvy xx příjmem xxxxxxxx xxxxx Písku.

ČI. III

Úhrada xxxxxxx

1. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. II. této xxxxxxx xx xxxx Xxxxx zavazuje xxxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx x. 19-127271/0100 dohodnutou xxxxxxxx xxxxxx 2.000 Kč xx xxxxx došlý (xxxxxxxx) přestupek.

2. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku vyúčtováni xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 15 dnů.

Čl. XX

Xxxx trvání smlouvy

1. Xxxx smlouva se xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx ukončit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx měsíční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podávající xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. V

Společná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Město Xxxxx zašle xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

2. Po dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřadů informaci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx města Xxxxx č. 281/19, xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxx x. 3/2019 x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx x přílohami xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Boudy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 24.03.2010, když xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 08.04.2010 xx xxxx.

X&xxxx;Xxxxx xxx 24.07.2019

Xxx. Xxx Vanžurová x. x.

xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx obce Boudy