Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

53/VS/2019 - Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx a xxxx Olešná na xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx x. 281/19 xx dne 29.04.2019 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxx č. 31/19 xx xxx 3.7.2019 uzavírají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

ČI. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mgr. Xxxx Xxxxxxxxxx

XX: 00249998

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx banka x x., xxxxxxx Xxxxx číslo xxxx: 19-127271/0100

xxxxxx: Xxxxx xxxxxxx 114/3, 397 19 Xxxxx

2. Obec Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Brožkovou

IČ:00511986

bankovní xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, x x.

xxxxx účtu: 28920271/0100

xxxxxx: Obec Xxxxxx, Xxxxxx 14, 398 043 Bernartice

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx:

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx smlouvou. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgány xxxxx Xxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx správními xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx bude uložen x xxxxxx města Xxxxx.

3. Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx při plnění xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

Xx. III

Úhrada xxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. XX. xxxx smlouvy xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozpočtu městu Xxxxx na xxxx xxxx x. 19-127271/0100 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2000 Kč xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx.

2. Město Písek xxxxxxx obci Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následujícího xxxx vyúčtování formou xxxxxxx se xxxxxxxxxx 15 dnů.

Čl. IV

Doba xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx dobu neurčitou. Xxxxxxx je uzavřena xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Smlouvu xxx xxxxxxx písemnou xxxxxxxx xxx uvedení xxxxxx s tří xxxxxxx výpovědní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podávající xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Smlouvu xx xxxxx ukončit xxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu bezodkladně xx jejím xxxxxxxx xx úředních deskách xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 15 xxx. Město Písek xxxxx tuto smlouvu Xxxxxxxxx xxxxx Jihočeského xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx přílohu k xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx x. 281/19, usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x. 31/19 xx xxx 3.7.2019 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

4 Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx stejnopis x přílohami xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 02.04.2008, xxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Jihočeského xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 07.04.2008 se xxxx.

X&xxxx;Xxxxx xxx 24.07.2019

Xxx. Xxx Vanžurová x. x.

xxxxxxxxx města Písku

Miroslava Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx