Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Boleslav

Obecně závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx č. 4/2019,

xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2019, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostranstvích a xxxxxxx nočního xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx se na xxxx xxxxxxxx dne 21.10.2019 xxxxxxxxx x. 1558 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxxxxx x), x), c), x) x ustanovení §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2) zákona č. 246/1992 Xx., na xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx ustanovení §5 odst. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"):

Xxxx X.

XX. 1

Xxxxxxx x xxx

Xxxx xxxxxxxx doplňuje Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2019, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného pořádku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nočního xxxxx xxxxx:

XX. 11 Xxxxxxxx hlučných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx. 3 x 4 takto:

„3) X výjimce xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx Xxxx xxxxx. X xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dní xxxx xxxxxxx akce.

4) Xxxxxx x povolení xxxxxxx xxx odst. 3) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, XXX,

x) označení xxxxxx xxxxxxxxxx výjimky, xxxxx, čas x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx."

Xxxx XX.

XX. 2

Xxxxxxx ustanovení

Ustanovení Xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxx č. 1/2019 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx.

XX. 3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx dni xxxxxxxxx.

XXXx. Xxxxxx Nwelati, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx, x.x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx