Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Liberec

Nařízení xxxxxxxxxxxx města Liberec x. 3/2019,

xxxxxx se xxxxxxxxx Tarif xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxxx xxx 15.10.2019 x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 a §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx), xxx §1 xxxx. 6 zákona x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx §4a xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí XX č. 01/2019 xx dne 28.11.2018, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží x regulovanými cenami, xx xxxxx Výměru XX č. 02/2019 xx xxx 29.1.2019, xxxxxx se xxxx xxxxxx zboží s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX č. 01/2019, xxxxx toto xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

Tarif xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx je součástí Xxxxxxxxxxxxx tarifu veřejné xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x je vyhlášen xxx tarifní zónu XXXXXXX.

Xxxxx xxxxxxx dopravy x Liberci stanovuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dopravy XXXXXXX xxxxxxxxxxx Dopravním xxxxxxxx měst Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x.x. Jízdní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxx Liberec.

Ceny xxxxxxxx jsou uvedeny xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX.1)

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

XXXX - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx - bezkontaktní xxxxxx karta používaná xx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx IDOL.

Integrovaný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx cestujícím x xxxxx časové x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx spoje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje. Nosičem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Opuscard.

Neintegrovaný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravců xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx autobusových/železničních xxxxxxxx/xxxxxx a zastávek XXX xxxxxxxx x xxxxxxxx zónové platnosti xxxxxxxx dokladu.

Elektronické peněžní xxxxxxxxxx xxxx elektronická xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx zásady

Tarif xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xx zónový x časový.

Všechny xxxxxxxxxx x tramvajové xxxxx xxxxxxx hromadné dopravy XXXXXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx měst Liberce x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x.x. (xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx a Xxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx „XXXXXXX“ s xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx x. 11 Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxxxxx zastávkou x xxxxxxx zóně „XXXXXXX“ xx zastávka Xxxxxx x.X., výhybna (Xxxxxxxx x.Xxxxx, Xxxxxx x.Xxxxx, xxxxxxx) xx xxxxx xx Jablonce xxx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx xx linkách xxxxxxx dopravy x Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX-XXXX-Xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podmínky xxxxx, na xxxxx xxxxxxx XXX Xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx zastávky xx kterékoliv výstupní/přestupní xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jízdu

1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx

xxxx

xxxxxxxx

XXXXXXXX xxxxxxxxx

20,- Xx

40 min

ZLEVNĚNÁ xxxxxxxxx

&xxxx;5,- Xx

40 xxx

X xxxxxx, neděli x xx státem uznaných xxxxxxxx celodenně se xxxxxxxx xxxxxx jízdenek xxxxxxxxxx xx 60 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy XXXXXXX xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxx xxx, x xx pouze x xx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx kterou xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx přestup xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy XXXXXXX provozovaných Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x.x. x xxxxxxxxx xxxxxxx zóně.

2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Opuscard

Jízdenka xxx zónu „XXXXXXX“

xxxx

xxxxxxxx

XXXXXXXX xxxxxxxxx

18,- Kč

40 min

ZLEVNĚNÁ přestupní

 4,- Xx

40 xxx

X xxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx uznaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx na 60 xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx „XXXXXXX“ a x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x rámci linek XXXX x této xxxx.

3) XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxx „XXXXXXX“

xxxx

xxxxxxxx

XXXXXXXX přestupní

25,- Xx

60 xxx

XXX xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Jablonce xxx Xxxxx, x.x. v xxxx „XXXXXXX“.

XXXXXXXX xxxxxxxxxxx XXX jízdenka     

xxxx

xxxxxxxx

XXXXXXXX xxxxxxxxxxx

36,- Xx

90 xxx

XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx lince xxxxxxx hromadné xxxxxxx XXXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx nad Nisou) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx podnikem xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x.x.

Xx. 5

Xxxxxx jízdenky xxxxxxxx

1) Časové xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „XXXXXXX“

xxxx

24 hodinová xxxxxxxx

80,- Xx

24 hodinová xxxxxxxx

20,- Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

155,- Xx

Xxxxxxxx 24 xxxxxxxx jízdenky xxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maximálně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx x 3 děti xx xxxx do 15ti xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx LIBEREC provozovaných Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, a.s. x zóně „XXXXXXX“.

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, jsou platné xx všech xxxxxxx XXXX v zóně „XXXXXXX“.

2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx „LIBEREC“

cena

Jednodenní xxxxxxxx

50,-Xx (xxxx xxxxxxxxx: 24 xxx xx označení)

Jednodenní xxxxxxxx

12,-Xx (xxxx xxxxxxxxx 24 hod xx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx (2+3)

200,-Xx (xxxx xxxxxxxxx od 12 xxx x xxxxx - resp. xxxx od xxxxxxxx xx xxxxxx 24 xxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx linkách číslo 2 x 3.

Xxxxxxx xxx jízdního xxxxxxx xxxx xxxxxx skupina x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx 15 let xxxx.

Xx. 6

Xxxxxx jízdenky nepřenosné

1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx „XXXXXXX“

xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

175,- Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, 65+)

43,- Xx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

43,- Xx

Xxxxxxxxxxxx základní

530,- Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, 65+)

132,- Kč

Třicetidenní xxx xxxxxxxx

132,- Kč

Devadesátidenní xxxxxxxx

1370,- Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx zlevněná (dítě, xxxxxxx, 65+)

342,-Kč

Devadesátidenní xxx xxxxxxxx

342,- Kč

366 denní xxxxxxxx

3650,- Xx

366 denní xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, 65+)

912,- Xx

366 denní xxx xxxxxxxx

912,- Xx

366 xxxxx XXXXXXX ZLATÉ XXXXXXXX MEDAILE

1800,- Xx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxx xxxx „XXXXXXX“ xx xxxxx linkách XXXX.

Xx. 7

Doplňkový prodej xxxxxxxx x xxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx mince xx xxxxxxxx jízdenky:

Jízdenka x xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivou xxxxx ZÁKLADNÍ xxxxxxxxx

24,- Xx

40 minut

Jízdenka xxxxxxxxxxx xxx jednotlivou xxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx

6,- Xx

40 xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX v xxxxx x xxxxxxxxx zón x xx pouze x xx, ve xxxxx xxxx při xxxxxxx označena nebo xxx xxxxxx byla xxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx uznaných svátcích xxxxxxxxx xx platnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 minut. X xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx LIBEREC xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Nisou, x.x. x příslušné xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji x xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx a platí xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx linkách xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx podnikem xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x.x. při xxxxx xxxxx z tarifní xxxx „LIBEREC“ xx xxxxxxxx xxxxxxx zóny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 24 hodinové xxxxxxxx xxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx linkách xxxxxxx hromadné dopravy XXXXXXX pouze v xxxxxxx xxxx „XXXXXXX“.

Xx. 8

Xxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přestupní xxxxxxxx. Xx zlevněné xxxxxx xxx xx. 4, 5, 6 x 7 (jízdenky xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jízdenky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a doplňkový xxxxxx u xxxxxx) xx xxxxxxxxxx:

x) xxxx x mladiství od 6xx xx 18xx xxx (xx. xx xxx, xxxxx předchází xxx 18. xxxxxxxxx), xxxxxxx cestující ve xxxx xx 15 xx 18 xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, cestovním xxxxx xxxx.); nebo xxxxxxx xxxxxxxx ISIC xxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx aktuálně xxxxxxxx Xxxxxx XX (xx údaje „z“ x „xx“ x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx nebere zřetel).

b) Xxxx x studenti xx věku od 18 do 26 xxx (xx. xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 26. xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx soustavně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, konzervatoři, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx škole x xxxxx xxxx prezenční xxxxx xxxxxx x XX nebo xxxxxxx, xxxxx xx svým xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo mají xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy x xxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxx věku xx 26 xxx musí xxx splněna xxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx dokladu.

c) Xxxxx xxxxxx 65 xxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 65+ xx prokazuje xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fotografii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx na xxxxxx xxx důchodce (xxxxxx xxxxxxxx nepřenosné) xx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx), předloží potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) V xxxxxxx xxxx „LIBEREC“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) děti xx 6ti xxx xxxx,

x) držitelé xxxxxxx XXX x XXX/X2) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx cvičitelé,

c) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx kříže 3. xxxxx3) x xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx politických xxxxx XX, Sdružení bývalých xxxxxxxxxxx xxxxx XX x Xxxxxxxx xxxx xxxxx PTP-VTNP nebo x xxxxxx xxxxxxx x §29 xxxxxx x. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) dětský kočárek x xxxxx,

x) xxxx x x holemi (xxxxxxxxx),

x) xxxxx starší 70xx let - x povinností předložit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný průkaz x fotografií, xxxx xxxxxxxxxxxx čipovou kartu xxxxxxxxxxx xxxx 366 xxxxx xxxxxxxxxxx jízdenku (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 1/2019 Xxxxx městské dopravy x Xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 11

Účinnost

Toto nařízení, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxx Integrovaného xxxxxx xxxxxxx dopravy Libereckého xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2019.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxx, CSc. v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

1) Xxxxx č. 235/2004 Sb. x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2) Zákon č. 329/2011 Sb. x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx průkaz xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxx jízdné xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx neobdržel xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 80. xxxxxx xx xx xxxxxx vystavit Českým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx doklady xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pouze s xxxxxxxxxxx občanského xxxxxxx.