Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Plzeň

Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně x. 2/2019

x tarifu xxxxxxxxxxx dopravy Plzeňska xx území xxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxx Plzně xxxx usnesením x. 827 xx xxx 20.8.2019 xxxxxxxxx podle §4a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx cen, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky č. 01/2019, kterým se xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění, x x xxxxxxx x §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Xxxxxx 1

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dopravy Xxxxxxxx stanovují xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, živých xxxxxx x zavazadel xxxxxxxx xxxxxxxxx x příměstskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dopravci x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platné xxxxx XXX.

Xxxxxx 2

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx vozidlech xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx městské hromadné xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx1).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx … 30 Xx

(3) Jízdné xxxxxxxxxxx plnocenné se xxxxxxxxx ve xxxx ... 20 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 18 Xx

Xxxxxx přestupné 60 xxxxx plnocenné xx stanovuje xx xxxx ... 22 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 180 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 38 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 66 Kč

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 10 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx výši ... 9 Kč

Jízdné přestupné 60 xxxxx zlevněné xx xxxxxxxxx ve xxxx ... 11 Xx

Xxxxxx přestupné 180 xxxxx zlevněné xx xxxxxxxxx xx výši ... 19 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 33 Kč

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX se stanovuje xx výši ... 22 Xx

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxx prostřednictvím platební XXX xx stanovuje xx výši ... 76 Xx

(7) Nárok xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx dle xxxx. 4 tohoto xxxxxx mají:

a) děti xx 6 xx 15 xxx, pokud xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xx. 5,

x) xxxxx xxxxxxx osoba xx 15 xxx věku xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxx xxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx starobní xxxxxx xxxx invalidní xxxxxx pro xxxxxxxxxx 3. xxxxxx2), s xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx,

x) držitel Xxxxxxxx xxxxx ve věku xx 65 xx 70 xxx, s xxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xx Plzeňské xxxxx.

(8) Cena xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 10 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 35 xxxx, xx xxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx:

x) 40 Xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) 20 Xx xx xxxxxx xxxxx x nárokem xx zlevněné jízdné xxx tohoto článku.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvířete, xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 0 Kč

(10) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx 365 xxx xxx xx. 3 se xxxxxxxxx xx xxxx ... 0 Kč

Nepřestupné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 30 Kč

Přepravné xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 20 Kč

Přepravné za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx ... 18 Xx

Xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx kola přestupné 60 minut xx xxxxxxxxx xx výši ... 22 Kč

Přepravné xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 22 Xx

(11) Xxxxx xx xxxxxxx x případy specifikované x čl. 5 xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvířete xxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx stanovuje xx xxxx ... 30 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovuje xx xxxx ... 10 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xx stanovuje ve xxxx ... 9 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxxxx se xxxxxxxxx ve xxxx ... 11 Xx

Xxxxxxxxx xx přepravu živého xxxxxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx ve výši ... 22 Xx

Xxxxxx 3

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovují xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx:

x) x platností 365 xxx ... 4 006 Xx

x) x xxxxxxxxx 183 xxx ... 2 316 Xx

x) volný xxxxx (1-365 xxx) ... xxx Přílohy č. 1

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 50 %) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve výši:

a) x platností 365 xxx ... 2 003 Kč

b) x xxxxxxxxx 183 xxx ... 1 158 Xx

x) xxxxx tarif (1-365 xxx) ... xxx Přílohy č. 2

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 50 %) xxx xx. 3 odst. 2 xxxx:

x) xxxxx xx 15 do 18 let, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jízdenky,

b) xxxxxxxx3) xx 18 do 26 xxx4), xxxx-xx xxxxxxxx xx 18 xx 26 xxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx předplatné xxxxxxxx,

x) xxxxx xx 65 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx2),

x) osoby xx 65 xx 70 let,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx5) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6), pobírají-li xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo osoby xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx dovolené7), xxxx-xx xx mateřské xx xxxxxxxxxx dovolené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů8).

(4) Xxxx xxxxxxxxxx časových xxxxxxxxxxxx jízdenek se xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx ve xxxx:

x) x xxxxxxxxx 365 xxx ... 5 209 Xx

x) s xxxxxxxxx 183 xxx ... 3 010 Xx

x) volný xxxxx (1-365 dnů) ... xxx Přílohy č. 3

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výši, xxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 4, xxxx xx xxxxxxxx v kategorii „Xxxxxxxx předplatné xxxxxxxx“ xxxx xxxxx:

x) xxxx xx 6 xx 15 xxx, splňují-li xxxxxxxx věku x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jízdenky, x xxxxx nemají xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xx. 5,

x) osoby od 15 xx 18 xxx, splňují-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx časové xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) studenti3) xx 18 xx 26 let4), jsou-li xxxxxxxx od 18 xx 26 xxx x počátku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx časové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx stanovují xx xxxx:

x) 482 Xx x platností 365 xxx s tím, xx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přepravuje xxx,

x) 482 Xx x platností 365 xxx s tím, xx xx aktivována xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx karty,

c) 241 Xx x platností 365 dnů, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 5 odst. 1 xxxx. d), x) x xxxx. x).

Xxxxxx 5

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) dítě do 6 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx ZTP9), xxxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx xxxxxxxxxx současně x xxxxx držitelem,

c) xxxxxxx průkazu XXX/X9), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jednoho xxx, xxxxx xx přepravují xxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx, xxxxxx invalidního xxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosáhl xxxx xxxxxxx 70 xxx, s xxx, xx xxxxx nárok xxxxxx jeho xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) Prof. XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, x xxxxx xxx stanoví xxxxx,

x) xxxxxxx Plzeňské xxxxx xx xxxx xx 6 xx 15 xxx, x xxx, že tento xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nárok na xxxxxxxxxx přepravu xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x rozměrech xx (xxxxxx) 25*40*60 xx; xxxxx xx xxxxxxxx xx přepravu xxxxxxx xxxxxxxxx x živým xxxxxxxx, popř. xxxxxxx.

Xxxxxx 6

(1) Přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřenou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxx.10)

(2) Xxxxxxxxx při přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xx přepravu za xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 7 xxxx. c), x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přepravu xx xxxxxxxx jízdné xxx čl. 2 xxxx. 7 písm. x), x),

x) na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx předplatným,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxxxxxxxxx Plzeňské karty x xxxxxxxxxxx nárokem xx bezplatnou xxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x), f), x).

(3) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se Plzeňskou xxxxxx x Plzeňskou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx nebo xxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x odbavovacím systému Xxxxxxxx xxxxx - xxxxx viz xxxxxxxx xxxxxxxx11).

(4) Počátek xxxxx, xxxxx xx vymezen xxxxxx „xx“ a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, který je xxxx xxxxxxxxxxx narozenin. Xxxxx lhůty, který xx xxxxxxx slovem „xx“ x údajem xxxx cestujícího, končí xxxxxxxxx dne, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 8/2018 x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Plzně.

Článek 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020.

Xxx. Martin Xxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Vozobule

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxx xxxxxxxxxx časových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx dnů

Počet xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

1

56

74

1 006

147

1 882

220

2 660

293

3 338

2

100

75

1 018

148

1 894

221

2 668

294

3 346

3

136

76

1 030

149

1 906

222

2 678

295

3 356

4

176

77

1 042

150

1 918

223

2 688

296

3 366

5

208

78

1 054

151

1 930

224

2 696

297

3 374

6

236

79

1 066

152

1 942

225

2 706

298

3 384

7

260

80

1 078

153

1 954

226

2 716

299

3 394

8

282

81

1 090

154

1 966

227

2 724

300

3 402

9

300

82

1 102

155

1 978

228

2 734

301

3 412

10

314

83

1 114

156

1 990

229

2 744

302

3 420

11

332

84

1 126

157

2 002

230

2 752

303

3 430

12

346

85

1 138

158

2 016

231

2 762

304

3 440

13

356

86

1 150

159

2 028

232

2 770

305

3 448

14

366

87

1 162

160

2 040

233

2 780

306

3 458

15

374

88

1 174

161

2 052

234

2 790

307

3 468

16

384

89

1 186

162

2 064

235

2 798

308

3 476

17

392

90

1 198

163

2 076

236

2 808

309

3 486

18

400

91

1 210

164

2 088

237

2 818

310

3 496

19

406

92

1 222

165

2 100

238

2 826

311

3 504

20

414

93

1 234

166

2 112

239

2 836

312

3 514

21

420

94

1 246

167

2 124

240

2 846

313

3 524

22

426

95

1 258

168

2 136

241

2 854

314

3 532

23

434

96

1 270

169

2 148

242

2 864

315

3 542

24

438

97

1 282

170

2 160

243

2 874

316

3 550

25

442

98

1 294

171

2 172

244

2 882

317

3 560

26

446

99

1 306

172

2 184

245

2 892

318

3 570

27

452

100

1 318

173

2 196

246

2 900

319

3 578

28

454

101

1 330

174

2 208

247

2 910

320

3 588

29

466

102

1 342

175

2 220

248

2 920

321

3 598

30

478

103

1 354

176

2 232

249

2 928

322

3 606

31

488

104

1 366

177

2 244

250

2 938

323

3 616

32

502

105

1 378

178

2 256

251

2 948

324

3 626

33

514

106

1 390

179

2 268

252

2 956

325

3 634

34

526

107

1 402

180

2 280

253

2 966

326

3 644

35

538

108

1 414

181

2 292

254

2 976

327

3 654

36

550

109

1 426

182

2 304

255

2 984

328

3 662

37

562

110

1 438

183

2 316

256

2 994

329

3 672

38

574

111

1 450

184

2 326

257

3 004

330

3 680

39

586

112

1 462

185

2 334

258

3 012

331

3 690

40

598

113

1 474

186

2 344

259

3 022

332

3 700

41

610

114

1 486

187

2 354

260

3 030

333

3 708

42

622

115

1 498

188

2 362

261

3 040

334

3 718

43

634

116

1 510

189

2 372

262

3 050

335

3 728

44

646

117

1 522

190

2 380

263

3 058

336

3 736

45

658

118

1 534

191

2 390

264

3 068

337

3 746

46

670

119

1 546

192

2 400

265

3 078

338

3 756

47

682

120

1 558

193

2 408

266

3 086

339

3 764

48

694

121

1 570

194

2 418

267

3 096

340

3 774

49

706

122

1 582

195

2 428

268

3 106

341

3 784

50

718

123

1 594

196

2 436

269

3 114

342

3 792

51

730

124

1 606

197

2 446

270

3 124

343

3 802

52

742

125

1 618

198

2 456

271

3 134

344

3 810

53

754

126

1 630

199

2 464

272

3 142

345

3 820

54

766

127

1 642

200

2 474

273

3 152

346

3 830

55

778

128

1 654

201

2 484

274

3 160

347

3 838

56

790

129

1 666

202

2 492

275

3 170

348

3 848

57

802

130

1 678

203

2 502

276

3 180

349

3 858

58

814

131

1 690

204

2 510

277

3 188

350

3 866

59

826

132

1 702

205

2 520

278

3 198

351

3 876

60

838

133

1 714

206

2 530

279

3 208

352

3 886

61

850

134

1 726

207

2 538

280

3 216

353

3 894

62

862

135

1 738

208

2 548

281

3 226

354

3 904

63

874

136

1 750

209

2 558

282

3 236

355

3 914

64

886

137

1 762

210

2 566

283

3 244

356

3 922

65

898

138

1 774

211

2 576

284

3 254

357

3 932

66

910

139

1 786

212

2 586

285

3 264

358

3 940

67

922

140

1 798

213

2 594

286

3 272

359

3 950

68

934

141

1 810

214

2 604

287

3 282

360

3 960

69

946

142

1 822

215

2 614

288

3 290

361

3 968

70

958

143

1 834

216

2 622

289

3 300

362

3 978

71

970

144

1 846

217

2 632

290

3 310

363

3 988

72

982

145

1 858

218

2 640

291

3 318

364

3 996

73

994

146

1 870

219

2 650

292

3 328

365

4 006

Xxxxxxx x. 2

Xxxx xxxxxxxxxx časových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 50%).

Počet xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx dnů

Počet xxx

Xx

Xxxxx dnů

1

28

74

503

147

941

220

1 330

293

1 669

2

50

75

509

148

947

221

1 334

294

1 673

3

68

76

515

149

953

222

1 339

295

1 678

4

88

77

521

150

959

223

1 344

296

1 683

5

104

78

527

151

965

224

1 348

297

1 687

6

118

79

533

152

971

225

1 353

298

1 692

7

130

80

539

153

977

226

1 358

299

1 697

8

141

81

545

154

983

227

1 362

300

1 701

9

150

82

551

155

989

228

1 367

301

1 706

10

157

83

557

156

995

229

1 372

302

1 710

11

166

84

563

157

1 001

230

1 376

303

1 715

12

173

85

569

158

1 008

231

1 381

304

1 720

13

178

86

575

159

1 014

232

1 385

305

1 724

14

183

87

581

160

1 020

233

1 390

306

1 729

15

187

88

587

161

1 026

234

1 395

307

1 734

16

192

89

593

162

1 032

235

1 399

308

1 738

17

196

90

599

163

1 038

236

1 404

309

1 743

18

200

91

605

164

1 044

237

1 409

310

1 748

19

203

92

611

165

1 050

238

1 413

311

1 752

20

207

93

617

166

1 056

239

1 418

312

1 757

21

210

94

623

167

1 062

240

1 423

313

1 762

22

213

95

629

168

1 068

241

1 427

314

1 766

23

217

96

635

169

1 074

242

1 432

315

1 771

24

219

97

641

170

1 080

243

1 437

316

1 775

25

221

98

647

171

1 086

244

1 441

317

1 780

26

223

99

653

172

1 092

245

1 446

318

1 785

27

226

100

659

173

1 098

246

1 450

319

1 789

28

227

101

665

174

1 104

247

1 455

320

1 794

29

233

102

671

175

1 110

248

1 460

321

1 799

30

239

103

677

176

1 116

249

1 464

322

1 803

31

244

104

683

177

1 122

250

1 469

323

1 808

32

251

105

689

178

1 128

251

1 474

324

1 813

33

257

106

695

179

1 134

252

1 478

325

1 817

34

263

107

701

180

1 140

253

1 483

326

1 822

35

269

108

707

181

1 146

254

1 488

327

1 827

36

275

109

713

182

1 152

255

1 492

328

1 831

37

281

110

719

183

1 158

256

1 497

329

1 836

38

287

111

725

184

1 163

257

1 502

330

1 840

39

293

112

731

185

1 167

258

1 506

331

1 845

40

299

113

737

186

1 172

259

1 511

332

1 850

41

305

114

743

187

1 177

260

1 515

333

1 854

42

311

115

749

188

1 181

261

1 520

334

1 859

43

317

116

755

189

1 186

262

1 525

335

1 864

44

323

117

761

190

1 190

263

1 529

336

1 868

45

329

118

767

191

1 195

264

1 534

337

1 873

46

335

119

773

192

1 200

265

1 539

338

1 878

47

341

120

779

193

1 204

266

1 543

339

1 882

48

347

121

785

194

1 209

267

1 548

340

1 887

49

353

122

791

195

1 214

268

1 553

341

1 892

50

359

123

797

196

1 218

269

1 557

342

1 896

51

365

124

803

197

1 223

270

1 562

343

1 901

52

371

125

809

198

1 228

271

1 567

344

1 905

53

377

126

815

199

1 232

272

1 571

345

1 910

54

383

127

821

200

1 237

273

1 576

346

1 915

55

389

128

827

201

1 242

274

1 580

347

1 919

56

395

129

833

202

1 246

275

1 585

348

1 924

57

401

130

839

203

1 251

276

1 590

349

1 929

58

407

131

845

204

1 255

277

1 594

350

1 933

59

413

132

851

205

1 260

278

1 599

351

1 938

60

419

133

857

206

1 265

279

1 604

352

1 943

61

425

134

863

207

1 269

280

1 608

353

1 947

62

431

135

869

208

1 274

281

1 613

354

1 952

63

437

136

875

209

1 279

282

1 618

355

1 957

64

443

137

881

210

1 283

283

1 622

356

1 961

65

449

138

887

211

1 288

284

1 627

357

1 966

66

455

139

893

212

1 293

285

1 632

358

1 970

67

461

140

899

213

1 297

286

1 636

359

1 975

68

467

141

905

214

1 302

287

1 641

360

1 980

69

473

142

911

215

1 307

288

1 645

361

1 984

70

479

143

917

216

1 311

289

1 650

362

1 989

71

485

144

923

217

1 316

290

1 655

363

1 994

72

491

145

929

218

1 320

291

1 659

364

1 998

73

497

146

935

219

1 325

292

1 664

365

2 003

Xxxxxxx č. 3

Ceny xxxxxxxxxx časových předplatných xxxxxxxx.

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

1

71

74

1 307

147

2 447

220

3 457

293

4 339

2

128

75

1 323

148

2 463

221

3 467

294

4 350

3

175

76

1 338

149

2 478

222

3 480

295

4 363

4

227

77

1 354

150

2 494

223

3 493

296

4 376

5

269

78

1 370

151

2 509

224

3 504

297

4 386

6

305

79

1 385

152

2 525

225

3 517

298

4 399

7

336

80

1 401

153

2 541

226

3 530

299

4 412

8

365

81

1 416

154

2 556

227

3 540

300

4 422

9

388

82

1 432

155

2 572

228

3 553

301

4 435

10

407

83

1 448

156

2 587

229

3 566

302

4 446

11

430

84

1 463

157

2 603

230

3 576

303

4 459

12

448

85

1 479

158

2 619

231

3 589

304

4 472

13

461

86

1 494

159

2 634

232

3 600

305

4 482

14

474

87

1 510

160

2 650

233

3 613

306

4 495

15

485

88

1 526

161

2 665

234

3 626

307

4 508

16

498

89

1 541

162

2 681

235

3 636

308

4 519

17

508

90

1 557

163

2 697

236

3 649

309

4 532

18

518

91

1 572

164

2 712

237

3 662

310

4 545

19

526

92

1 588

165

2 728

238

3 673

311

4 555

20

537

93

1 604

166

2 743

239

3 686

312

4 568

21

544

94

1 619

167

i 2 759

240

3 699

313

4 581

22

552

95

1 635

168

2 775

241

3 709

314

4 591

23

563

96

1 650

169

2 790

242

3 722

315

4 604

24

568

97

1 666

170

2 806

243

3 735

316

4 615

25

573

98

1 682

171

2 821

244

3 745

317

4 628

26

578

99

1 697

172

2 837

245

3 758

318

4 641

27

586

100

1 713

173

2 853

246

3 769

319

4 651

28

589

101

1 728

174

2 868

247

3 782

320

4 664

29

604

102

1 744

175

2 884

248

3 795

321

4 677

30

620

103

1 760

176

2 899

249

3 805

322

4 688

31

633

104

1 775

177

2 915

250

3 818

323

4 701

32

651

105

1 791

178

2 931

251

3 831

324

4 714

33

667

106

1 806

179

2 946

252

3 842

325

4 724

34

682

107

1 822

180

2 962

253

3 855

326

4 737

35

698

108

1 838

181

2 977

254

3 868

327

4 750

36

713

109

1 853

182

2 993

255

3 878

328

4 760

37

729

110

1 869

183

3 010

256

3 891

329

4 773

38

745

111

1 884

184

3 023

257

3 904

330

4 784

39

760

112

1 900

185

3 033

258

3 914

331

4 797

40

776

113

1 916

186

3 046

259

3 927

332

4 810

41

791

114

1 931

187

3 059

260

3 938

333

4 820

42

807

115

1 947

188

3 069

261

3 951

334

4 833

43

823

116

1 962

189

3 082

262

3 964

335

4 846

44

838

117

1 978

190

3 093

263

3 974

336

4 857

45

854

118

1 994

191

3 106

264

3 987

337

4 870

46

869

119

2 010

192

3 119

265

4 000

338

4 883

47

885

120

2 026

193

3 129

266

4 012

339

4 893

48

901

121

2 041

194

3 142

267

4 025

340

4 906

49

916

122

2 057

195

3 155

268

4 038

341

4 919

50

932

123

2 073

196

3 166

269

4 048

342

4 929

51

947

124

2 088

197

3 179

270

4 061

343

4 942

52

963

125

2 104

198

3 192

271

4 074

344

4 953

53

979

126

2 119

199

3 202

272

4 084

345

4 966

54

994

127

2 135

200

3 215

273

4 097

346

4 979

55

1 011

128

2 151

201

3 228

274

4 108

347

4 989

56

1 026

129

2 166

202

3 238

275

4 121

348

5 002

57

1 042

130

2 182

203

3 251

276

4 134

349

5 016

58

1 058

131

2 197

204

3 262

277

4 144

350

5 027

59

1 073

132

2 213

205

3 275

278

4 157

351

5 040

60

1 089

133

2 229

206

3 288

279

4 170

352

5 053

61

1 104

134

2 244

207

3 298

280

4 181

353

5 063

62

1 120

135

2 260

208

3 311

281

4 194

354

5 076

63

1 136

136

2 275

209

3 324

282

4 207

355

5 089

64

1 151

137

2 291

210

3 335

283

4 217

356

5 099

65

1 167

138

2 307

211

3 348

284

4 230

357

5 112

66

1 182

139

2 322

212

3 361

285

4 243

358

5 123

67

1 198

140

2 338

213

3 371

286

4 253

359

5 136

68

1 214

141

2 353

214

3 384

287

4 266

360

5 149

69

1 229

142

2 369

215

3 397

288

4 277

361

5 159

70

1 245

143

2 385

216

3 407

289

4 290

362

5 172

71

1 260

144

2 400

217

3 420

290

4 303

363

5 185

72

1 276

145

2 416

218

3 431

291

4 313

364

5 196

73

1 292

146

2 431

219

3 444

292

4 326

365

5 209

Xxxxxxx č. 4

Ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - 17 xxx.

Xxxxx xxx

Xxxxxxxx předplatné xxxxxxxx Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx

1

60

30

2

120

60

3

164

82

4

210

105

5

248

124

6

282

141

7

312

156

8

338

169

9

360

180

10

376

188

11

398

199

12

414

207

13

426

213

14

440

220

15

450

225

16

462

231

17

472

236

1) xxxxx č. 194/2010 Sb., x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx.

xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Např. xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3) Studentem xx xxxxxx žák xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 15 xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx.

4) §11 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §12, 13 x 14.

5) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Xxxxx č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

10) §7 vyhlášky x. 175/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx čipových xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x kartovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x.x., (xxxx xxx „PMDP“)/Obchodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžního xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zveřejněny na xxxxxxxxx (www.plzenskakarta.cz) x xx xxxxx prodejnách XXXX.