Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8/XX/2019 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.1.2019, x.x. XX/54/XX/19, x udělení xxxxxxxx s uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 30.1.2019.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx 819/3x/XX/2018 ze xxx 12.12.2018 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxx xxxxx 50/1/2018 xx dne 10.12.2018 xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní smlouvu:

ČI. X

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Rokycanova 1929, 356 01 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx starostkou Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

XXX: 00259586

Xxxxxxxx xxxxxxx: 19-521391/0100, xxxxxxxxxx xxxxxx: 46204121

jako xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

xxxx xxx „xxxxx Xxxxxxx“

x

Xxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Kraslická 44, 356 01 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx kraj

zastoupená xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,

XXX: 00259497

xxxxxxxx xxxxxxx: 0862164359/0800

jako xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

xxxx xxx „xxxx Xxxxxxx“

XX. XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. Podle §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon o xxxxxx xxxxxxx“) x xxxxx §159 a xxxx. xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Lomnice xxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Městská policie xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) v rozsahu 2 xxxxx xxxxx x xxxx od xxxxxxx xx xxxxx x rámci 8 xxxxxxxxxx směn x xxxxxx ranních x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx základě xxxxxx xxxx velitelem xxxxxxx policie a xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx,

x) xxxx určené xxx x hodiny, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx obce Xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx Lomnice xxxx xx xxx uzavření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je strážník xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx prodlení xxxxxxxxxx xxxx Lomnici x xxxxxxxxxxx, xx strážník, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zmocněni, již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx policii.

5. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx pokuty xxxxxxx xxxxxxxx policií příkazem xx místě xxxxxx xxxxxxxxxxx bloku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Lomnice.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, které nebylo xxxxx xxxxx příkazem xx xxxxx, městská xxxxxxx oznámí podle §10 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx policie x obci Lomnice xxxxx xx. XX., xxxx. 2 smlouvy xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 600.000,-Xx xxxxxx XXX.

2. Obec Lomnice xxxxxx náklady xxxxxxx x plněním xxxxx x xxxxxx x xxxx. 1 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx splátkách ve xxxx 150.000,-Xx xxxxxx XXX, xxxxxxxxx do 31. 5. xxxx, xx který xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx města Sokolov x.: 19-521391/0100, variabilní xxxxxx: 46204121.

3. Xxxxxxx xxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx II. odst. 4 xxxxxxx xxxx xxxx Lomnice xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxx Xxxxxxx xxxxx městu Xxxxxxx xxxxxxxxxx, kde uvede xxxxxx počet xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx Sokolov vystaví xx xxxxxxxxx služby xxxx Lomnice xxxxxxx xx provedené xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, a xx xx 1.1.2019 xx 31.12.2022. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx udělením xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

Čl. V

Společná xxxxxxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxx xx zavazuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx dni uzavření xxxx smlouvy všechny xxxxxx platné x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Lomnice.

2. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx městského x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xx xxxx xxxxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx městského x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o uzavření xxxx smlouvy a xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Sokolov, xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxx Lomnice x xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Xxxxxxx k této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Lomnice x xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 21.12.2018

Renata Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx města Xxxxxxx

X Xxxxxxx dne 21.12.2018

Xxxxxxxx Matoušek v. x.

xxxxxxxx obce Lomnice