Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

45/XX/2019 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx, x.x. XXX 30773/2019, xxxxxx Krajský xxxx Moravskoslezského xxxxx xxxxxx souhlas s xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxx 23.3.2019.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

Na xxxxxxx usnesení Xxxx xxxxx Oder x. 26/4/2019 xx xxx 18.01.2019 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x.49/03/2019xx xxx12.2.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx“):

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxx

xxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 16/25, 742 35 Odry

IČ: 00298221

XXX: XX 00298221

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx x.x. Xxxx, x. x. 19-1765068319/0800

xxxx x xxxxxxxxxx působností

(dále jen „xxxxx“)

x

2. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xx xxxxxx: Spálov 62, 742 37 Xxxxxx

XX: 00298387

xxxxxxxx spojeni: Česká xxxxxxxxxx x x. Xxxx, x. ú. 1766124319/0800

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

(xxxx xxx „xxxxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx městyse x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx zákona č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich (xxxx xxx „zákon o xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), x xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxx §60 xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx městyse.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx činné x xxxxxxxx x soudním xxxxxx, sdělení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxx smluvního vztahu xxxxx xxxxx městysu xx 10 dnů xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx veškerou xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 tohoto článku.

ČI. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx určeném xx. XX odst. 1 této xxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxx rozpočtu hradit xxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx v xx. X xxxxxxxxx xx výši 1.500,- Xx (slovy: Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx přestupku xxxxxx xxxxx náklady (xxxx. xxxxxxxx znalce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxx se xxxxxxxx xxxx zvýšené xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x doloženy.

(3) Xxxxxxxxx městys xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vystavené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vždy k 30.06 a 31.12. xxxxxxxxxxx xxxx. Lhůta xxxxxxxxxx xxxxxxx činí 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx faktury xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx smlouvy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xxxxx fakturu xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Moravskoslezského xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 01.04.2019.

(2) Xxxxxxx xx možno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Výpovědní Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx nejméně xx xxxx 15 dnů.

(2) Xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx vyvěsí xxxxxxx strany xx xxxxxxxx deskách svých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x jejím předmětu.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx města Xxxx x. 26/4/2019 ze xxx 18.01.2019 a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx městyse Xxxxxx x.49/03/2019 ze xxx 12.2.2019.Tato usnesení xxxxx xxxxxxx č. 1 smlouvy.

V Xxxxxx xxx 25.1.2019

Xxx. Libor Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xx Xxxxxxx xxx 18.2.2019

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx