Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

44/XX/2019 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxx a obcí Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, č.j. MSK 36473/2019, kterým Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxx 29.3.2019.

Veřejnoprávní xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxx x. 26/4/2019 xx xxx 18.01.2019 a usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Mankovice x. 48/19/X3 xx xxx 7.3.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu (xxxx xxx „xxxxxxx“):

Xx. X

Xxxxxxx strany

1. Město Xxxx

xxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, starostou

se sídlem: Xxxxxxxxxx náměstí 16/25, 742 35 Xxxx

XX: 00298221

XXX: XX 00298221

bankovní xxxxxxx: Česká xxxxxxxxxx x.x. Xxxx, x. x. 19-1765068319/0800

obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxxx“)

x

2. Obec Mankovice

zastoupená: Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xx sídlem: Xxxxxxxxx 73, 742 35 Mankovice

IČ: 00600776

bankovní xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx, x s., xxxxxxx Xxxx, x. x. 68063329/0800

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Odry

(dále xxx „xxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx orgánů xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxx xxxxxxx budou xxxxxx xxxxx místně xxxxxxxxxxx správními xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx obvod xxxx

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 1 tohoto xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vymáhání v xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx činné x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Obec xxxxx xx 10 xxx ode dne xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spisovou xxxxxx související x xxxxxxx činnosti xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx město xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx nákladů

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xx. XX odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxx obec xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uvedený x xx. X xxxxxxxxx xx xxxx 1.500,- Xx (xxxxx: Jedentisícpětset xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx projednaný xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxx (xxxx přibrání znalce, xxxxxxxxx svědečného xxxx.), xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxxxxx přesné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx faktury xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxx xxxx k 30.06 x 31.12. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx faktury xxxx.

(4) V případě xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx než xxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při plnění xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxx trvání xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x jejímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 01.04.2019.

(2) Smlouvu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření na xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této smlouvy x jejím předmětu.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tato xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeden stejnopis xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx města Xxxx x. 26/4/2019 ze xxx 18.01.2019 x xxxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxxxx č. 48/19/Z3 xx xxx 7.3.2019. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 xxxxxxx.

X Xxxxxx xxx 25.1.2019

Xxx. Xxxxx Xxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Sigmundová x. x.

xxxxxxxxx obce Xxxxxxxxx