Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxx

Xxxxxxxx x. 6/2018,

o stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx

Xxxxx: 2/2020

Xxxx statutárního xxxxx Opavy xxxx xxxxxxxxx x. 3113/83 XX 18 xx xxx 25.04.2018 xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §11 x §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx §23 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) toto xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Xxxxxx 1

Xxxxxxx úpravy

Tímto xxxxxxxxx xx vymezují:

1. xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „xxxxxxx“) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 24 xxxxx,

2. místní komunikace x centru xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxxx x ustanovením §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxxxxxx stání silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx sídlo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx jen xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxxx,

3. oblasti, x xxxxx musí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx komunikacích vymezených xx xxxxxx odst. 2 xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. podmínky, za xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, provozovnou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. 3 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. 2 tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stáním xx xxxx časově xxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úseky xxxxxxx x xx. 1 přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxx nařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx v „Xxxxxx xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ (xxxx xxx „xxxxx“), xxxxx xxxxxxxxx Xxxx statutárního xxxxx Opavy. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 přílohy č. 1 xxxxxx nařízení xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 24 xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxx úsecích xxxxxxxxx x xx. 1 přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx silničního provozu xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx“) x ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Zaplacení xxxx xxxxxxxx xxxxx cenových xxxxxxxx x xxxxxxx x ceníku se xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávou prostřednictvím xxxxxx XXX Parkovné.

4. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx textovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX Xxxxxxxx, x xx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx lístek - xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx užití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx po xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xx stání vozidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX Xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx x placeným stáním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx podnikání xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx města Xxxxx uvedených v xx. 2 přílohy č. 1 x xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx značkou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxxxxx, xxxxx podnikání xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu; xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

2. Ostatní xxxxxxxx xxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 přílohy č. 1 xxxxxx nařízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle cenových xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx a opravňující x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx. 1 tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx abonentní (X), xxxxxxxxx kartou rezidentní (X) x parkovací xxxxxx xxxxxxxx (S) xxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 5 (X). Xxxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxxxx 1.1. x 1.2. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 4 xxxx. 1 xxxx 1.3. xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx abonentní x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1.4 se vydává xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxxx stranou xxxxxx ven.

4. Oblast xxxxx Opavy, x xxx xxxx xxx xxxxxxx xx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx článku, xx xxxxxxxx x xx. 3 přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx xxx vydávání parkovacích xxxxx

1. Držitelem parkovací xxxxx xx xxxx xxxx pouze:

1.1. xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x čl. 3 přílohy č. 1 tohoto nařízení, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx, pro které xx xxx parkovací xxxxx xxxxxx, a xxxx vozidlo xxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx,

1.2. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

1.3. právnická xx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx x xxxxxxx xxxxx vymezené v xx. 3 přílohy č. 1 xxxxxx nařízení xxxxx, xxxxxxxxxx nebo místo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xx xxx parkovací xxxxx xxxxxx,

1.4. xxxxxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštních xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx péče) xx xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxx Opavy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, oddělení xxxxxxxxxx služeb x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro které xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odst. 1 bodech 1.1. x 1.2. tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx maximálně xxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx vázány nepřenosně xx xxxxxxxxxxx vozidlu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx osobě splňující xxxxxxxx uvedené v xxxx. 1 bodu 1.3. tohoto xxxxxx xxxx xxx vydáno xxxx parkovacích xxxxx, x xx xxxx xxxxx vázané xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako karty xxxxxxxx. Xxxxxxx přenosné xxxxxxxxx karty xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jménem x příjmením xxxx xxxxxx, xxx kterým xxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxx. Každé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx 1.4. může xxx vydána jedna xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx terénních sociálních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (maximálně xxx xxxxxxxxx karty) xxxxxxxxxx vázané na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

3.1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ceníku a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

3.2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odst. 1 xxxx 1.3. xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 tohoto xxxxxx opravňující xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je žadatel xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx s xxxxxxx pobytem, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx dle xx. 3 přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx nařízením, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxx xx. 3 přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (X) xxxxxx xxxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx statutárního xxxxx Xxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx rezidentní x xxxxxxxx x xx xxxxxxx rozhodnutí Rady xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx vydávají x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x platností xx xxxxx kalendářní xxx xxxx čtvrtletí x xxxxx vydávány xxxxx xxxx počátkem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxx užívání x umísťování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx místní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx karta musí xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

2.1. xxxxxxx xxxxx xxxxx,

2.2. xxxx o době xxxxxxxxx,

2.3. jméno, resp. xxxxx xxxxxxxx,

2.4. xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla (s xxxxxxxx přenosných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1.3. xxxxxx xxxxxxxx),

2.5. xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

3. Xxxxxxx parkovací xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

3.1. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx za předním xxxxx xxxxxxx,

3.2. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx viditelná x xxxxx xxx ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, libovolnými xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3.3. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o vlastnostech xxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,

3.4. xxxxxxxxx karta xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje směrem xxx z xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx,

3.5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

3.6. xxxxxxxx parkovací xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx 1.3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

5. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx opravy parkovací xxxxx. Oprava bude xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxx xxxx zcizení xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Držitel xxxx xxxxxxx o xxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx o vydání xxxx xxxxxxxxx xxxxx x první xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx této xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx opravňuje xxxxxxxx x ke xxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx dle xx. 2 xxxxxx nařízení, xxxxx pouze xx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx (X) opravňuje xxxxxxxx ke xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxx x xx.1 x 2 přílohy č. 1 xxxxxx nařízení.

Článek 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx parkovacích xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravy Xxxxxxxxxx města Xxxxx x Městská xxxxxxx Xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením xxx postihovat xxxx xxxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx3).

4. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X, X1, a X1 xxx zvláštních xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla ostatních xxxxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxx x přílohách xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místní úprava xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx předpisů.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 2/2013, x xxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxx, ve xxxxx nařízení č. 1/2015.

Xxxxxx 8

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx dni xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Křupala x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Martin Víteček x.x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 1

Touto xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Opavy x. 6/2018, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx placené xxxxx, xxx stání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a vymezená xxxxxx, x níž xxxx xxx osoba xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx karty xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, provozovnu, místo xxxxxxxxx xxxx v xx vlastnit xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xx. 2 xxxxxxxx lze užít xxxxxxxxxx:

1. k placenému xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxxxx - ½ xxxxxx xx xxxxxxxxx sazbu, xxxxxxxxxx xxx užít x pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 4 xxxx. 5 (V) xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx

xxxxxxx Xxxxxxxxx - před Xxxxxxx Xxxxxx x.x.x.

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 x.

Xxxxxxxx X. (Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx)

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 x.

Xxxxxxxx XX. (Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx)

Xx-Xx 8-18, So 8-14 x.

Xxxxxxxxxx xxxxx X. (u pošty)

Po-Pá 8-18, Xx 8-14 x.

Xxxxxxxxxx xxxxx II. (x xxxxxx)

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 h.

Beethovenova

Po-Pá 8-18, So 8-14 x.

Xxxxxx

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 x.

Xxxx xxx

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 x.

Xxxxxxx (u divadla)

Po-Pá 8-18, Xx 8-14 x.

Xxxxxxxx

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 x.

Xx Xxxxxx

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 x.

Xxxxx (4 parkovací xxxxx)

Xx-Xx 8-18, So 8-14 x.

xxxxxxx Svobody

Po-Pá 8-18, So 8-14 x.

Xxxx Xxxxxxx

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 x.

2. x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx parkováním, xx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx/xxxxx parkování -1 xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx lze xxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx - Xxxxx xxxxxxx

Xx-Xx 8-16 x..

Xxxxxxxxxx xxxxx XXX. (x finančního xxxxx)

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 x.

Xxxxxxxxxx třída XX. (u Xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx-Xx 8-18, Xx 8-14 h.

3. x xxxxxxxxx stání se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx možná xxxx/xxxxx xxxxxxxxx -1 xxxxxx xx xxxxx sazbu, xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx parkovacích karet xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx provozní xxxx lze užít xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 15 minut xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx - Xxxxx xxxxxxx

Xx-Xx 8-16 x.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx karty vydané xxx xxxxxxxx xxx xxxx komunikace:

Název

Provozní doba

Zámecký xxxxx - Zimní xxxxxxx

xxx - xxxx

Xxxxxx

xxx - xxxx

Xxxxxxxxxx

xxx - xxxx

Xx Valech

non - xxxx

Xxxxxxxx - včetně xxxxxxxxxxx

xxx - stop

Podkovní - vnitroblok

non - xxxx

Xxxxxxx - parkoviště x XXX

xxx - xxxx

Xxxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxx xx domy

Hrnčířská 13,15,15x

xxx - xxxx

Xxxxxxx

xxx - xxxx

Xxxxxxxxxx

xxx - xxxx

Xxxxxxx - vnitroblok

non - xxxx

Xxxxxxx - x MŠ

od 09.00 x xx 07.00 x

Xxxxx

xxx - xxxx

X Xxxxx

xxx - stop

Úzká

non - xxxx

Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx - xxxx

Xxxxxxx xxx - xxxxxxxxxx

xxx - stop

Růžová - xxxxxx vnitrobloku

non - xxxx

Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx - xxxx

Xxxxx náměstí - vnitroblok

non - xxxx

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx, provozovně, xxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx parkovací xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx x vydání parkovací xxxxx xxx xx. 4 xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sídlo podnikání, xxxxxxxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxx nemovitost xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx města xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ulic:

ul. Xxxxxxxxxx

xx. Nádražní xxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx xxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Kasárenská

ul. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx - od xxxxxx xxxxx xx x. xx. 13 xx levé xxxxxx x pravá xxxxxx xx x. or. 14

xxxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxx x. xx. 1 x 2

ul. Xxxxxxxx xx středu xxxxx xx x. or. 12

xx. Xxxxxx x. xx. 1 až 14

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 4 zákona č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o evidenci obyvatel), x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Opava - Xxxxx náměstí 69.

1) zák. č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) §46 zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) §58 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx