Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Teplice

Rada xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 3/2018,

xxxxxx se stanovuje xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schůdnosti xxxxxxxx xx území Statutárního xxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (1.11. - 31.3.)

Xxxx xxxxx Xxxxxxx se na xxxx zasedání xxx 21.12.2018 usnesením x. 1034/18 xxxxxxx xxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x §27 xxxx. 7 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto nařízení xxxx:

Příloha č. 1

XX. X

Xxxxxxxxxxx schůdnosti xx chodnících xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1.

ČI. XX

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx schůdnosti xxxxxxxx xx stanovena xx 12 xxxxx xx xxxxx xxxxx. Stanovené xxxx budou dodržovány xxxxx xxx. kalamitních xxxxxxx.

XX. III

Chodníky budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Chemický xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XX. XX

Xx dni xxxxxxxxx tohoto nařízení xx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 2/2018, kterým xx stanovuje xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

XX. X

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxxx. (30.1.2019)

Bc. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx města

Bc. Jiří Xxxxx

xxxxxxxx primátora xxxxx

Příloha č. 1

Seznam xxxx, xx xxxxxxx xxxx prováděna zimní xxxxxx

XXXXXXXX 4.1

XXXXX

XXXXX

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx + xxxxxx

Xxxxxxx

xxxx xxxxxx od Javorové x poslednímu paneláku

pravá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Topolové x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxx xx přechod xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx

xxxx strana xx Javorové ke xxxxxxx k panelovým xxxxx

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx k zastávce XXX

Xxxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chodníčků xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Novoveské k Xxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxxxx k Bílinské

Slovenská

levá xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx po Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx po xxxxx XXX

Xxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Duchcovské xx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Lounské po Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X Nemocnice xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxxxxx po Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx strana od Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Litoměřické xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx čištění x xx. Francouzská xx xxxxxx

X Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Ukrajinské xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Duchcovské xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany xx Xxxxxxx xx točnu XXX

Xxxxxxxxx

xxxx strana od Xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxx xxxxxx od Xxxxx x Hudcovské

Sklářská

levá xxxxxx xx Duchcovské x Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxx XXX

Xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx po Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Rooseveltova xxxxxxx xx Xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxx Duchcovské xx Duchcovskou

Denisova

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Duchcovskou

U Stadionu

chodník xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxx

xxxx strana xx X Xxxxx xx Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx Xxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Svojsíkovu

Maxe Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xx.Xxxxxxxxxx xx Svojsíkovu

Daliborova xxxxxx

xxxx xxxxxx od X Xxxxx

X Soudu

levá strana xx Duchcovské po Xx.Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxx x 1/8 xx Billu

Jateční

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xx.Xxxxxxxxxx

xxx xxxxxx od Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx zahrada

hlavní cesty (xxx mapový xxxxxx)

Xxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx U Xxxxx

xxx xxxxxx xx U Xxxxx po Xxxxxxxxxx

X Xxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxx xx U Zámku xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxx strany xx Zámeckého xxxxxxx x Papírové

obě xxxxxx xx xx. Papírová xx xxxx. xxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xx.Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x XX Xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxx vč. xxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxx

xxx strany xx Xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxx x xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X Xxxxxxx xx Rokycanovu

Dubská

pravá strana xx ul, Xxxxxxxxxx xx Xx Hrázi

průchod Xxxxxx-Xxxxxxx

x xxxx délce

Kapelní

levá xxxxxx xx x Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X Radnice x Xxxxxx

X Radnice

obě xxxxxx xx Kapelní xx Xxxxxxx

X Xxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxxx lázní xx xxxxxxx objezd xx xxxxxxx Svobody

levá xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx

Xxxxxxx

xxx strany xx Xxxxxxxxxx lázní x xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx

xxxx xx Divadlem x Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx náměstí

celé

28 Xxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxx po Xxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Masarykovu

levá xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Masarykovu

Rokycanova

obě strany xx Xxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx strana xx xx. 28.října x Xx Xxxxx

X Xxxxxxx

xxxxx strana xx Xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xx Hrázi xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxxxxxx xxxxx

xxx xxxxxx od Xxxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx náměstí x Xxxxx lázním

Rooseveltova

pravá xxxxxx od Xxxxxxx xxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx

Xxxxxxx náměstí

chodník u xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxxxxx x ul. X Xxxxxxx zahrady

pravá xxxxxx xx Pražské x X Xxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X Xxxxxx xxxxx xx Plynárenskou

levá strana xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany od Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx Na Xxxxx xx Xxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

x celé xxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Jateční po xxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx xx Novosedlickoufpo xxxxxxxxxx)

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx pravá xxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx xx Auto Xxxx

XXXXXXXX 4.2

XXXXX

XXXXX

Xx Xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx

X xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Masarykově

pravá strana xx xx. Xxxxxxxxxx xx X Xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxx x U Xxxxxxxx

xxxx strana od xxxxx (kolem xxxxxxxx) x semaforům

park Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx viz xxxx

Xxxxxxxx náměstí

obě strany xx xx. Masarykova x xxxxx Na Xxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany xx Xxxxxx po Xxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxx xx XXX x Xxxxxxxxx,xxxxx xxxxxx xx Modlanské x Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Gagarinově

Lípová

obě xxxxxx xx X Xxxxxxxxxx xxxxx po Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx sady

levá xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxx

xxxxx x Xxxxxx směrem ke xxxxx

X Xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx od Lipové xx Mlýnskou

Českobratrská

pravá xxxxxx xx xx. Hálkova xx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx po Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Českobratrskou

levá xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx po Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxx strany xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Kollárova po Xxxxx Xxxxx

xxxx strana xx xx. Xxxxx Xxxxx ke xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx, Xx. Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxx xxx xxxx

X Xxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxxx celý xxxxxxx x Sv. Xxxxx

Xx. Xxxxx

xxx strany xx X Nových xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.Xxxx

xxxx strana od xx. Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

X.X.XXxxxx

xxxxx strana xx Sv, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Masarykova xx Karla Čapka

J.Wolkerova

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx po Vrchlického

Jankovcova

obě xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx J.Hory

U Xxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Kamenných xxxxx xx Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xx Trnovanskou

levá xxxxxx xx X Xxxxxx xxxxx k X K. Erbena

Josefa Xxxx

xxxxx xxxxxx od Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

X.X.Xxxxxx

xxxx strana xx Xxx Xxxxxxxxxx k X.Xxxx

X.Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxxx x X.Xxxx

X.Xxxx

xxxx xxxxxx od X Nových xxxxx x Xxxxxxxxx + xxxxx str. xxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx Šrámka

pravá xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxx xx Trnovanskou

chodník xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx) x ul. xxx. Xxxxxx

xxxxx příjezdové komunikace x ZŠ Koperníkova

chodník xx xxxxxxxx XXX (xxxx Xxx. Sochora ) k xx. xxx. Jaroše

Raisova

levá strana xx X.Xxxx xx Xxxxx Šrámka

Heydukova

pravá xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx x X..Xxxx

xxxx strana xx Xxxxxxx k X.Xxxx

X. Jiráska

pravá strana xx xx. Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx strana xx X. Xxxxxxx x xx. X Xxxxxxxxx xxxx

xxxx strana xx xx. X Xxxxxxxxx xxxx po Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx konec xxxxx

xxxxx strana xxxx xxxxxxxx

14 Xxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx po Masarykovu

U Xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxx xx ul. Masarykova x ul. Palackého

Masarykova

slepé xxxxxx pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx xx. X Xxxxxxxxx krbu

Doubravská

orává xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xx.xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Masarykova xx Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx Modlanské x xx. Palackého

Modlanská

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx, Xxxxxxx xx Trnovanskou

Gagarinova

levá xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

X.Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx, Xxxxx Xxxxxx po Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxx

Xxx.Xxxxxx

xxxx strana xx paneláku po X.Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxx Xxxxxx x "Xxxx" Trnovanské + xxxxx XXX

xxxxx strana xx Xxx. Sochora x Modlanské

chodník z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX k MŠ

pravá xxxxxx xx XXxxxxxxxxx x Ant. Sochora

Trnovanská - Xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxx po Xxxx

Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx až x xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx po Xxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Riegrova xx Xxxxxxx

X. Dvořákové

pravá xxxxxx xx xx. U Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXX

X Červeného xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Masarykova xx Xxxxxxx sály

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx strana xxxx. X.Xxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxx po K.Aksamita

Generála Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxx xx Hlávkovu

Proboštovská

levá xxxxxx xx X.Xxxxxx xx točnu XXX

Xxxx Xxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx.Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana xx ul. Xxxxxxxxx xx Generála Xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxx xx xx. X Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. X Xxxxxxxxx kostela xx ''Malou" Přítkovskou xxxxx školy

pravá strana xx X.X. Komenského x Xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxx x Xxxxxxxx

xxxx strana xx X.X.Xxxxxxxxxx po xx. X Xxxxxxxxx xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxxxx

xxxx strana xx Antala Staška xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXXX

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx x sociálce

Spojenecká xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Myslbekovu Přítkovská XXXX za xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxx Míru xx xxxxx

xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxx spojka

z Xxxxxxxx xx Obránců Xxxx

Xxxxxxx Xxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxx

xxxxxxxx v xxxxxxx - xxxx xxxxx (xxx xxxx)

Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X.Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx

xxxxx strana xx J.Koziny po XXX

Xxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxxxxxxx xx Přítkovskou

Bohosudovská

pravá xxxxxx xx Xxxxxxx xx J. Xxxxxx

xxxxx xxxxxx od X.Xxxxxx xx Májovou podél xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx.Xxxxxx xx zastávku XXX

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx po Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Kauflandu xxxxx paneláku xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x "Malé" Xxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxx x XX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxx

„Xxxx" Masarykova xxxxxxx Xxxxx

xxxx xxxxxx xx Seifrtovi xxxxx xxxxxxx x xx. Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx strana xx xxxxxxxxxxxx přejezdu xx Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X.Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx podél XXXX x xxxx xx Xxxxxxxxxx

„xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1560 (příjezd xx Xxxxxxxxx)

"Xxxx" Přítkovská

pravá xxxxxx od Májové xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx spojovacích xxxxxxxx

X Zámku - xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxx - xxxx xxxxxxx 2x

Xxxxxxxxxx - perla

Řetenice - xxxxx

X Xxxxxxxxxx lázní - park Xxxxx

X Xxxxxxxxxx lázní - xxxx xx divadlem

Laubeho xxxxxxx - Xxxxx

Xxxxxxxxx - Na Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx

X. Xxxxxx - XXX - x xxxxxx

Xxxxxxxxx - X.Xxxxxx, xxxxx s xxxxxx

X.Xxxx-Xxxxxxxxx

X.xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx

Xxxxxxxx - xxxx

Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx - Xx Xxxxx

Xxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xx. Xxxxxxxxxx + xxxxxx

x dlažby xxx schody + xxxxxxxxx x restauraci X Koziček

Pod Xxxxx - Rohová

Spojenecká - Xx Xxxxx

Xxxxxxxx školky x XX

XX K. Xxxxx

xx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

XX Xx Kopečku

ul. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

XX Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx chodník xxxxx

XX Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx od xx. Xxxxxxxxx - "Xxxx Přítkovská"

Na Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xx Svojsíkovi, xxxxx xxxxxxxxxxx ke vchodům

ZŠ Xxxxx ková

chodník xxxx xxxxxxx xxxxxxx

XX Na Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx plotu

MŠ Xxxxxxxx

xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

XX Xx. Xxxxxx

xxxxxxx od Xxxxxxxxxx xxx zastřešení

chodník xx xxxxx ke školce

MŠ Xxxxxx

xxxxxxx xx vstupu xx školky xx Xxxxxxxx

XX Moskevské xxx.

xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx