Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 7/2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 5/2017, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 22.7.2019 xxxxxxx č. xxx. 47/15X/2019 vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 a §102 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx X

X xxxxxxx x. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 5/2017, kterým se xxxxxx tržní řád, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Zlína x. 4/2018, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 7/2018, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Zlína x. 8/2018, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 2/2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 3/2019, xx xx xxxxxxxx xxx 3., který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„3. Xxxxx pojízdného prodeje „Xxxxxxx 3“

Xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zastávkami xxxxxxxxxx prodeje:

1. xxxxxxx Xxxx, pozemek x. x. 3565/9 (u xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. x. 365),

2. xxx Komenského, xxxxxxx x. č. 206/6 (x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 206/10),

3. xxx Komenského, severozápadní xxx xxxxxxx x. x. 220/2,

4. xxx Xxxxxxxxxx, xxxxx strana xxxxxxx xx. x. x. 23,

xxx v xxxx x k. x. Xxxx.

Xxxxxxxxx kapacita: 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, maximálně 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx trase xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx: nádoby xx xxxxxx (minimálně 1 xx xx každé xxxxxxxx trasy xxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx prodávaného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx méně 30 xxx xxxxx x déle než 3 hodiny, poté xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prodejních xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“, xx. xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx prodejního xxxxxxxx xxxxx nad nezbytnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx komunikaci.

Obr.: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx 3“ a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx této trasy xxxxxxxxxx xxxxxxx

“.

Xxxxxx II

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. xx Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora