Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Brno

Nařízení x. 12/2019,

xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 9/2019, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx, xx xxxxxxx xxx místní komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx cenu xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx Brna xx xxxxxxx xx xxx X8/032. xxxxxx xxxxxx xxx 26.6.2019 vydat xxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) a c) xxxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxx. §11 x ust. §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx č. 9/2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úseky xxxx k stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxx a xxxxxxxxx přílohou č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx č. 9/2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx sjednanou x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxx přílohou č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.11.2019.

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxxx města Xxxx

Xxx. Xxxx Hladík, v. x.

1. xxxxxxxx primátorky xxxxx Xxxx