Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 56/19

x xxxxxx klidu

Zrušena: 56/20

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 24.4.2019 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §84 odst. 2 písm. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xxxxxxx znění, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výjimečných xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx dodržována nebo xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx klidu

Dobou xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx rozumí xxxx xx dvacáté xxxxx xx šesté hodiny.

Čl. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž nemusí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx nemusí být xxxxxxxxxx x noci x 31. xxxxxxxx xx 1. ledna x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx výjimečných xxxxxxx, xxx nichž xx xxxx xxxxxxx xxxxx vymezena xxxxx xxxxxx

1) Doba nočního xxxxx se xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx 0:00 xx 6:00 hodin, a xx následujících xxxxxxxxx:

x) x xxxx xx xxx 30. dubna xx 1. května x xxxxxx oslav xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx

x) x noci xx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxx Kladenské xxxxxx na den xxxxxxxxxxx xxxxxx jeden xxxxxx v noci x pátku xx xxxxxx x v xxxx xx xxxxxx xx neděli v xxxxxx xxxxxx

x) v xxxx ze dne xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx pátek x xxxxxx květnu, v xxxx xx xxxxxxx xx pátek x x xxxx ze xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x noci xx čtvrtka na xxxxx v xxxxxx xxxxxx

x) v xxxx xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednu xxx x xxxxx xx sobotu x xxxxxx červnu

e) x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx neděli x xxxxxx xxxxx

x) x noci xx xxx konání xxxxxxxx xxxx Kinematograf xxxxxx Xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx, v xxxx z úterý xx středu x x noci xx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) x xxxx ze xxx konání xxxxxxxx xxxx Xxx města Xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx konaný xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx a x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx

2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedených x xx. 4 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx datem xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Touto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 56/18 xx dne 25.4.2018.

2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 13.5.2019.

Xxx. Dan Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx

Xxxxx Kutil, v.r.

Ing. Xxxxxx Xxxxx, CSc., x.x.

Xxxxxxx Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx