Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 49/19

x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx klidu

Zastupitelstvo města Xxxxxx xxxxxx dne 24.4.2019 souladu s xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x §84 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxx xxxxxxxx

1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx vykonávat xxx své občany, xx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx v xxxx. Xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx nejen xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx také xxxxxxx xxxxxxx x dobré xxxxx.

2) Xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xx ochranu soukromí, xxxxxxxx užívání jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx x uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

3) Předmětem xxxx obecně závazné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxxxxxx xxxxxxxx x nočních xxxxxxxx, xxxxx významným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x jehož xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx x xxxxxxx mravy x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, etických x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx současných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x spořádaného xxxxxxx.

x) Provozovnou je xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxxx:

- hostinská xxxxxxx, tj. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x služeb. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx především xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k tomu xxxxxxxx - restaurace, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, bufety, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxx, kasina

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx produkce, která xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

x) Lokalitou xx xxx účely této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Kladna, xxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit xx nachází x příloze č. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

f) Dobou xxxxxxx klidu je xxxx od 22:00 xx 6:00 xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx

1) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x příloze č. 1 xxxx xxxxxx závazné vyhlášky xx stanovuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do 22:00 xxxxx.

2) X xxxxxxxxxxx lokalitách xxxxxxxxx x příloze č. 1 se xxxxxxxxx konec xxxxxxxx xxxx provozoven xxxxx:

x) x den předcházející xxx xxxxxxxxxx xxxxx x dnu xxxxxxxxxx xxxxx xx 24:00 xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx do 22:00 xxxxx

xxxxxxx počátek xxxxxxxx xxxx xx každý xxx xxxxxxxx v 8:00 xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou není xxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 49/18 xx xxx 25.4.2018.

3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 13.5.2019.

Xxx. Xxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxx, x.x.

Xxx. Xxxxxx Šubrt, CSc., x.x.

Xxxxxxx Černý, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxx:

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ulic Xxxxxx, Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx; Holandská, Anglická; Xxxxxxxx, Xxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxxxx nárožím xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx; Xxxxxx, Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx; Leoše Janáčka Xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx vymezená xxxxxxx xxxx Unhošťská, Xxxxxxx Xxxx; Xxxxxxx Xxxx, Ukrajinská, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx.

4) Xxxxx vymezená xxxxxxx xxxx Petrohradská, xxx. Xxxx Xxxxxxxx; xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx, Helsinská; propojovací xxxxxxx mezi xxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x.x. 2901.

Xxx. Xxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxx, x.x.

Xxx. Xxxxxx Šubrt, XXx., x.x.

Xxxxxxx Xxxxx, v.r.

náměstci xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Příloha x. 2

Grafické xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 4)

Xxx. Xxx Jiránek, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxx, v.r.

Ing. Xxxxxx Šubrt, XXx., x.x.

Xxxxxxx Černý, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx