Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8/2019

XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx x. 8/2019

xx xxx 12. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx kraje xxxxxx podle §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx §33 odst. 1, §37 xxxx. 1, §44 xxxx. 3 x §77a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Vyhlašuje xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx (dále xxx „xxxxxxxx rezervace“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx staré xxxxx xxxxxxx přirozené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx lesního (Xxxxx sylvatica) x x nižších polohách xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx) xx skalních výchozech x svazích, s xxxxxxxxx podílem xxxxxxxx xxxxxx x mrtvého xxxxx, vysokou xxxxxx xxx diverzity a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx stanoviště: 9110 Xxxxxx asociace Xxxxxx- -Xxxxxxx, 9130 Xxxxxx xxxxxxxx Asperulo-Fagetum,

b) zvláště xxxxxxxx x vzácné xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx zlatohlavá (Lilium xxxxxxxx),

x) zvláště xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx Mycetophagus xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx cribratus, Xxxxxxxx xxxxxx, S. xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (Eucnemis xxxxxxxx), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, holub xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx), kovařík Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lejsek xxxx (Xxxxxxxx xxxxx), xxxxx Xxxxxxxxx caraboides, xxxxx fialová (Xxxxx xxxxxxxxx), mršníci Xxxxxxx xxxxxxxx x Plegaderus xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxx), netopýr xxxxxxx (Myotis xxxxxxxxxx) x xxxxxxx ušatý (Xxxxxxxx xxxxxxx), páchník xxxxx (Osmoder- xx xxxxxxxxx), xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx horský (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx (Clubiona xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx útvary: xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rul.

Čl. 2

Vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozkládá x Xxxxxxxx xxxxx, x katastrálním xxxxx Xxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx rezervace se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přímými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx určeny souřadnicemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx1). Seznam souřadnic xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx x obrazci xx xxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ochranné pásmo xxxxxxxx rezervace xx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Hrad Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx xxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx sebou, xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx nařízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění území xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ochranného xxxxx xx uvedeno x příloze č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přírodní xxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x přírodní xxxxxxxxx:

x) xxxxx využití xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a bažantnice,

d) xxxxxxx myslivecká xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) vysazovat xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skládky xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx dne 12.10.1989, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxx 29.8.1986, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výtvor Xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx vyhlášení xx Xxxxxxxx právních předpisů Xxxxxxxxx kraje.

Oldřich Xxxxxxxxx x. r.

hejtman

PhDr. Xxxxxx Xxxxx, MBA, XXX x. x.

1. náměstek xxxxxxxx

Příloha x. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx x obrazci

Souřadnice X

Xxxxxxxxxx X

1

975333,3

787695,8

2

975336,4

787690,2

3

975339,2

787684,3

4

975343,0

787680,0

5

975351,7

787675,9

6

975353,6

787674,1

7

975355,2

787671,5

8

975356,8

787662,7

9

975361,6

787657,5

10

975374,7

787654,9

11

975383,9

787648,0

12

975396,5

787632,1

13

975405,2

787612,3

14

975425,6

787589,3

15

975433,5

787597,4

16

975474,6

787581,0

17

975479,6

787592,8

18

975520,0

787576,9

19

975553,0

787563,8

20

975579,9

787554,3

21

975586,7

787551,9

22

975584,2

787544,9

23

975584,7

787528,1

24

975589,4

787522,3

25

975608,8

787510,2

26

975633,2

787497,2

27

975644,8

787495,4

28

975669,7

787479,0

29

975681,1

787465,3

30

975696,3

787452,7

31

975708,0

787411,5

32

975723,2

787397,1

33

975736,8

787379,8

34

975746,1

787376,2

35

975758,3

787369,3

36

975769,5

787361,3

37

975780,8

787350,5

38

975789,1

787339,6

39

975794,4

787331,0

40

975797,6

787324,8

41

975757,4

787316,1

42

975755,2

787288,3

43

975756,7

787261,5

44

975761,7

787231,0

45

975761,7

787214,3

46

975770,0

787188,5

47

975774,8

787190,4

48

975776,4

787190,4

49

975805,7

787162,7

50

975823,9

787148,2

51

975846,8

787124,4

52

975865,6

787107,2

53

975865,8

787100,9

54

975875,2

787086,9

55

975892,8

787067,6

56

975914,2

787046,8

57

975930,5

787020,7

58

975906,5

787003,7

59

975943,8

786978,6

60

975949,1

786969,9

61

976001,7

786933,1

62

976021,6

786920,2

63

976028,4

786914,6

64

976178,8

787108,8

65

976164,9

787118,7

66

976147,6

787134,2

67

976142,7

787139,8

68

976131,7

787160,9

69

976126,3

787176,1

70

976117,0

787197,6

71

976109,2

787210,6

72

976099,2

787223,1

73

976062,5

787252,8

74

976032,8

787276,9

75

976010,5

787293,8

76

976002,2

787302,9

77

975998,1

787312,4

78

975995,7

787324,0

79

975993,5

787362,4

80

975991,7

787376,7

81

975987,8

787394,0

82

975982,6

787407,5

83

975968,5

787437,3

84

975960,1

787454,5

85

975952,7

787466,5

86

975922,5

787502,5

87

975916,1

787509,2

88

975913,2

787511,8

89

975903,2

787520,7

90

975871,5

787543,5

91

975862,1

787551,8

92

975848,8

787573,4

93

975836,6

787599,3

94

975829,3

787613,0

95

975816,9

787625,5

96

975801,2

787633,7

97

975789,1

787640,5

98

975756,8

787675,5

99

975736,7

787698,1

100

975703,8

787728,8

101

975686,5

787740,5

102

975661,6

787751,5

103

975644,9

787756,5

104

975610,0

787761,8

105

975577,3

787761,0

106

975538,0

787756,3

107

975513,6

787756,4

108

975511,9

787756,5

109

975509,4

787756,8

110

975457,5

787762,8

111

975437,5

787768,7

112

975427,6

787772,6

113

975403,1

787769,1

114

975387,4

787767,9

115

975376,1

787767,9

116

975361,5

787770,5

117

975350,3

787770,5

118

975339,4

787766,0

119

975333,4

787758,0

120

975334,2

787755,1

121

975333,3

787754,1

122

975332,8

787728,8

123

975332,6

787722,8

124

975313,0

787711,7

125

975320,5

787701,4

126

975330,1

787697,5

127

975333,3

787695,8

128

975106,0

787481,4

129

975122,2

787471,2

130

975137,8

787447,0

131

975149,3

787416,5

132

975158,0

787399,9

133

975173,3

787376,0

134

975181,1

787363,9

135

975196,9

787345,2

136

975215,0

787326,4

137

975281,2

787260,8

138

975304,7

787233,5

139

975331,3

787202,6

140

975341,7

787185,1

141

975373,3

787156,5

142

975398,9

787128,8

143

975412,1

787087,7

144

975418,9

787051,3

145

975431,7

786998,9

146

975462,2

786926,7

147

975483,8

786881,1

148

975505,6

786832,7

149

975505,3

786817,7

150

975502,9

786800,8

151

975478,3

786772,3

152

975511,6

786775,0

153

975542,5

786787,2

154

975591,4

786787,4

155

975630,3

786758,5

156

975648,6

786745,7

157

975667,8

786743,4

158

975692,9

786749,8

159

975711,6

786748,5

160

975728,5

786747,9

161

975760,3

786727,6

162

975776,3

786719,2

163

975805,6

786714,1

164

975827,1

786705,9

165

975875,7

786718,9

166

975884,9

786726,2

167

975911,7

786758,3

168

975929,3

786768,3

169

975917,0

786784,6

170

975887,3

786818,0

171

975854,5

786870,5

172

975844,1

786896,3

173

975834,5

786928,5

174

975823,6

786971,7

175

975811,6

786990,9

176

975802,3

787013,9

177

975790,1

787014,4

178

975773,8

787037,0

179

975753,6

787063,9

180

975741,9

787092,3

181

975739,4

787105,4

182

975730,3

787120,3

183

975728,4

787125,0

184

975718,8

787120,7

185

975714,5

787141,4

186

975706,8

787166,7

187

975699,0

787166,4

188

975705,1

787194,7

189

975689,2

787200,1

190

975682,9

787225,7

191

975665,1

787251,0

192

975661,4

787272,4

193

975678,7

787274,6

194

975666,1

787288,3

195

975670,0

787301,5

196

975675,2

787308,1

197

975673,9

787322,3

198

975671,3

787334,3

199

975657,0

787351,7

200

975620,6

787365,5

201

975610,2

787375,7

202

975607,2

787371,5

203

975544,9

787387,2

204

975529,1

787393,3

205

975515,9

787407,7

206

975512,0

787406,5

207

975510,0

787406,1

208

975505,7

787408,3

209

975497,1

787410,9

210

975493,2

787410,8

211

975488,8

787409,9

212

975478,0

787405,1

213

975472,2

787403,2

214

975471,8

787404,0

215

975460,3

787401,5

216

975446,7

787369,5

217

975399,7

787367,7

218

975363,5

787374,5

219

975366,6

787386,3

220

975346,5

787383,8

221

975329,1

787377,1

222

975309,3

787381,0

223

975284,7

787389,5

224

975273,0

787395,2

225

975262,5

787403,1

226

975235,8

787431,0

227

975205,2

787446,3

228

975197,8

787438,7

229

975185,5

787444,6

230

975167,2

787461,9

231

975152,7

787466,1

232

975154,6

787505,1

233

975141,4

787495,5

234

975117,9

787522,0

235

975128,4

787530,7

236

975104,0

787526,9

237

975067,3

787515,6

238

975069,6

787510,3

239

975075,9

787503,6

240

975086,1

787494,8

241

975101,4

787484,5

242

975106,0

787481,4

243

973848,0

787298,1

244

973850,2

787275,9

245

973845,9

787252,3

246

973840,3

787241,4

247

973872,5

787224,1

248

973913,4

787201,5

249

973930,8

787191,9

250

973967,4

787206,7

251

973984,8

787212,7

252

974011,6

787209,1

253

974045,4

787205,5

254

974069,8

787181,7

255

974110,9

787144,6

256

974140,0

787117,5

257

974163,1

787097,5

258

974175,2

787085,4

259

974202,2

787059,3

260

974214,3

787053,2

261

974334,9

786936,0

262

974355,5

786956,7

263

974361,8

786968,4

264

974370,0

786989,2

265

974377,3

787007,1

266

974374,4

787084,5

267

974374,6

787150,8

268

974376,3

787164,6

269

974385,8

787187,9

270

974419,1

787219,9

271

974440,1

787259,2

272

974496,8

787281,1

273

974504,2

787282,3

274

974560,5

787288,6

275

974629,6

787301,1

276

974696,0

787334,6

277

974741,2

787348,9

278

974792,2

787370,2

279

974890,1

787435,6

280

974969,6

787488,7

281

975026,5

787506,0

282

975060,9

787516,9

283

975058,2

787522,1

284

975059,3

787537,1

285

975065,2

787563,3

286

975071,5

787578,9

287

975081,0

787591,2

288

975092,7

787597,3

289

975139,4

787610,6

290

975185,2

787625,5

291

975209,3

787633,6

292

975218,7

787639,6

293

975227,6

787649,8

294

975231,5

787660,7

295

975241,5

787752,3

296

975243,7

787771,4

297

975225,4

787778,9

298

975193,8

787806,1

299

975144,8

787853,3

300

975111,1

787890,6

301

975077,8

787926,2

302

975028,7

787967,4

303

975014,9

787997,0

304

974990,6

788033,8

305

974976,5

788045,6

306

974939,1

788071,1

307

974943,9

788119,3

308

974942,0

788130,2

309

974941,9

788139,0

310

974942,7

788149,4

311

974944,4

788157,3

312

974910,6

788167,3

313

974860,3

788177,5

314

974776,2

788194,6

315

974757,7

788196,1

316

974695,9

788230,8

317

974691,6

788222,9

318

974688,8

788206,4

319

974683,9

788191,8

320

974686,1

788181,8

321

974690,5

788152,4

322

974688,4

788146,1

323

974680,6

788122,5

324

974667,7

788091,5

325

974609,9

788072,6

326

974561,0

788083,8

327

974537,2

788113,7

328

974524,1

788135,9

329

974520,0

788104,6

330

974510,0

788088,0

331

974492,9

788058,0

332

974482,9

788033,3

333

974475,0

788025,9

334

974464,3

788016,4

335

974464,3

788001,0

336

974436,0

787922,9

337

974420,5

787894,4

338

974406,7

787858,2

339

974369,5

787802,0

340

974337,8

787711,5

341

974323,2

787688,9

342

974308,6

787664,7

343

974286,7

787611,3

344

974267,8

787606,8

345

974261,3

787601,1

346

974229,8

787551,9

347

974199,9

787527,5

348

974148,9

787562,8

349

974109,5

787515,8

350

974098,2

787511,1

351

974093,5

787512,6

352

974045,1

787527,5

353

974036,0

787507,7

354

974011,4

787505,0

355

973984,6

787520,5

356

973997,1

787530,1

357

974022,0

787543,7

358

974009,1

787553,3

359

973979,4

787564,8

360

973977,0

787565,7

361

973970,4

787560,5

362

973944,4

787547,8

363

973902,7

787510,2

364

973886,1

787497,9

365

973873,7

787485,0

366

973862,8

787467,9

367

973852,7

787445,2

368

973849,5

787432,2

369

973846,7

787414,6

370

973837,9

787383,9

371

973835,3

787368,4

372

973835,0

787352,4

373

973836,7

787334,5

374

973842,9

787318,7

375

973848,0

787298,1

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxx X

Xxxxxxxxxx X

1

975028,7

787967,4

2

975077,8

787926,2

3

975111,1

787890,6

4

975144,8

787853,3

5

975193,8

787806,1

6

975225,4

787778,9

7

975243,7

787771,4

8

975249,8

787782,4

9

975212,3

787802,6

10

975187,8

787834,2

11

975162,2

787875,0

12

975131,7

787926,1

13

975109,9

787964,5

14

975089,9

788011,7

15

975061,8

788063,3

16

975039,9

788102,7

17

975027,3

788119,3

18

975010,7

788134,4

19

974943,9

788119,3

20

974939,1

788071,1

21

974976,5

788045,6

22

974990,6

788033,8

23

975014,9

787997,0

24

975028,7

787967,4

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxx >>>

1) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.