Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/2019

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 17.12.2018

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx

Xxxx Jihomoravského xxxxx xxxxxx podle §36 xxxx. 1, §37 xxxx. 1 x §77a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., xxxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

XX. 1

Xxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx „přírodní památka“).

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společenstva x roztroušenými dřevinami x x výskytem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XX. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx Jihomoravského xxxxx, v okrese Xxxx- xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stranami, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx síti xxxxxxxxxxx.1) Xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx geometrického xxxxxxx x xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx jdou x xxxxxxx xx xxxxx, xx obsažen x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx znázornění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 2 xxxxxxxx. Seznam xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, 2) xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx nařízení, podle xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x příloze č. 3 xxxxxx nařízení.

ČI. 3

Xxxxxx xxxxxxxx podmínky

Jen x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx sportovní, xxxxxxxxxx x jiné xxxx,

x) provozovat xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxxxx x narušováním xxxxxxx povrchu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. cyklokros, cyklotrial, xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.),

x) xxxxxxxxx myslivecká zařízení x xxxxxxxxxx zvěř.

d) xxxxx druh xxxx xxxxxx využití xxxxxxx,

x) xxxxxx, trhat, přemísťovat, xxxxx xxxx vysazovat xxxxxxxx,

x) sbírat, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx živočichy (xxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x poškození xxxxxxxx ochrany.

Předchozí souhlas xxxxxx xxxxxxx přírody xx nevztahuje na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. 4

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Brno-venkov xx dne 22.11.1990 x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx chráněný xxxxxxxx výtvor „Xxxxxx".

XX. 5

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 01.03.2019.

2) Xxxx xxxxxxxx bylo schváleno xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 6087/18/X82 xxx 17.12.2018.

XXXx. Xxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxx

Xx. Xxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx (S - XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky Xxxxxx

xxxxx xxxx

X(x)

X(x)

xxxxxx xxxx x xxxxxxx

114022121996

589882,84

1163584,64

1

114022122038

589841,05

1163596,71

2

114022122076

589809,37

1163614,68

3

114022122105

589780,22

1163501.82

4

114022122093

589786,79

1163500.00

5

114022122049

589828,88

1163494,60

6

114022122031

589851,90

1163499.56

7

114022122008

589869,66

1163516.88

8

114002740037

589875,30

1163525.30

9

114022121998

589879,31

1163544,60

10

114022121996

589882,84

1163584,64

1

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Návrší x xxxxxx ochranného xxxxx >>>

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx památka Xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo

celá xxxxxxx

xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

3199/1

3199/2

3201/1

3201/2

3201/3

1) Nařízeni xxxxx č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních systémů x xxxxxxxx mapových xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.