Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/2019

XXXXXXXX

Xxxxxxxxx kraje

ze xxx 11.2.2019

x xxxxxxx Přírodní xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx x §7 a §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx památky x ochranného xxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx (dále xxx „xxxxxxxx památka“), xxxxx xx rozkládá xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v katastrálním xxxxx 683671 - Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činí 0,9617 xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx geometrickým obrazcem x přímými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx souřadnic xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazce tak, xxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zřizuje xx ochranné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx kraje, x xxxxxxxxxxxx území 683671 - Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činí 1,013 xx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx geometrickým obrazcem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx souřadnicemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx xxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx obrazce xxx, xxx jdou x xxxxxxx za xxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Orientační xxxxxxxx znázornění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 3 x č. 4 k xxxxxx nařízení kraje.

Článek 2

Xxxxxxx ochrany

Předmětem xxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsahem ojedinělý x xxxxxx regionu x výskytem vzácné xxxxx, zejména xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxx podmínky

(1) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze v xxxxxxxx xxxxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx přípravky a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx plevelům x xxx. xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxx stávající povrch xxxxxx, odtokové xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, provádět změny xxxxxx.

x) Vjíždět xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodaření nebo xxxxxx v xxxxxxx xx schváleným xxxxxx xxxx, xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx, xxxxxxx ochranu, zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu služebních xxxxxxxxxx.

x) Umisťovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

x) Provádět xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, které nejsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plánem xxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx pásmu:

a) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxx provádějících xxxxxxxxxxx xxxx údržbu v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, požární ochranu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností.

b) Umisťovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxx akce xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx obdobné xxxxx x stezky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxx další xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Okresního xxxxx Vsetín x. 13/1999 xx xxx 19. května 1999 x zřízení xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x x. x. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx

(1) Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních předpisů Xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxx xxxxx x. 0103/X05/19 dne 11.2.2019.

Jiří Xxxxx x. x.

xxxxxxx Xxxxxxxxx kraje

Ing. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (S-JSTK) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hranice Xxxxxxxx xxxxxxx Kopce

Číslo xxxx

xxxxxxxxxx - Y [x]

xxxxxxxxxx - X [m]

pořadí xxxx v xxxxxxx

683671014750016

493957.70

1168156.57

1

683671014750001

493969.86

1168146.13

2

683671014750002

493994.51

1168145.59

3

683671014750003

494011.76

1168149.23

4

683671014750004

494033.70

1168168.03

5

683671014750009

494037.54

1168263.36

6

683671014750010

494003.13

1168266.90

7

683671014750011

493949.53

1168285.24

8

683671014750015

493957.99

1168203.72

9

683671014750016

493957.70

1168156.57

10

Příloha x. 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (S-JSTK) xxxxxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx

Xxxxx xxxx

xxxxxxxxxx - X [m]

souřadnice - X [x]

xxxxxx xxxx x obrazci

683671014750018

493926.16

1168314.01

1

683671014750019

493937.98

1168202.72

2

683671014750020

493937.64

1168147.43

3

683671014750021

493962.26

1168126.29

4

683671014750022

493996.38

1168125.54

5

683671014750023

494020.89

1168130.72

6

683671014750024

494053.33

1168158.52

7

683671014750025

494058.28

1168281.33

8

683671014750026

494007.41

1168286.57

9

683671014750018

493926.16

1168314.01

10

Příloha x. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx mapě >>>

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx památky Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx >>>

1) Nařízení xxxxx č. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxx používání.