Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 11/2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 5/2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vznikajícího xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se stavebním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 3/2015 x xxxxxxxx č. 2/2018.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx svým usnesením x. 496 ze xxx 13.12.2018, dle §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 písm. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx této obecně xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 5/2014, kterou xx xxxxxxx xxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 3/2015 a xxxxxxxx x. 2/2018, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx 2 xxxx. e) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxx:

„x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx4) - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4) §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 15.1.2019.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Pavel Xxxxxxxx, v.r.

náměstek primátora