Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4/2018

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx dne 22.10.2018

x zřízení xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx §36 xxxx. 1, §45c xxxx. 4 x §77a odst. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxx x. 114/1992 Xx.“), x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx XX0210713), xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx

(1) Zřizuje se xxxxxxxx památka Xxxxxxxx xxxx (dále jen „xxxxxxxx památka“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se nachází x xxxxxx Xxxxxxx x xx tvořena 3 lokalitami: Xxxxxxxxx xxxx x x. x. Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxx x x. x. Xxxxxx nad Labem x xxxx x Xxxxxxx v x. x. Xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx památky se xxxxxxxxx uzavřeným geometrickým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jehož vrcholy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx (S-JTSK)1). Xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých vrcholů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazce xx uveden x příloze č. 2 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx činí 22,48 xx.

(5) Předmětem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 6210 Polopřirozené suché xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx) a 6510 Extenzívní xxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx, Brachypodio-Centaureion xxxxxxxxx).

Xx. 2

Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx přírodní památky

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxxxx x. 114/1992 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jež xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen s xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx:

x) provádět xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, povolovat xxxx provádět změny x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx umísťování x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů [xxxx. xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx],

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předchozím bodě xxx xxxx. b),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx péče,

e) xxxxxxxxx myslivecká xxxxxxxx x xxxxxxxx umělé xxxxx zvěře,

f) uměle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a vypouštět xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x odst. 1 není xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx schváleného xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx mapové xxxxxxx je uloženo x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje, Odboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxx ochrany přírody x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, provozující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Sb.

(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Xxxx xxxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxx Xxxx Středo-českého xxxxx č. 004-32/2018 xx xxx 22.10.2018 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Středočeského xxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Petera v. x.

xxxxxxxxxx zástupce a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Příloha č. 1

Xxxxxxxxxx xxxxx XX Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx č. 1 xx č. 3 xxxxxxxxx Přerovskou hůru, xxxxxx výřezy č. 4 xx č. 5 xxxxxxxxx Semickou xxxx x xxxxxx xxxxx č. 6 xxxxxxxxx Hůru u Xxxxxxx.

>>>

Xxxxxxx x. 2

Seznam xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

XXXXX

X_XXX

X_XXX

X_XXXX

X_XXXX

Xxxxxxxxx hůra

1

-712 339,47

-1 038 507,63

1 038 507,63

712 339,47

Xxxxxxxxx xxxx

2

-712 327,57

-1 038 508,62

1 038 508,62

712 327,57

Xxxxxxxxx xxxx

3

-712 307,06

-1 038 517,22

1 038 517,22

712 307,06

Xxxxxxxxx xxxx

4

-712 307,06

-1 038 532,77

1 038 532,77

712 307,06

Xxxxxxxxx xxxx

5

-712 297,14

-1 038 532,11

1 038 532,11

712 297,14

Xxxxxxxxx xxxx

6

-712 293,50

-1 038 578,41

1 038 578,41

712 293,50

Xxxxxxxxx xxxx

7

-712 285,23

-1 038 619,09

1 038 619,09

712 285,23

Xxxxxxxxx xxxx

8

-712 266,38

-1 038 611,81

1 038 611,81

712 266,38

Přerovská xxxx

9

-712 265,72

-1 038 623,06

1 038 623,06

712 265,72

Xxxxxxxxx hůra

10

-712 260,10

-1 038 636,62

1 038 636,62

712 260,10

Xxxxxxxxx hůra

11

-712 246,21

-1 038 660,76

1 038 660,76

712 246,21

Přerovská xxxx

12

-712 233,97

-1 038 676,64

1 038 676,64

712 233,97

Xxxxxxxxx xxxx

13

-712 212,47

-1 038 689,53

1 038 689,53

712 212,47

Xxxxxxxxx xxxx

14

-712 190,31

-1 038 700,78

1 038 700,78

712 190,31

Xxxxxxxxx xxxx

15

-712 180,39

-1 038 714,01

1 038 714,01

712 180,39

Xxxxxxxxx xxxx

16

-712 166,83

-1 038 710,37

1 038 710,37

712 166,83

Přerovská xxxx

17

-712 121,83

-1 038 728,87

1 038 728,87

712 121,83

Xxxxxxxxx xxxx

18

-712 097,71

-1 038 757,99

1 038 757,99

712 097,71

Xxxxxxxxx xxxx

19

-712 078,12

-1 038 768,88

1 038 768,88

712 078,12

Xxxxxxxxx hůra

20

-712 038,51

-1 038 800,66

1 038 800,66

712 038,51

Xxxxxxxxx xxxx

21

-712 018,99

-1 038 815,21

1 038 815,21

712 018,99

Xxxxxxxxx xxxx

22

-711 972,03

-1 038 831,09

1 038 831,09

711 972,03

Xxxxxxxxx xxxx

23

-711 928,04

-1 038 845,97

1 038 845,97

711 928,04

Xxxxxxxxx xxxx

24

-711 865,21

-1 038 868,79

1 038 868,79

711 865,21

Xxxxxxxxx xxxx

25

-711 797,74

-1 038 890,95

1 038 890,95

711 797,74

Xxxxxxxxx hůra

26

-711 765,32

-1 038 899,88

1 038 899,88

711 765,32

Xxxxxxxxx xxxx

27

-711 735,56

-1 038 894,26

1 038 894,26

711 735,56

Xxxxxxxxx xxxx

28

-711 709,76

-1 038 899,55

1 038 899,55

711 709,76

Xxxxxxxxx xxxx

29

-711 695,87

-1 038 920,05

1 038 920,05

711 695,87

Přerovská xxxx

30

-711 687,60

-1 038 926,01

1 038 926,01

711 687,60

Xxxxxxxxx xxxx

31

-711 604,69

-1 038 933,26

1 038 933,26

711 604,69

Xxxxxxxxx hůra

32

-711 583,42

-1 038 935,93

1 038 935,93

711 583,42

Xxxxxxxxx xxxx

33

-711 505,70

-1 038 934,94

1 038 934,94

711 505,70

Xxxxxxxxx xxxx

34

-711 480,33

-1 038 928,38

1 038 928,38

711 480,33

Xxxxxxxxx hůra

35

-711 479,43

-1 038 977,69

1 038 977,69

711 479,43

Xxxxxxxxx xxxx

36

-711 515,42

-1 039 073,58

1 039 073,58

711 515,42

Xxxxxxxxx hůra

37

-711 555,65

-1 039 064,20

1 039 064,20

711 555,65

Přerovská xxxx

38

-711 768,31

-1 039 018,83

1 039 018,83

711 768,31

Xxxxxxxxx xxxx

39

-711 842,60

-1 038 996,18

1 038 996,18

711 842,60

Xxxxxxxxx xxxx

40

-711 975,16

-1 038 959,67

1 038 959,67

711 975,16

Přerovská xxxx

41

-712 050,65

-1 038 939,83

1 038 939,83

712 050,65

Přerovská xxxx

42

-712 101,13

-1 038 920,86

1 038 920,86

712 101,13

Xxxxxxxxx xxxx

43

-712 156,96

-1 038 897,04

1 038 897,04

712 156,96

Přerovská xxxx

44

-712 196,86

-1 038 877,92

1 038 877,92

712 196,86

Xxxxxxxxx xxxx

45

-712 192,30

-1 038 871,44

1 038 871,44

712 192,30

Xxxxxxxxx hůra

46

-712 164,41

-1 038 831,76

1 038 831,76

712 164,41

Xxxxxxxxx hůra

47

-712 208,50

-1 038 807,94

1 038 807,94

712 208,50

Xxxxxxxxx xxxx

48

-712 235,95

-1 038 843,98

1 038 843,98

712 235,95

Xxxxxxxxx xxxx

49

-712 240,30

-1 038 849,69

1 038 849,69

712 240,30

Přerovská hůra

50

-712 275,49

-1 038 826,93

1 038 826,93

712 275,49

Xxxxxxxxx xxxx

51

-712 307,24

-1 038 802,32

1 038 802,32

712 307,24

Xxxxxxxxx hůra

52

-712 339,52

-1 038 777,98

1 038 777,98

712 339,52

Přerovská xxxx

53

-712 374,44

-1 038 743,85

1 038 743,85

712 374,44

Přerovská xxxx

54

-712 408,01

-1 038 712,37

1 038 712,37

712 408,01

Xxxxxxxxx hůra

55

-712 401,98

-1 038 707,06

1 038 707,06

712 401,98

Xxxxxxxxx hůra

56

-712 330,87

-1 038 644,55

1 038 644,55

712 330,87

Přerovská xxxx

57

-712 353,03

-1 038 619,42

1 038 619,42

712 353,03

Xxxxxxxxx hůra

58

-712 363,28

-1 038 600,24

1 038 600,24

712 363,28

Přerovská hůra

59

-712 332,28

-1 038 583,76

1 038 583,76

712 332,28

Xxxxxxxxx xxxx

60

-712 336,50

-1 038 552,61

1 038 552,61

712 336,50

Xxxxxxxxx hůra

61

-712 335,50

-1 038 535,74

1 038 535,74

712 335,50

Xxxxxxxxx xxxx

62

-712 339,14

-1 038 521,85

1 038 521,85

712 339,14

Xxxxxxx xxxx

63

-710 506,75

-1 039 053,82

1 039 053,82

710 506,75

Xxxxxxx hůra

64

-710 512,16

-1 039 069,04

1 039 069,04

710 512,16

Semická hůra

65

-710 510,75

-1 039 069,61

1 039 069,61

710 510,75

Semická xxxx

66

-710 509,31

-1 039 070,20

1 039 070,20

710 509,31

Xxxxxxx hůra

67

-710 497,63

-1 039 074,96

1 039 074,96

710 497,63

Xxxxxxx xxxx

68

-710 493,53

-1 039 081,56

1 039 081,56

710 493,53

Xxxxxxx xxxx

69

-710 504,45

-1 039 120,66

1 039 120,66

710 504,45

Xxxxxxx xxxx

70

-710 508,33

-1 039 156,49

1 039 156,49

710 508,33

Xxxxxxx hůra

71

-710 504,12

-1 039 181,10

1 039 181,10

710 504,12

Xxxxxxx xxxx

72

-710 494,30

-1 039 203,13

1 039 203,13

710 494,30

Xxxxxxx hůra

73

-710 484,11

-1 039 195,76

1 039 195,76

710 484,11

Xxxxxxx hůra

74

-710 407,61

-1 039 250,66

1 039 250,66

710 407,61

Xxxxxxx xxxx

75

-710 396,59

-1 039 235,75

1 039 235,75

710 396,59

Xxxxxxx hůra

76

-710 376,58

-1 039 226,94

1 039 226,94

710 376,58

Xxxxxxx xxxx

77

-710 352,41

-1 039 234,22

1 039 234,22

710 352,41

Semická xxxx

78

-710 336,31

-1 039 259,05

1 039 259,05

710 336,31

Xxxxxxx xxxx

79

-710 341,92

-1 039 269,55

1 039 269,55

710 341,92

Semická xxxx

80

-710 343,79

-1 039 273,02

1 039 273,02

710 343,79

Semická xxxx

81

-710 301,88

-1 039 305,89

1 039 305,89

710 301,88

Xxxxxxx hůra

82

-710 257,80

-1 039 315,86

1 039 315,86

710 257,80

Xxxxxxx xxxx

83

-710 224,49

-1 039 310,42

1 039 310,42

710 224,49

Semická xxxx

84

-710 188,91

-1 039 307,71

1 039 307,71

710 188,91

Xxxxxxx hůra

85

-710 158,04

-1 039 311,60

1 039 311,60

710 158,04

Xxxxxxx xxxx

86

-710 123,58

-1 039 319,54

1 039 319,54

710 123,58

Semická xxxx

87

-710 064,10

-1 039 315,23

1 039 315,23

710 064,10

Xxxxxxx xxxx

88

-710 030,40

-1 039 314,54

1 039 314,54

710 030,40

Semická xxxx

89

-709 980,35

-1 039 313,74

1 039 313,74

709 980,35

Xxxxxxx xxxx

90

-709 948,21

-1 039 315,11

1 039 315,11

709 948,21

Xxxxxxx xxxx

91

-709 933,69

-1 039 314,52

1 039 314,52

709 933,69

Xxxxxxx hůra

92

-709 930,12

-1 039 314,37

1 039 314,37

709 930,12

Xxxxxxx xxxx

93

-709 905,48

-1 039 304,91

1 039 304,91

709 905,48

Xxxxxxx xxxx

94

-709 883,16

-1 039 285,88

1 039 285,88

709 883,16

Xxxxxxx hůra

95

-709 886,12

-1 039 313,20

1 039 313,20

709 886,12

Xxxxxxx xxxx

96

-709 888,71

-1 039 354,48

1 039 354,48

709 888,71

Xxxxxxx hůra

97

-709 889,64

-1 039 365,65

1 039 365,65

709 889,64

Semická hůra

98

-709 896,21

-1 039 371,64

1 039 371,64

709 896,21

Semická xxxx

99

-709 901,13

-1 039 386,42

1 039 386,42

709 901,13

Xxxxxxx xxxx

100

-709 906,18

-1 039 411,77

1 039 411,77

709 906,18

Xxxxxxx xxxx

101

-709 904,18

-1 039 418,55

1 039 418,55

709 904,18

Semická xxxx

102

-709 958,02

-1 039 426,02

1 039 426,02

709 958,02

Xxxxxxx xxxx

103

-709 993,33

-1 039 430,46

1 039 430,46

709 993,33

Xxxxxxx xxxx

104

-710 060,57

-1 039 438,47

1 039 438,47

710 060,57

Xxxxxxx xxxx

105

-710 109,63

-1 039 440,09

1 039 440,09

710 109,63

Xxxxxxx xxxx

106

-710 130,90

-1 039 439,41

1 039 439,41

710 130,90

Semická xxxx

107

-710 192,56

-1 039 431,94

1 039 431,94

710 192,56

Xxxxxxx xxxx

108

-710 254,21

-1 039 424,32

1 039 424,32

710 254,21

Xxxxxxx hůra

109

-710 256,75

-1 039 423,58

1 039 423,58

710 256,75

Xxxxxxx hůra

110

-710 339,30

-1 039 399,98

1 039 399,98

710 339,30

Semická xxxx

111

-710 360,80

-1 039 393,11

1 039 393,11

710 360,80

Xxxxxxx xxxx

112

-710 385,28

-1 039 384,60

1 039 384,60

710 385,28

Xxxxxxx hůra

113

-710 433,79

-1 039 361,15

1 039 361,15

710 433,79

Xxxxxxx xxxx

114

-710 465,74

-1 039 341,59

1 039 341,59

710 465,74

Xxxxxxx hůra

115

-710 484,70

-1 039 321,28

1 039 321,28

710 484,70

Semická xxxx

116

-710 529,04

-1 039 274,98

1 039 274,98

710 529,04

Xxxxxxx xxxx

117

-710 544,71

-1 039 255,27

1 039 255,27

710 544,71

Xxxxxxx xxxx

118

-710 547,51

-1 039 251,75

1 039 251,75

710 547,51

Xxxxxxx hůra

119

-710 555,79

-1 039 258,76

1 039 258,76

710 555,79

Xxxxxxx xxxx

120

-710 563,28

-1 039 250,39

1 039 250,39

710 563,28

Xxxxxxx xxxx

121

-710 573,87

-1 039 225,30

1 039 225,30

710 573,87

Xxxxxxx hůra

122

-710 577,10

-1 039 195,04

1 039 195,04

710 577,10

Semická xxxx

123

-710 574,93

-1 039 131,17

1 039 131,17

710 574,93

Xxxxxxx hůra

124

-710 568,19

-1 039 079,22

1 039 079,22

710 568,19

Semická xxxx

125

-710 564,95

-1 039 065,55

1 039 065,55

710 564,95

Xxxxxxx xxxx

126

-710 556,87

-1 039 053,62

1 039 053,62

710 556,87

Xxxxxxx xxxx

127

-710 551,45

-1 039 052,37

1 039 052,37

710 551,45

Xxxx x Xxxxxxx

128

-711 536,03

-1 041 477,37

1 041 477,37

711 536,03

Xxxx x Xxxxxxx

129

-711 539,94

-1 041 493,27

1 041 493,27

711 539,94

Xxxx x Bříství

130

-711 538,17

-1 041 509,16

1 041 509,16

711 538,17

Xxxx u Xxxxxxx

131

-711 527,65

-1 041 513,07

1 041 513,07

711 527,65

Xxxx x Xxxxxxx

132

-711 469,89

-1 041 568,84

1 041 568,84

711 469,89

Xxxx x Bříství

133

-711 421,30

-1 041 620,10

1 041 620,10

711 421,30

Hůra u Xxxxxxx

134

-711 420,42

-1 041 628,63

1 041 628,63

711 420,42

Xxxx x Bříství

135

-711 416,58

-1 041 667,27

1 041 667,27

711 416,58

Xxxx x Bříství

136

-711 410,12

-1 041 678,48

1 041 678,48

711 410,12

Xxxx u Xxxxxxx

137

-711 416,30

-1 041 676,57

1 041 676,57

711 416,30

Xxxx u Xxxxxxx

138

-711 419,51

-1 041 670,02

1 041 670,02

711 419,51

Xxxx x Bříství

139

-711 440,01

-1 041 650,03

1 041 650,03

711 440,01

Xxxx x Xxxxxxx

140

-711 449,73

-1 041 646,19

1 041 646,19

711 449,73

Xxxx x Bříství

141

-711 477,16

-1 041 652,92

1 041 652,92

711 477,16

Xxxx x Bříství

142

-711 527,78

-1 041 654,47

1 041 654,47

711 527,78

Xxxx x Xxxxxxx

143

-711 581,63

-1 041 652,51

1 041 652,51

711 581,63

Xxxx x Xxxxxxx

144

-711 614,97

-1 041 644,23

1 041 644,23

711 614,97

Xxxx x Xxxxxxx

145

-711 616,95

-1 041 643,81

1 041 643,81

711 616,95

Xxxx x Xxxxxxx

146

-711 617,89

-1 041 639,41

1 041 639,41

711 617,89

Xxxx x Xxxxxxx

147

-711 625,48

-1 041 580,10

1 041 580,10

711 625,48

Hůra x Xxxxxxx

148

-711 626,04

-1 041 558,03

1 041 558,03

711 626,04

Xxxx x Xxxxxxx

149

-711 622,10

-1 041 535,64

1 041 535,64

711 622,10

Xxxx u Xxxxxxx

150

-711 630,82

-1 041 540,35

1 041 540,35

711 630,82

Xxxx x Xxxxxxx

151

-711 632,44

-1 041 520,52

1 041 520,52

711 632,44

Xxxx u Xxxxxxx

152

-711 646,10

-1 041 517,68

1 041 517,68

711 646,10

Xxxx x Xxxxxxx

153

-711 645,67

-1 041 514,44

1 041 514,44

711 645,67

Xxxx x Xxxxxxx

154

-711 643,17

-1 041 495,58

1 041 495,58

711 643,17

Hůra x Xxxxxxx

155

-711 650,22

-1 041 493,91

1 041 493,91

711 650,22

Xxxx x Xxxxxxx

156

-711 648,78

-1 041 490,73

1 041 490,73

711 648,78

Xxxx x Xxxxxxx

157

-711 639,04

-1 041 474,40

1 041 474,40

711 639,04

Xxxx u Xxxxxxx

158

-711 617,48

-1 041 465,69

1 041 465,69

711 617,48

Xxxx u Xxxxxxx

159

-711 598,82

-1 041 465,85

1 041 465,85

711 598,82

1) Xxxxxxxx vlády č. 430/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazných xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxx. §45 xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §11 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §87 x §88 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.