Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx č. 4/2018

o xxxxxxxx provozování hazardních xxx

Xxxxx: 5/2018

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx xxxx zasedání xxx 26.06.2018, usnesením x. ZM/208/6/18, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §10 písm. a) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"):

Příloha č. 1

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx vyhláška v příloze č. 1 xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx1) xxxx xxx povoleno provozování xxxxxxxxxx her.

(2) Předmětem xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx2), bingo3) x xxxx xxx4), které xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx považovány xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, ochranou xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

Xx. 2

Xxx vyhlášky

(1) Xxxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx pořádku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účastí xx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regulace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxx xxxxx stanovením xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx povoleno.

Čl. 3

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Loterii xxxx jinou podobnou xxx, která xx xxxxx §136 xxxx. 3 xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx hrách, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hru, xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31.12.2016, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx, povolenou xxxxx xxxxxx č. 186/2016 Sb., x hazardních xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary č. 6/2013, x stanovení xxxx x xxxx, xx xxxxxx mohou být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx a jiné xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2015.

Čl. 5

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 01.01.2019.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxx (adres x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxx

x.x.

x.x.

1

Xx.Xxxxxx Xxxxxxx

1009

18

2

Xxxxxxxxx

878

2x

3

Xxxxxxxx

166

16

4

X.X.Xxxxxxx

2001

11

5

Xxxxxxx

1047

19

6

X. Xxxxxx

246

15

7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

223

25

8

Xxxxxx xxxxxxx

310

8

9

Xxxxxxxx

759

1

10

Xxxxxxxxxx

113

134

11

Xxxxxxxxxx

116

71

12

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx (Herna 007)

158

66

13

Sokolovská

231

82

14

T. X. Xxxxxxxx

587

11

15

X. G. Xxxxxxxx

1148

51

16

X Koupaliště

874

18

17

U Xxxxx

347

52

18

Xxxxxxxxx

1221

8

19

Xxxxxxxxx

1168

13

20

Xxxxxxx

390

51

21

Xxxxxxx

63

42

22

Xxxxxxxx

85

13

23

Xxxxxx xxxx

331

76

24

Xxxxxx xxxx

851

81

1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je možné xxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxx povoleno provozování xxxxxxxxxx her, schváleno Xxxxxxxxxxxxxxx města Karlovy Xxxx xxx 27.03.2018.

2) §3 odst. 2 xxxx. x), §42 xxxx. 1 xxxxxx č. 186/2016, x xxxxxxxxxx xxxxx

3) §3 odst. 2 xxxx. d), §39 xxxx. 1 xxxxxx x. 186/2016, x xxxxxxxxxx hrách

4) §3 xxxx. 2 písm. x), §57 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 186/2016, o xxxxxxxxxx xxxxx