Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem

Obecně závazná xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxx xxx Xxxxx x. 2/2018,

kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2017, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxx xxx Labem xx na xxxx xxxxxxxx xxx 19.9.2018 xxxxxxxxx č. 547/2018 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §10 xxxx. x), §130 a §84 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška"):

Článek 1

Xxxxx obecně závazné xxxxxxxx x. 1/2017

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2017, x zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prostranství, xx xxx 5.4.2017, xx xxxx xxxxx:

1. Do xxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxx "§10 písm. x)" xxxxx "§130".

2. Xxxxxx 2 odst. 2 xxxx zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. 2)."

3. Xxxxxxxx pod čarou x. 2 xxxx xxx: "xxxxxxxxxx §2 xxxx. f) xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx".

4. Xxxxxx 4 xxxx. 2 xxxx xxx: "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx3x) xxxx xxxxxx xxxxxxx4), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odejmout4a), xx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx veřejných prostranstvích xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxx konání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx x jarmarků) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx základě podané xxxxxxx4x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx x žadateli - pořadateli) x xxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x prostoru xxxxxx xxxx,

x) označení xxxxx xxxx, xxxx (xxxxxxx x konec akce) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx konání v xxxxx xxxxxxxxxxx městského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx.

5. Vkládá xx nová xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x, xxxxx zní "xxxxx je xx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx pravomoc xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx statut xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx touto xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx bude xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx".

6. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4a, xxxxx zní "xxxxxx xxxxxxxx dle části xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".

7. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pod čarou x. 4b, xxxxx xxx "xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, xxxxx musí vyústit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxx xxx využita xxxxxxx)".

8. Xxxxxx 4 xxxx. 3 xxxx xxx: "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx úřední desce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. o přesně xxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x čl. 3 xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.".

9. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xxxx xxx: "xxxxxxxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

10. X xxxxxxx x. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxx x. 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2017, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prostranství".

11. Xxxxxxx x. 1 xxx 2. xxxx. x) včetně grafického xxxxxxxxx nově xxx: "xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, dále Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) po xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx Malátova (xxxxxxxxxxx) po xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx prostranství xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a přilehlého xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx za Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx Krásnohorské (oboustranně) xx xxxxxxxxxx Na Xxxxxxxx, xxxx Xx Xxxxxxxx (oboustranně) xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx".

12. Xxxxxxx x. 1 bod 2. xxxx. x) včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx: "xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx po xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx (X Xxxxxx x. 2), dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zanádražní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx přístavního xxxx x xxxxx x xxxxx 100 m xxxxxx x Xxxxxxx".

13. X xxxxxxx č. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxx x. 2" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2017, x xxxxxx požívání alkoholických xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

14. X xxxxxxx x. 3 se xx xxxxx "Xxxxxxx x. 3" vkládají xxxxx "xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 1/2017, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

15. Xxxxxxx x. 3 xxx 1. písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx zobrazení xxxx xxx: "xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x X Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx a Janáčkova xx křižovatku ulic Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx, U Xxxxxxxxxx zahrady, xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ul. Keplerova xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kostelem xx. Xxxxxxxx, xxxx Zámecký xxxx, Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx".

Xxxxxx 2

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým dnem xx xxx vyhlášení. (5.10.2018)

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx x.x.

xxxxxxxxxx

XXXx. Xxxx Madar x.x.

1. xxxxxxxx primátorky