Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/2018

NAŘÍZENÍ

Pardubického kraje

ze dne 6.8.2018

xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxx provozované x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Pardubického xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx1)

Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. X/1314/18 xx xxx 6.8.2018 xxxxx §7 x §59 xxxx. 1 písm. k) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxx X. xxxxxxx X xxxxxxxx x. 2 xxxxxx XX x. 01/2018 ze xxx 28.11.2017, změněném xxxxxxx XX x. 02/2018 xx xxx 10.5.2018, x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §1 xxxx. 6 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx stanoví maximální xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx x železniční xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje x xxxxx integrovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1)

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx integrovaných xxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx1) x xxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX XXXXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozující veřejnou xxxxxxxx osobní vnitrostátní xxxxxxxx dopravu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx XXX XXXXX.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxx jiného právního xxxxxxxx2).

Xxxxxx 3

Maximální ceny

Počet xxxxxxxxx jednic

Jednoduché jízdné

Sedmidenní xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx jízdné

0-2

10 Xx

80 Kč

300 Xx

810 Xx

3-4

12 Kč

96 Kč

360 Xx

972 Kč

5-6

15 Xx

120 Xx

450 Xx

1 215 Xx

7-8

17 Kč

136 Kč

510 Xx

1 377 Xx

9-10

19 Xx

152 Kč

570 Xx

1 539 Xx

11-12

22 Xx

176 Xx

660 Kč

1 782 Xx

13-14

24 Kč

192 Xx

720 Xx

1 944 Xx

15-16

26 Xx

208 Kč

780 Xx

2 106 Kč

17-18

28 Kč

224 Xx

840 Kč

2 268 Xx

19-20

30 Xx

240 Xx

900 Xx

2 430 Xx

21-25

34 Xx

272 Xx

1 020 Xx

2 754 Xx

26-30

38 Xx

304 Xx

1 140 Xx

3 078 Xx

31-35

44 Xx

352 Xx

1 320 Xx

3 564 Kč

36-40

50 Xx

400 Xx

1 500 Xx

4 050 Xx

41-45

55 Xx

440 Xx

1 650 Xx

4 455 Xx

46-50

60 Xx

480 Xx

1 800 Xx

4 860 Xx

51-55

65 Xx

520 Xx

1 950 Xx

5 265 Xx

56-60

70 Xx

560 Xx

2 100 Xx

5 670 Xx

61-70

80 Xx

640 Xx

2 400 Xx

6 480 Xx

71-80

90 Xx

720 Xx

2 700 Xx

7 290 Kč

81-90

100 Xx

800 Xx

3 000 Xx

8 100 Xx

91-100

110 Xx

880 Xx

3 300 Xx

8 910 Kč

101-110

120 Xx

960 Xx

3 600 Xx

9 720 Kč

111-120

130 Xx

1 040 Kč

3 900 Xx

10 530 Xx

121-130

140 Xx

1 120 Xx

4 200 Kč

11 340 Xx

131-140

150 Xx

1 200 Kč

4 500 Xx

12 150 Kč

141a xxxx

160 Kč

1 280 Xx

4 800 Xx

12 960 Kč

Článek 4

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2018.

XXXx. Martin Netolický, Xx.X. x. x.

xxxxxxx

Xxx. Xxxxx Línek, XXX x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxx

1) §6 xxxxxx x. 194/2010 Xx., x veřejných službách x přepravě xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx a xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.