Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx x. 3/2018,

xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2016, x nočním xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 27.3.2018 xxxxxxxxx x. XX/2018/2052 xxxxxxx xxxxx xxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx §5 xxxx. 6 xxxxxx č. 251/2016 Xx., o některých xxxxxxxxxxx tuto obecně xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Předmět xxxxxx

Xx. 3 obecně xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx Králové č. 5/2016, x xxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxx xxx xxxxx:

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx případy, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, než stanoví xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxxxx:

x) x noci x 31. prosince xx 1. ledna xxxxxx xxx doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxx x 30. xxxxx xx 1. xxxxxx xx xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 2:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akce Královéhradecký Xxxxxxx je doba xxxxxxx klidu na xxxxx vymezeném xxxxx Xx. Bedrny, Šimkovými xxxx, ulicemi X’xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobou xx 00:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

d) x xxxx konání xxxx Night Run x Avon Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Karla Xxxxxx, Xx Kropáčce, xxxxxx u Zimního xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx řeky Xxxx x březích xxxx Orlice, x xx xxxx Xxxxxxx xxxxxx x mostem X Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Ak. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx X Xxxxx, x xx vždy x xxxx ze xxxxxx xx neděli xx května do xxxx, je na xxxxx vymezeném xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vymezena xxxxx xx 00:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxx XX JEDNOM XXXXX - world xxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5. května, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx x ulicí Xxxxxxxxx vymezena xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xx Xxxxxx xxxxxxxx dobou od 00:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akce Xxxxxxxxxxxxxxx okruh x xxxx Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxx nočního xxxxx na území xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x katastrálním xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x době konání xxxx BiGyFest je xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ignáta Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Orlické xxxxxxx vymezena xxxxx xx 00:00 xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akce Xxxxxx u příležitosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx klidu na xxxxx vymezeném xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Orlické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xx 06:00 xxxxx

x) x xxxx xxxxxx xxxx Divadlo xxxxxxxxxx regionů xx xxxx nočního xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xx uvnitř xxxxxx xxxxxxxxxx silnicí I. xxxxx č. X/31 (Xxxxxxx okruh, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sokolská, Xxxxxxxxxx) xxxxxxxx dobou od 02:00 hodin do 6:00 xxxxx,

x) v xxxx xxxxxx akce Xxxxxxx Open Air Xxxxx xxxxx xx xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvnitř xxxxxx xxxxxxxxxx silnicí X. xxxxx x. I/31 (Xxxxxxx xxxxx, Resslova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pilnáčkova) xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 23:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxx Xxxx for Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx Hradec Xxxxxxx a katastrálním xxxxx Piletice, Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Plácky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx od 23:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 hodin,

n) v xxxx xxxxxx akce XXX Festival xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx letiště Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx před pracovním xxxx xxxxx xx 23:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxx Hop Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx Hradec Xxxxxxx x katastrálním xxxxx Piletice, Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx od 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxx Deep Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od 00:00 hodin xx 06:00 xxxxx

x) v xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx léto je xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ak. Bedrny, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx L’udovíta Štúra, Xxxxxxx, Buzulucká, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobou xx 01:00 xxxxx do 06:00 hodin,

r) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královny Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx x. X/31 (Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dobou xx 24:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

Xx. 2

Účinnost

Tato obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Jaroš XXXx.

xxxxxxxx xxxxxxxxx