Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Chomutov

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2017,

xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2015 o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx odpadů

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxxx se na xxxx xxxxxxxx xxx 12.12.2017 usneslo xxxxx xxxxxxxxx č. 198/17 xx xxxxxxx §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx"):

XX. 1

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2015 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxx 23.12.2015.

XX. 2

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

JUDr. Marek Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx