Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2017

x xxxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2017 usnesením x. 068/17 usneslo xxxxx na xxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon o místních poplatcích“), x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Příloha

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „Město“) xxxxx vyhláškou zavádí xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství (xxxx xxx „xxxxxxxx“).1)

2) Xxxxxx x poplatku xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).2)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx poplatku, xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje a xxxxxx, umístění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, umístění xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx akce nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.3)

2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství platí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.4)

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xx platí xx užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5) xxxxxxx xxxxxxx, ulice, xxxxxxxx, xxxxxxx, parky x xxxxxxx xxxxx.

2) Veřejná xxxxxxxxxxxx dle xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se v „xxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx zákresem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x na xxxxx xxxxxxx prostranství xxxxxxxxxxx xx v „ostatní xxxxxxx“. 

Xxxxxx 4

Ohlašovací povinnost

1) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx6) správci poplatku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 dnů xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

2) V xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx dne, xxxx není-li možné xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxx xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx7), je poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx zahájení užívání xxxxxxxxx prostranství. Pokud xxxxx den připadne xx sobotu, neděli xxxx xxxxxx uznaný xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx8), xx poplatník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxxx poplatcích.9)

4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v ohlášení10), xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx.11)

Xxxxxx 5

Sazba xxxxxxxx

1) Xxxxx poplatku činí xx xxxxx i xxxxxxxx x2 x xxxxx i započatý xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx … 10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx dočasných staveb xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx … 10,-Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb … 10,- Kč,

d) za xxxxxxxx xxxxxxxx sloužících xxx poskytování xxxxxxx:

1. xx xxxxx předsunutého xxxxxxx x provozovny … 10,- Xx,

2. xxxxxxxxx … 50,- Xx,

x) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx … 10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxxx

1. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx … 10,- Xx,

2. ostatních … 10,- Kč,

g) xx xxxxxxxx reklamních zařízení

1. xx veřejné zeleni … 25,- Xx,

2. xxxxx … 50,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx … 5,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx … 5,- Xx,

x) xx umístění xxxxxxx … 10,-Kč,

k) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx … 10,- Kč,

l) xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx akce … 3,- Xx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx … 3,- Xx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx … 10,- Xx,

x) za xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx filmových x xxxxxxxxxxx děl … 10,- Xx.

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x započatý x x xxxxx x xxxxxxxx den x ostatní xxxxxxx:

x) xx provádění xxxxxxxxxx xxxxx … 5,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx … 10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb … 10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx:

1. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u provozovny … 5,- Kč,

2. xxxxxxxxx … 25,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx … 10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 2,- Xx,

1. xxx xxxxxx pláště xxxxxx … 5,- Xx,

2. xxxxxxxxx … 5,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 25,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx … 5,- Xx,

x) za umístění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx atrakcí … 5,- Xx,

x) xx umístění skládek … 5,- Xx,

x) xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx místa … 5,- Kč,

l) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx … 3,- Xx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx … 3,- Xx,

x) za užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx … 10,- Xx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx děl … 10,- Xx.

3) Xxxxxxxxx xx týdenní xxxxxxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxx … 10.000,- Kč.

4) Stanovuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trvalého parkovacího xxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxx … 1&xxxx;000,- Xx,

2. x ostatní xxxxxxx … 500,- Xx.

5) Stanovuje xx xxxxx paušální částka xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxx i xxxxxxxx x2

1. v centrální xxxxxxx … 2.000,- Xx,

2. v xxxxxxx xxxxxxx … 750,- Xx,

x) xx umístění xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2

1. x centrální xxxxxxx … 2.000,- Xx,

2. x xxxxxxx xxxxxxx … 750,- Xx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x úlevy xx xxxxxxxx

1) Důvody xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.12)

2) Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxx pronajato Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx formou xxxxxxx o xxxxxxxx xx smluvní cenu, xxxxx xxxxx x xxxxxxx byla-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x) x e) x xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxx dočasných xxxxxx x zařízení sloužících x poskytování služeb xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) dle xx. 5 xxxx. 1 xxxx. 1), x) a n) x odst. 2 xxxx. 1), x) x x) xxxxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sportovních xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“;

x) dle xx. 5 xxxx. 1 xxxx. 1) x x) x xxxx. 2 xxxx. 1) x x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sportovních akcí xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx;

x) xxx čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxx umístění xxxxxxx materiálu (písek, xxxx apod.) xxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí;

i) xxx čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a odst. 2 písm. a), x) x x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že souvisí xx xxxxxxxx činností, xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx;

x) xxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx 45. xxx (včetně) takového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxx xx. 5 xxxx. 1 písm. f) xxx 1. ve xxxx 75%, x xx xxxxx xx 46. xxx xx 90. xxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx;

x) dle čl. 5 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1. xx xxxx 80%, x xx xxxxx xx 46. xxx xx 90. xxx (xxxxxx) takového xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) X xxxxxxxx xxx xx. 5 odst. 1 xxxx. b), x), x), x) a x) a xxxx. 2 písm. x), x), x), x) x x) x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx 4.000,- Kč v xxxxxx kalendářním roce, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splatná do 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zbylá xxxx xxxxxxxx do 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx kalendářních xxxx, xx zbylá xxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx splatná xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pro každý x dalších xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. 2, xxxxxxx polovinu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx odst. 1 věty xxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2) V xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxx xx. 5 odst. 1 x 2 xxxx xxxxxxxx splatný:

a) xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxx let, příslušná xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xx konce každého xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx či. 5 xxxx. 3 x 4 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx svátek, xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti 15. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xx. Xxxxx Hanza

1. xxxxxxxx primátora

Příloha (PDF)

1) §1 xxxx. x) a §4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §14 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5) §34 zákona x xxxxxx („Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou všechna xxxxxxx, xxxxx, tržiště, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx omezení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxx”)

6) §71 odst. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7) xxxx. neplánované xxxxxxxxx výkopových xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx havárie xxxxxxxxxxxx xxxx

8) xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

9) §14a odst. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

„X xxxxxxxx poplatník xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx oprávněny jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka xxxx xxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoná xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro doručování."

10) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

11) §14a odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §4 odst. 1 a 3 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx („X xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a veřejně xxxxxxxxx účely, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx.")