Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/2017

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 9.3.2017,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x ustanovením §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxx“), na xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 2 písm. b) xxx 1 zákona x. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „zákon o požární ochraně“) xxxxxx toto xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx území Xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx pokrytí“) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany (xxxx jen „xxxxxxxx XX“) na xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanům xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami XX x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy1).

(2) Xxxxxxxxx jednotky PO xxxxxxxxx xxxx předurčenost x xxxxxxx plošného xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo záchranné xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx území ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Xxxxxxxx se xxxxxx síly x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje (xxx xxx „xxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxxxx3) xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obcí Xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx předpisem xxxxxxx x xxxxxxx č. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 x 7/1 tohoto xxxxxxxx,

x) přiřazení xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územích xxxx Xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx x příloze č. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 a 7/2 tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx x xxxxxxx č. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 x 7/3 xxxxxx nařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx PO xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx záchranných xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x haváriích uvedené x příloze č. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 x 9 tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a) až x), xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 9 xxxxxx nařízení;

f) xxxxxxx xxxxx jednotek XX x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požární technikou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany podle xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxx x xxxxxxx č. 8 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxxxx x vybraným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 10 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx se Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dotace xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z rozpočtů xxxxx a xxxx) xxxxxxx x článku 5 xxxxxx xxxxxxxx.;

(2) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokrytí, je xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x x jednom xxxxxxxxxx v sídle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje (xxxx xxx „HZS kraje“). Xx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx členům xxxxxx xxxxx a xxxx x kontrolním xxxxxxx5).

(3) Xxxxxxx XXX kraje xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxx a xxxxxx částí a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx jednotek XX x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů6) x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx x 1. březnu xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinny bezodkladně7) xxxx x 15. xxxxx příslušného roku, xxxxxxxxx na XXX xxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí. Xxxxx jsou obce xxxxxxx xxxxxx xx XXX xxxxx x x průběhu xxxx.

(5) Xxxxxxx HZS kraje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx nařízení kraje x zabezpečení plošného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce8).

Článek 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX (dále xxx „XXX“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx - zasahují x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (XXX X - xxxxxxxx XXX xxxxx, XXX II - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce, JPO XXX - xxxxxxxx xxxxx dobrovolných hasičů xxxx),

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx na území xxxxx zřizovatele (XXX XX - jednotka xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxxxx, JPO X - xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce, XXX XX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podniku).

(2) Kategorizace XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxx přílohou č. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 x 8 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx Seznam XXX x územní xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx působností.

Článek 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pohromy, jsou x xxxxxxxxx XXX X, XXX II x XXX XXX xxxxxxxxx jednotky, které xxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx x organizací. Xxxxxx, základní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx x příloze č. 9 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zřizovatel XXX, xxxxx byla x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx působnost, xxxx xxxxxxx krajský úřad, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx velitelů JPO, xxxxxx xxxxxxxx, velitelů xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) věcné vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x obnovu xxxxxxx techniky,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx JPO xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX s xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předurčena k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx x dotaci na xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxxx podle čl. 5 xxxx. 1 x 2 xx XXX xxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxx x rozpočtu xxxxx xxx tento xxxx vyčleněn a xxxxxxxx stavu JPO, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx x) x xxxxxxxx stavu jednotek, xxxxx cestou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x). O xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxx společnou XXX podle §69x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxxxx ročně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu xxxxx xx xxxxxxx žádostí xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxx xxx vybavení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx záchranné práce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akceschopnosti x plnění xxxxx xx xxxxxxx obyvatelstva xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx §27 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx x požární xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby obce x XXX xxxxx.9)

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí kraje XXX xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx s obcemi, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x vzájemné xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Výstavba x xxxxxxxxxx JPO xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Jihočeského xxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx účinná xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx základní tabulky xxxxxxxx xxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx finančních možností x plně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2017. Orgány xxxxxx xxxxxx a samosprávy xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx požární xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx ochrany životů x xxxxxx občanů x xxxxxxx soustavně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí.

(2) Xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, je Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, života x majetku xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Tímto xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx č. 6/2014 xx xxx 24.4.2014, kterým se xxxxxxx podmínky k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx.

(4) Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx kraje x. 208/2017/XX-9 ze xxx 9.3.2017 a xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx. Jiří Zimola x. r.

hejtman

doc. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, Xx.X. x. x.

xxxxx náměstkyně xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1/1

Xxxxxxx x. 1/1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Xxxxxxx č. 1/2

Xxxxxxx x. 1/2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Příloha č. 1/3

Xxxxxxx x. 1/3 nařízení Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Příloha x. 1/4

Xxxxxxx x. 1/4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017

Xxxxx xxxxxx České Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx (xxxxx) České Xxxxxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx x Trhové Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx události

Evidenční xxxxx XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

311

X10

X3-X,X-X

Xxxxx Budějovice

HZS Xxxxxxxxxxx kraje

311

O11

P1-C-Z

České Xxxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxx

XXX Jihočeského kraje

311

O12

P1-C-Z

Trhové Xxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx kraje

311

O13

P2-C-Z

Týn xxx Xxxxxxx

XXX Jihočeského xxxxx

Xxxxxxx x. 2/1

Xxxxxxx x. 2/1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Xxxxxxx č. 2/2

Příloha x. 2/2 nařízení Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Příloha x. 2/3

Příloha x. 2/3 nařízení Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Xxxxxxx č. 2/4

Příloha x. 2/4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017

Xxxxx xxxxxx Český Xxxxxxx - pověřená xxxx (xxxxx) Český Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx JPO

Kat. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

312

010

X1-X,X-X

Xxxxx Xxxxxxx

XXX Jihočeského xxxxx

312

011

X1-X-X

Xxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

312

012

X0-X-X

Xxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

312

013

X1-X-X

Xxxxxxxx

XXX Jihočeského xxxxx

312

178

XXX XX-X

Xxxxx Brod

Město Vyšší Xxxx

312

122

XXX XXX-X

Xxxxx Planá

Město Xxxxx Xxxxx

312

175

XXX II-D

Velešín

Město Xxxxxxx

Příloha x. 3/1

Příloha x. 3/1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Příloha č. 3/2

Xxxxxxx x. 3/2 nařízení Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Xxxxxxx x. 3/3

Příloha x. 3/3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Xxxxxxx č. 3/4

Příloha x. 3/4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 &xx;&xx;&xx;

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxx xxxx (xxxxx) Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Dačice

Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + UO

jednotka

313

010

C1-B,E-S

Jindřichův Xxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

313

011

X1-X-X

Xxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

313

012

X1-X- X

Xxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

313

289

XX-X

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

313

124

XX-X

Xxxxx Velenice

České Xxxxxxxx

313

287

XXX-X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

313

227

XXX-X

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxx Bystřice

Xxxxxxx x. 4/1

Příloha x. 4/1 nařízení Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Příloha x. 4/2

Příloha x. 4/2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Příloha x. 4/3

Xxxxxxx x. 4/3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Příloha x. 4/4

Příloha x. 4/4 nařízení Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017

Xxxxx xxxxxx Písek - xxxxxxxx obec (město) Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x havárie, xxxx. další xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx číslo XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx JPO:

Zřizovatel:

Kraj + XX

xxxxxxxx

314

010

X1-X-X

Xxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

314

011

X1-X-X

Xxxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx kraje

314

190

JPO II-D

Mirovice

Mirovice

Xxxxxxx č. 5/1

Příloha x. 5/1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Xxxxxxx x. 5/2

Xxxxxxx x. 5/2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Xxxxxxx x. 5/3

Xxxxxxx x. 5/3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Xxxxxxx x. 5/4

Xxxxxxx x. 5/4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017

Území xxxxxx Prachatice - xxxxxxxx xxxx (město) Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx číslo XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx JPO:

Zřizovatel:

Kraj + XX

xxxxxxxx

315

010

X1-X-X

Xxxxxxxxxx

XXX Jihočeského kraje

315

011

P1-C-Z

Vimperk

HZS Xxxxxxxxxxx xxxxx

315

214

XXX XX-X

Xxxxxx

Xxxxxx

Příloha x. 6/1

Xxxxxxx x. 6/1 nařízení Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Xxxxxxx x. 6/2

Xxxxxxx x. 6/2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Xxxxxxx x. 6/3

Příloha x. 6/3 nařízení Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Xxxxxxx x. 6/4

Xxxxxxx x. 6/4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx (xxxxx) Xxxxxxxxxx, Blatná, Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx předurčených xxx xxxxxxxx nehody x xxxxxxx, xxxx. další xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

316

010

X1-X,X-X

Xxxxxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

316

011

X1-X-X

Xxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

316

012

X1-X-X

Xxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx kraje

Příloha x. 7/1

Xxxxxxx x. 7/1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Příloha x. 7/2

Příloha x. 7/2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Příloha č. 7/3

Xxxxxxx x. 7/3 nařízení Xxxxxxxxxxx xxxxx 1/2017 >>>

Xxxxxxx x. 7/4

Příloha x. 7/4 nařízení Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017

Území xxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx obec (xxxxx) Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dopravní xxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx JPO

Kat. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx JPO:

Zřizovatel:

Kraj + XX

xxxxxxxx

317

010

X1-X,X-X

Xxxxx

XXX Jihočeského kraje

317

011

P1-B-Z

Soběslav

HZS Xxxxxxxxxxx kraje

317

169

JPOIII-C

Chotoviny

Chotoviny

317

111

JPOIII-D

Bechyně

Bechyně

317

205

JPOIII-D

Mladá Vožice

Mladá Xxxxxx

Xxxxxxx č. 8

Xxxxxxx x. 8 nařízení Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017 >>>

Xxxxxxx č. 9

Příloha x. 9 nařízení Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017

Území xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx - pověřená xxxx (xxxxx) Xxxxx Budějovice, Xxx xxx Xxxxxxx x Trhové Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx předurčených xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxxx události

Evidenční xxxxx XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

311

010

X3-X,X-X

Xxxxx Xxxxxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

311

011

X1-X-X

Xxxxx Budějovice-Suché Xxxxx

XXX Jihočeského xxxxx

311

012

X1-X-X

Xxxxxx Xxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

311

013

X2-X-X

Xxx xxx Xxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - pověřená xxxx (město) Xxxxx Xxxxxxx, Kaplice

Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

312

010

X1-X,X-X

Xxxxx Krumlov

HZS Xxxxxxxxxxx xxxxx

312

011

X1-X-X

Xxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

312

012

X0-X-X

Xxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx kraje

312

013

P1-C-Z

Frymburk

HZS Jihočeského xxxxx

312

178

XXX XX-X

Xxxxx Xxxx

Xxxxx Xxxx

312

122

XXX III-D

Horní Xxxxx

Xxxxx Xxxxx Xxxxx

312

175

XXX XX-X

Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxx xxxx (xxxxx) Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx. další xxxxxxxxx události

Evidenční číslo XXX

Xxx. předurč.

Dislokace JPO:

Zřizovatel:

Kraj + XX

xxxxxxxx

313

010

X1-X,X-X

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx kraje

313

011

P1-C-Z

Dačice

HZS Xxxxxxxxxxx xxxxx

313

012

X1-X- Z

Třeboň

HZS Xxxxxxxxxxx xxxxx

313

289

XX-X

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxx Lužnicí

313

124

II-D

České Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

313

287

XXX-X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

313

227

XXX-X

Xxxx Bystřice

Nová Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx xxxx (město) Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx JPO

Kat. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

314

010

X1-X-X

Xxxxx

XXX Jihočeského kraje

314

011

P1-C-Z

Milevsko

HZS Xxxxxxxxxxx xxxxx

314

190

XXX II-D

Mirovice

Mirovice

Území xxxxxx Prachatice - xxxxxxxx obec (xxxxx) Xxxxxxxxxx, Vimperk

Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx. další xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

315

010

X1-X-X

Xxxxxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

315

011

X1-X-X

Xxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx kraje

315

214

JPO XX-X

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxx Strakonice - xxxxxxxx obec (město) Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, příp. další xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx číslo XXX

Xxx. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

316

010

X1-X,X-X

Xxxxxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

316

011

X1-X-X

Xxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

316

012

X1-X-X

Xxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx - pověřená xxxx (město) Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nehody x havárie, xxxx. xxxxx mimořádné události

Evidenční xxxxx JPO

Kat. xxxxxxx.

Xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx:

Xxxx + XX

xxxxxxxx

317

010

X1-X,X-X

Xxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx

317

011

X1-X-X

Xxxxxxxx

XXX Jihočeského xxxxx

317

169

XXXXXX-X

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

317

111

XXXXXX-X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

317

205

XXXXXX-X

Xxxxx Vožice

Mladá Xxxxxx

317

011

X1-X-X

Xxxxxxxx

XXX Xxxxxxxxxxx kraje

317

169

JPOIII-C

Chotoviny

Chotoviny

317

111

JPOIII-D

Bechyně

Bechyně

317

205

JPOIII-D

Mladá Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxx XX:

X - xxxxxxxx HZS xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx I. xxxxx, rychlostních místních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X. xxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX XX xx xxxxx HZS xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx zásahovým automobilem (xxxx jen „XXX“) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xx „XX“) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X, xxxxxxxx početní xxxx směny stanovený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx příslušníky,

B - xxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxxxx SDH xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX XX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práce xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX-xxxxxxxxxx ředitelstvím XXX XX na xxxxx HZS xxxxx, xx xxxxxxxx XXX xxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy L

C - jednotka XXX xxxxx předurčená pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx komunikacích xxxx xxxxxxxx XXX vybrané xxxx kategorie XXX XX (xxxxxxxxx kategorie XXX XXX) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dálnic, xxxxxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx X. xxxxx xxx dálkovou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx územně příslušným XXX kraje, xx xxxxxxxx XXX ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnostní xxxxx X

X - xxxxxxxx XXX vybrané xxxx xxxxxxxxx XXX XX xxxx XXX III xxxxxxxxxx xxx záchranné xxxxx xx silnicích XX. x XXX. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XX, která xxxx xx xxxxxx alespoň xxxx ručních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X - xxxxxxxx XXX kraje vybavená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20 xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx

X - xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx jako opěrný xxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 20 tun

Podle xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X - xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx odbor Xxxxx Xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx vyčleněné posádky x xxxxxxx x xxxxx 3 xxxxxxxxxxx,

X - jednotka XXX xxxxx xxxxxx XX-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX XX xx xxxxx HZS xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxx xxxx nebezpečných xxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxx dojezdu xxxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx „X“ x xxxxx dislokace xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 40 xxxxx

X - xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx „S“ xxxx „X“ nebo xxxxxxxx XXX xxxxxxx obce xxxxxxxxx XXX II xxxxxx xxxxxx příslušným XXX kraje

Xxxxxxx č. 10

Příloha x. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje 1/2017

Xxxxx xxxxxx České Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx (xxxxx) Xxxxx Budějovice, Xxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxx Sviny

JSDHO

zřizovatel

evidenční xxxxx

xxxxxxxxx JPO

Bečice

Bečice

311351

V

Čejkovice

Čejkovice

311113

V

Dobrá Xxxx x ČB

Dobrá Xxxx x ČB

311116

V

Dynín

Dynín

311152

V

Hartmanice

Hartmanice

311352

V

Jankov

Jankov

311185

V

Kojákovice

Jílovice

311197

V

Koloděje xxx Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxxx

311204

X

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

311317

X

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

311226

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

311326

X

Xxxx Xxxxxx

Xxxxxx

311161

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

311263

X

Xxxxxx

Xxxxxx

311321

X

Xxxxxx

Xxxxxx

311283

X

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx Hodějovice

311284

V

Temelín

Temelín

311297

V

Údolí x Xxxxxx Xxxxx

Xxxx Xxxxx

311245

X

Xxxxx xxxxxx Český Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx (město) Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx

XXXXX

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

312104

X

Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

312201

X

Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

312112

X

Xxxxxx

Xxxxxxx

312120

X

Xxxxx Dvořiště

Horní Xxxxxxxx

312121

X

Xxxxx

Xxxxx

312136

X

Xxxxx

Xxxxx

312115

X

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

312149

X

Xxxx Xxx

Xxxx Ves

312152

V

Rožmitál xx Šumavě

Rožmitál na Xxxxxx

312168

X

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

312182

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

312185

X

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Hradec - xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) Xxxxxxxxxx Hradec, Xxxxxx, Dačice

JSDHO

zřizovatel

evidenční číslo

kategorie XXX

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

313118

X

Xxxxx Xxxx

Xxxxx Xxxx

313163

X

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx nad Xxxxxxxx

313187

X

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

313220

X

Xxxxxx

Xxxxxxxx

313226

X

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx Nežárkou

313235

V

Písečné

Písečné

313242

V

Pluhův Žďár

Pluhův Xxxx

313250

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

313255

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

313261

X

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxx pod Xxxxxxxxxxx

313280

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

313282

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

313302

X

Xxxxx okresu Xxxxx - xxxxxxxx xxxx (xxxxx) Písek, Xxxxxxxx

XXXXX

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx JPO

Božetice

Božetice

314109

V

Drhovle

Drhovle

314136

V

Jetětice

Jetětice

314159

V

Kostelec xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

314164

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

314168

X

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

314226

X

Xxxxx

Xxxxx

314231

X

Xxxxx

Xxxxx

314241

X

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

314256

X

Xxxxxx

Xxxxxxxx

314161

X

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx (xxxxx) Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx

XXXXX

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx číslo

kategorie XXX

Xxxxxxxx Xxxx

Xxxxx

315104

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

315129

X

Xxxxxx

Xxxxxx

315148

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

315158

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

315155

X

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx

315191

X

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

315212

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

315215

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

315218

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

315219

X

Xxxxx okresu Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx (xxxxx) Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx

XXXXX

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx číslo

kategorie XXX

Xxxxxx

Xxxxxx

316&xxxx;116

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

316&xxxx;127

X

Xxxxxx

Xxxxxx

316&xxxx;153

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

316&xxxx;162

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

316&xxxx;171

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

316&xxxx;194

X

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

316&xxxx;196

X

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

316&xxxx;161

X

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

316&xxxx;236

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

316&xxxx;240

X

Xxxxx

Xxxxx

316&xxxx;246

X

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

316&xxxx;264

X

Xxxxx xxxxxx Tábor - xxxxxxxx obec (město) Xxxxx, Xxxxxxxx

XXXXX

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx číslo

kategorie XXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx

317200

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

317116

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

317123

X

Xxxxxx

Xxxxxx

317298

X

Xxxxx Hořice

Dolní Xxxxxx

317139

X

Xxxxxx

Xxxxxx

317191

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

317327

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

317232

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

317236

X

Xxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxx Xxxx

317258

X

Xxxxx

Xxxxx

317113

X

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

317279

X

1) §65 xxxx. 6 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Příloha zákona x. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §5 nařízení xxxxx x. 172/2001 Xx., x provedení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Příloha č. 4 x č. 6 xxxxxxxx x. 247/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §17 nařízení xxxxx x. 172/2001 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx o požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §1 xxxx. 3 vyhlášky č. 247/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §1 odst. 2 xxxxxxxx x. 247/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a činnosti xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 247/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §69a odst. 1 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.