Animace načítání

Stránka se připravuje...


Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 15.11.2021
2021
0
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR