Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 7. dubna 2022

Č.j.: MZDR 705/2022-15/MIN/KAN

MZDRX01K2WLU

ZRUŠENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle §68 odst. 1 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:

S účinností ode dne 9. dubna 2022 od 00:00 hod. ruší:

- ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. února 2022, č.j. MZDR 705/2022-9/MIN/KAN,

- ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. března 2022, č.j. MZDR 705/2022-13/MIN/KAN, a

- ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. března 2022, č.j. MZDR 705/2022-14/MIN/KAN.

Toto zrušení ochranných opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. března 2022, č.j. MZDR 705/2022-13/MIN/KAN, byla s účinností ode dne 18. března 2022 stanovena protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zemích mimo Evropskou unii.

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. března 2022, č.j. MZDR 705/2022-14/MIN/KAN, byl v návaznosti na předchozí rušené ochranné opatření s účinností ode dne 19. března 2022 vydán seznam zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19.

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. února 2022, č.j. MZDR 705/2022-9/MIN/KAN, byly s účinností ode dne 25. února 2022 stanoveny výjimky z ochranného opatření, kterým je v současnosti ochranné opatření ze dne 17. března 2022, č.j. MZDR 705/2022-13/MIN/KAN, pro některé osoby přicházející z Ukrajiny vzhledem k tamnímu mezinárodnímu ozbrojenému konfliktu.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a ve světě a jeho dopadech je na místě uvedená ochranná opatření zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví