Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 25. února 2022

Č. j.: MZDR 42328/2021-2/MIN/KAN

*MZDRX01JLYL2*

MZDRX01JLYL2

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností ode dne 28. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN, a bod 5. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN, později změněným bodem 5. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 29. listopadu 2021 nařízeno omezení návštěv v přijímacích a pobytových střediscích podle §79 odst. 2 a 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice je na místě uvedené mimořádné opatření zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví