Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 27. ledna 2022

Č. j.: MZDR 2937/2022-1/MIN/KAN

*MZDRX01J74PE*

MZDRX01J74PE

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.: ruší s účinností ode dne 31. ledna 2022 od 00:00 hod.:

a) mimořádné opatření ze dne 10. listopadu 2021, č.j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN, o provádění diskriminačního RT-PCR vyšetření,

b) mimořádné opatření ze dne 26. listopadu 2021, č.j. MZDR 9807/2021-4/MIN/KAN, kterým se mění mimořádné opatření č.j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN, a

c) mimořádné opatření ze dne 23. prosince 2021, č.j. MZDR 9807/2021-5/MIN/KAN, kterým se mění mimořádné opatření č.j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Vzhledem ke zhoršování epidemické situace v souvislosti se šířením onemocnění covid-19 a výskytem různých variant viru SARS-CoV-2 bylo přistoupeno Ministerstvem zdravotnictví k vydání mimořádného opatření dne 10. listopadu 2021, č.j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN, které upravovalo provádění diskriminačního RT-PCR vyšetření biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2, s účinností od 15.11.2021. Následně bylo toto mimořádné opatření dvakrát změněno, a sice mimořádným opatřením č.j. MZDR 9807/2021-4/MIN/KAN ze dne 26. listopadu 2021 s účinností od 1.12.2021 a mimořádným opatřením č.j. MZDR 9807/2021-5/MIN/KAN ze dne 23. prosince 2021 s účinností od 26.12.2021.

Prvně uvedené mimořádné opatření všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím laboratorní vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR (dále jen „poskytovatel“) s účinností od 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. nařizovalo:

a) mít zajištěnu možnost provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření nebo zajištěno provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření smluvně u jiného poskytovatele (dále jen „smluvní poskytovatel“), a to zacíleného minimálně na mutaci L452R,

b) v případě, že biologický vzorek přijatý k laboratornímu vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 je pozitivní (vykazuje pozitivitu v PCR testu při cyklu menším než Ct 34), nejpozději do 72 hodin provést diskriminační RT-PCR vyšetření nebo bezodkladně předat pozitivní biologický vzorek k provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření smluvnímu poskytovateli, který vyšetření provede nejpozději do 72 hodin od obdržení biologického vzorku; poskytovateli se nařizuje takto zajistit diskriminační RT-PCR vyšetření u alespoň 30 % biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2.

S účinností ode dne 1. prosince 2021 se změnil čl. I písmeno b), které znělo: „v případě, že biologický vzorek přijatý k laboratornímu vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 je pozitivní (vykazuje pozitivitu v PCR testu při cyklu menším než Ct 34), nejpozději do 72 hodin provést diskriminační RT-PCR vyšetření nebo bezodkladně předat pozitivní biologický vzorek k provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření smluvnímu poskytovateli, který vyšetření provede nejpozději do 72 hodin od obdržení biologického vzorku; poskytovateli se nařizuje takto zajistit diskriminační RT-PCR vyšetření u 10 % biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2.“.

Od 26. prosince 2021 došlo ke změně v čl. I písmeno b) tak, že ustanovení znělo: „biologický vzorek přijatý k laboratornímu vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 je pozitivní (vykazuje pozitivitu v PCR testu při cyklu menším než Ct 34), nejpozději do 72 hodin provést diskriminační RT-PCR vyšetření nebo bezodkladně předat pozitivní biologický vzorek k provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření smluvnímu poskytovateli, který vyšetření provede nejpozději do 72 hodin od obdržení biologického vzorku; poskytovateli se nařizuje takto zajistit diskriminační RT-PCR vyšetření všech biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2, u kterých bylo na žádance uvedeno, že se jedná o osobu s klinickými příznaky onemocnění covid-19.“.

Na základě skutečnosti, že varianta omikron viru SARS-CoV-2 v současnosti představuje 95 % [1] všech nově laboratorně potvrzených případů onemocnění covid-19, není dále účelné ponechávat pro poskytovatele zdravotních služeb provádějících laboratorní vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR povinnost provádět diskriminační PCR vyšetření u definované skupiny pozitivních vzorků. Hlavním cílem tohoto opatření bylo v průběhu času zajištění monitoringu šíření nových variant viru SARS-CoV-2 v České republice, které mohou mít významný dopad na šíření onemocnění covid-19 v populaci. V okamžiku, kdy varianta omikron na území České republiky zcela převládla a nejsou detekovány jiné nové rizikové varianty, není účinnost dané povinnosti stanovená v předmětném opatření dále opodstatněná a je možné příslušnou kapacitu PCR testů, která byla alokována na provádění diskriminačních PCR, využít pro primární testování a navýšit tak i celkové kapacity PCR testů.

Proto se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo neprodleně zrušit toto mimořádné opatření, ve znění pozdějších změn.

1. Omikron je v ČR plošně dominantní, přesahuje 95% všech vzorků vyšetřených metodou diskriminační PCR, SZÚ (szu.cz)

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví