Animace načítání

Stránka se připravuje...


USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. prosince 2021 č. 1121

o změně krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 1065 ze dne 25. listopadu 2021, kterým vláda v souladu sčl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu §5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení §5 písm. c) a §6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností od 7. prosince 2021 od 00:00 hod.

mění dobu účinnosti usnesení vlády ze dne 26. listopadu 2021 č. 1084, vyhlášeného pod č. 438/2021 Sb., tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 20. prosince 2021 do 23:59 hod.

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády