Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 10. září 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-117/MIN/KAN

*MZDRX01HHO0B*

MZDRX01HHO0B

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země nebo jejich části s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření

Australský svaz

Hongkong

Japonsko

Jordánské hášimovské království

Kanada

Katar

Korejská republika

Království Saúdská Arábie

Macao

Maďarská republika

Nový Zéland

Polská republika

Singapurská republika

Tchaj-wan

Vatikánský městský stát

a

Azorské ostrovy

Země nebo jejich části se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření

Andorrské knížectví

Dánské království

Finská republika

Italská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Maltská republika

Republika San Marino

Rumunská republika

Slovenská republika

Švédské království

a

Kanárské ostrovy Madeira

Země nebo jejich části s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření

Belgické království

Bulharská republika

Estonská republika

Francouzská republika

Chorvatská republika

Irská republika

Islandská republika

Kyperská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Monacké knížectví

Nizozemské království

Norské království

Portugalská republika

Rakouská republika

Řecká republika

Slovinská republika

Spolková republika Německo

Španělské království (včetně Baleárských ostrovů)

Švýcarská konfederace

Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. srpna 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN, se všechny třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 13. září 2021 od 00:00 hod.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví