Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 13. srpna 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-108/MIN/KAN

*MZDRX01H6TF8*

MZDRX01H6TF8

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země nebo jejich části s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření

Albánská republika

Australský svaz

Bosna a Hercegovina

Černá Hora

Hongkong

Chorvatská republika

Izrael

Japonsko

Jordánské hášimovské království

Kanada

Katar

Korejská republika

Kosovo

Království Saúdská Arábie

Libanonská republika

Lotyšská republika

Macao

Maďarská republika

Nový Zéland

Polská republika

Republika Severní Makedonie

Rumunská republika

Singapurská republika

Slovenská republika

Spojené státy americké

Spolková republika Německo

Srbská republika

Sultanát Brunej

Tchaj-wan

Vatikánský městský stát

Země nebo jejich části se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření

Bulharská republika

Finská republika

Italská republika

Lichtenštejnské knížectví

Lucemburské velkovévodství

Rakouská republika

Norské království

Madeira

Slovinská republika

Švýcarská konfederace

Země nebo jejich části s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření

Andorrské knížectví Belgické království Dánské království Estonská republika Francouzská republika Irská republika Islandská republika Litevská republika Maltská republika Nizozemské království

Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů)

Republika San Marino

Řecká republika

Švédské království a

Kanárské ostrovy

Země nebo jejich části s velmi vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření

Kyperská republika

Monacké knížectví

Španělské království (včetně Baleárských ostrovů)

Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 16. srpna 2021 od 00:00 hod.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

ministr zdravotnictví

- v zastoupení ministra

Ing. Helena Rognerová, v. r.

náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění