Animace načítání

Stránka se připravuje...


Energetický regulační VESTNIK, částka 4/2021

Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2019

Energetický regulační úřad podle ustanovení §4 odst. 9 a podle ustanovení §24 odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), informuje o dosažené hodnotě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů podle ustanovení §4 odst. 8 zákona a o dosažené hodnotě výroby tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie podle ustanovení §24 odst. 7 zákona.

Kategorie obnovitelného zdroje

Výroba elektřiny brutto [MWh]

Výroba tepla brutto [GJ]

Vodní elektrárny nad 10 MW*

985 004

-

Malé vodní elektrárny do 10 MW*

1023 648

-

Větrné elektrárny•

700 034

-

Fotovoltaické systémy

2 311574

-

Bioplyn (včetně skládkového a kalového plynu)

2 528 078

4 529 371

Biomasa (mimo domácnosti, bez kapalných biopaliv)

2 397 535

24 151 743

Biomasa (domácnosti)

-

63 329 882

Biologicky rozložitelná část komunálního odpadu

104 849

2 353 991

Kapalná biopaliva

1199

2 417

Geotermální energie

0

0

Zdroj: Roční zpráva Energetického regulačního úřadu o provozu elektrizační soustavy české republiky za rok 2019 a Zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2019

'Nejedná se o přepočtené hodnoty podle rozhodnutí Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009.