Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 28 . května 2021

Č. j .: MZDR 20599/2020-82/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Australský svaz

Islandská republika

Izrael

Korejská republika

Maltská republika

Nový Zéland

Singapurská republika

Thajské království

Vatikánský městský stát

Země se středním rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Bulharská republika

Finská republika

Irská republika

Italská republika

Lichtenštejnské knížectví

Maďarská republika

Monacké knížectví

Norské království

Polská republika

Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů a Madeiry)

Rakouská republika

Republika San Marino

Rumunská republika

a

Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Andorrské knížectví

Belgické království

Dánské království

Estonská republika

Francouzská republika

Chorvatská republika

Kyperská republika

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Nizozemské království

Řecká republika

Slovenská republika

Slovinská republika

Spolková republika

Německo

Španělské království

Švédské království

Švýcarská konfederace

Dle bodu 111.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-79/MIN /KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.

ministr zdravotnictví