Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 22. května 2021

Č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 15. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu Vl/1 písmeno a) zní:

„a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, a".

ii. V bodu Vl/1 písmeno b) zní:

„b) osob, které byly očkovány proti onemocnění COVI D-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.".

2. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 2. března 2021, č.j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu IV se číslo „90" nahrazuje číslem „ 180".

ii. V bodu V bod 1 zní:

„1. osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS­ CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace podle bodu I.,".

iii. V bodu V bod 2 zní:

„2. osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.".

3. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu I písmeno a) zní:

„a) osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou,".

ii. V bodu I písmeno b) zní:

„b) osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,".

4. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN, a to takto :

i. V bodu I písmeno a) zní:

„a) osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou,".

ii. V bodu I písmeno b) zní:

„b) osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,".

5. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu 111/1 písmeno a) zní:

„a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo".

ii. V bodu 111/1 písmeno b) zní:

„b) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.".

6. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu 11/1 písmeno a) zní:

„a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS­ CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo".

ii. V bodu 11/1 písmeno b) zní:

„b) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.".

7. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 22. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu 11/1 písmeno a) zní:

„a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVI D-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, a".

ii. V bodu 11/1 písmeno b) zní:

„b) osob, které byly očkovány proti onemocnění COVI D-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.".

8. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu II písmeno a) zní:

„a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,".

ii. V bodu li písmeno c) zní:

„c) dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.".

9. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu II písmeno a) zní:

„a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,".

ii. V bodu li písmeno c) zní:

„c) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo".

10. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2921, č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 27. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 11. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu II písmeno a) zní:

„a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,".

ii. V bodu li písmeno c) zní:

„c) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.".

11. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 3. května 2021, č.j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 17. května 2021, č.j. MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu Ill písmeno a) zní:

„a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,".

ii. V bodu Ill písmeno b) zní:

„b) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo".

iii. V bodu XVI písmeno a) zní:

„a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo".

iv. V bodu XVI písmeno b) zní:

„b) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.".

12. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 11. května 2021, č.j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu 1/1 písmeno b) zní:

„b) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo".

ii. V bodu 1/1 písmeno c) zní:

„c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;".

iii. V bodu 1/3 písmeno b) zní:

„b) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo".

iv. V bodu 1/3 písmeno c) zní:

„c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;".

13. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN, a to takto :

i. V bodu 1/10 písm. a) bod iii) zní:

„iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo".

ii. V bodu 1/10 písm. a) bod iv) zní:

„iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo".

14. S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu 1/5 písm. a) bod ii) zní:

„ii) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo".

ii. V bodu 1/5 písm. a) bod iii) zní:

„iii) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,".

iii. V bodu 1/14 písmeno b) zní:

„b) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo".

iv. V bodu 1/14 písmeno c) zní:

„c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,".

v. V bodu 1/18 písmeno c) zní:

„c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo".

vi. V bodu 1/18 písmeno d) zní:

„d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,".

15. S účinností ode dne 31. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN, a to takto:

i. V bodu li úvodní části ustanovení se za slova „infekčního onemocnění," vkládají slova

„a ve 14 kalendářních dnech".

ii. V bodu li písmeno b) zní:

„b) doloží, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo".

iii. V bodu li písmeno c) zní:

„c) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V souvislosti s novými poznatky, které zveřejnilo ECDC ve svém stanovisku dne 18. května 2021, které zohledňuje posouzení 150 vědeckých publikací ve věci imunitní odpovědi v návaznosti na prodělanou infekci SARS-CoV-2, blíže viz https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/ latest-evidence/imm une-responses, Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k prodloužení intervalu pro stanovení výjimky z pravidelného antigenního nebo RT-PCR testování vyžadovaného v jiných mimořádných opatřeních, včetně intervalu pro umožnění vstupu osob do vybraných vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích bez nutnosti testování ze současných 90 dnů na 180 dnů po prodělaném onemocnění COVID-19, přičemž tato lhůta začíná ode dne prvního pozitivního výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo prvního pozitivního vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenního testu v případě symptomatických osob. Podle iniciálních studií bylo patrné, že prodělání onemocnění COVID-19 znamená u naprosté většiny osob dostatečnou imunitní ochranu před reinfekcí (opětovnou infekcí) po dobu minimálně 90 dnů. Na základě současných vědeckých poznatků lze však předpokládat, že dostatečná obranyschopnost organismu s velkou pravděpodobností přetrvává delší časové období, nicméně časem se snižuje ochranná hladina protilátek a pravděpodobně i klesá intenzita buněčné imunity.

Z publikovaných výsledků studií při sledování pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19 je zřejmé, že vysoké hladiny specifických protilátek přetrvávají dlouhodobě a poskytují tak solidní ochranu před opakovanou infekcí. Nejenom humorální imunitní odpověď, ale také buněčná postinfekční imunita, velmi pravděpodobně u většiny osob přetrvává minimálně 6 měsíců po prodělané infekci.

Tento postup je i v souladu se stanoviskem české vakcinologické společnosti ČLS JEP ze dne 11. května 2021, ve kterém na základě dostupných údajů tato společnost doporučuje prodloužit interval pro stanovení výjimky z pravidelného antigenního nebo RT-PCR testování na onemocnění COVID-19, včetně intervalu pro umožnění vstupu osob do vybraných vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích bez nutnosti testován í, ze současných 90 dnů na 180 dnů po prvním pozitivním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivním vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenního testu v případě symptomatických osob.

Blíže viz např.:

1. Jennifer MD et al. lmmunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science 2021;371:eabf4063

2. Choe P, Kim K, Kang C, et al. Antibody Responses 8 Months after Asymptomatic or Mild SARS-CoV-2 lnfection. Emerging lnfectious Diseases. 2021 ;27(3):928-931. doi: 10.3201/eid2703.204543.

3. SÚKL. SPC Comirnaty. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

Na základě nových poznatků dále přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k úpravě podmínek pro platnost výjimky z povinnosti antigenního nebo RT-PCR testování vyžadovaného v řadě mimořádných opatřeních pro vstup například na pracoviště, do škol, provozoven a jiných vnitřních prostor, pro účast na hromadných akcích a podobně, a to tak, že lhůta bez nutnosti testování začne 22. den od podání první dávky očkovací látky proti onemocnění COVID-19 s dvoudávkovým schématem a v případě následného podání druhé dávky bude trvat 9 měsíců. Nebude-li podána druhá dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace první dávky. Ukazuje se totiž, že snížení rizika onemocnění, ke kterému dochází za 3 týdny po aplikaci první dávky očkování u očkovacích látek s dvoudávkovým schématem, je přinejmenším srovnatelné se snížením pravděpodobnost i onemocnění u osoby, která podstoupila antigenní test. Snížení rizika nemusí být dlouhodobé, proto je interval omezen na 90 dnů od aplikace první dávky vakcíny (s ohledem na dávkovací schéma používaných vakcín) a jeho prodloužení je podmíněno aplikací druhé dávky. U očkovací látky s jednodávkovým schématem se podmínky nemění. Doba trvání postvakcinační imunity není dosud stanovena, podle současných poznatků trvá déle než 6 měsíců. Z tohoto důvodu se stanovuje lhůta bez nutnosti testování na 9 měsíců u osob s ukončeným očkováním. Další postup bude stanoven s ohledem na nové vědecké poznatky.

Blíže viz také:

1. Skowronski, D.M., Serres G.D.: Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med 2021; 384; 16: 1576-1578. DOi: 10.1056/NEJMc2036242

2. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting. December 17, 2020. FDA briefing document: Moderna COVID-19 vaccine. https://www.fda.gov / media/144434/ down load.

3. Vasileiou E. et al.: lnterim findings from first-dose mass COVID-19 vaccination roll-aut and COVID-19 hospital admissions in Scotland : a national prospective cohort study. Lancet 2021 May 1; 397(10285) : 1646-1657. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00677-2.

4. Jones N.K. et al.: Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS­ CoV-2 infection. elife 2021 ;10:e68808. DOi: https://doi.org/ 10.7554/elife.68808.

5. Dagan N., et al.: BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination

Setting. N Engl J Med. 2021 Apr 15;384(15):1412-1423. doi: 10.1056/NEJMoa2101765.

6. Bara B., et al. : Performance characteristics of five antigen-detecting rapid diagnostic test (Ag-ROT) for SARS-CoV-2 asymptomatic infection: a head-to-head benchmark comparison. J lnfect. 2021 Jun;82(6):269-275. doi: 10.1016/j.jinf.2021.04.009.

Novelizace mimořádného opatření upravujícího podmínky konání škol v přírodě (bod 15) v souvislosti s výše uvedenou otázkou se využívá dále k upřesnění obsahu písemného prohlášení, které dokládá účastník školy v přírodě vysílající škole. Doplňuje se lhůta v délce 14 kalendářních dnů, po kterou účastník školy v přírodě nepřišel před odjezdem na školu v přírodě do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigen nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, jako podmínka pro účast na škole v přírodě. Uvedený časový interval odpovídá délce trvání karantény při onemocnění COVID-19 a dále je v souladu s §9 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který uvedenou povinnost ukládá zákonným zástupcům dětí před jejich odjezdem na školu v přírodě delší než 5 dnů.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví