Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 14. května 2021

Č. j .: MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Australský svaz

Islandská republika

Izrael

Korejská republika

Nový Zéland

Singapurská republika

Thajské království

Vatikánský městský stát

Země se středním rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Finská republika

Irská republika

Maltská republika

Norské království

Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů a Madeiry)

Republika San Marino

a

Baleárské ostrovy a

Kanárské ostrovy

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Andorrské knížectví

Belgické království

Bulharská republika

Dánské království

Estonská republika

Francouzská republika

Italská republika

Lichtenštejnské knížectví

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Maďarská republika

Monacké knížectví

Polská republika

Rakouská republika

Rumunská republika

Řecká republika

Slovenská republika

Slovinská republika

Spolková republika

Německo

Španělské království

Švýcarská konfederace

Dle bodu 111.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v.r.

ministr zdravotnictví