Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 7. května 2021

Č. j .: MZDR 20599/2020-77/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu 111/1 ochranného opatření,

Australský svaz Izrael

Korejská republika

Nový Zéland

Singapurská republika

Thajské království

Vatikánský městský stát

Země se středním rizikem nákazy dle bodu 111/1 ochranného opatření,

Finská republika

Irská republika

Islandská republika

Maltská republika

Norské království

Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů a Madeiry)

Slovenská republika

a

Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu 111/1 ochranného opatření,

Belgické království

Bulharská republika

Dánské království

Estonská republika

Italská republika

Lichtenštejnské knížectví

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Maďarská republika

Monacké knížectví

Polská republika

Rakouská republika

Republika San Marino

Rumunská republika

Řecká republika

Slovinská republika

Spolková republika Německo

Španělské království

Švýcarská konfederace

Dle bodu 111/1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-76/ MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 1O. května 2021 od 00:00 hod.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v.r.

ministr zdravotnictví