Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZd ČR, částka 5/2021

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO NÁSTAVBOVÉ OBORY LÉKAŘŮ ANGIOLOGIE, DĚTSKÁ KARDIOLOGIE, DĚTSKÁ UROLOGIE, PSYCHOSOMATIKA A ÚRAZOVÁ CHIRURGIE

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona č. 95/2004 Sb.") a nabytí účinnosti Vyhlášky č. 152/2018 Sb. (od 18.8.2018), o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů (dále jen „vyhláška č. 152/2018 Sb."), je nutné vydat nové vzdělávací programy pro nástavbové obory.

Uvedené vzdělávací programy pro nástavbové obory lékařů Angiologie, Dětská kardiologie, Dětská urologie, Psychosomatika a úrazová chirurgie jsou určeny pro lékaře zařazené do nástavbových oborů angiologie, dětská kardiologie, dětská urologie, psychosomatika a úrazová chirurgie po 1.7.2017.