Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 23. dubna 2021

Č. j .: MZDR 20599/2020-72/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Australský svaz

Korejská republika

Nový Zéland

Singapurská republika

Thajské království

Vatikánský městský stát

Země se středním rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatřeni,

Finská republika

Irská republika

Islandská republika

Maltská republika

Portugalská republika (včetně Madeiry)

a

Baleárské ostrovy

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Belgické království

Bulharská republika

Dánské království

Italská republika

Lichtenštejnské knížectví

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Monacké knížectví

Norské království

Rakouská republika

Rumunská republika

Řecká republika

Slovenská republika

Spolková republika Německo

Španělské království (včetně Kanárských ostrovů)

Švýcarská konfederace

a

Azorské ostrovy

Dle bodu 111.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. dubna 2021, č.j.: MZDR 20599/2020-69/MI N/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považuji za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sděleni se vydává s účinností ode dne 26. dubna 2021 od 00:00 hod.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Ministr zdravotnictví