Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 3/2021

Sdělení

odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti

V souladu s ustanovením §45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů doporučených opatření (SDO) pro následující evropsky významné lokality:

Beskydy, Dobříňský háj, Hajnice, Halin (aktualizované SDO), Hochberk, Horní Kamenice, Hukvaldy, Ječmeniště, Kamenický rybník, Kamenný vrch u Heraltic, Káraný - Hrbáčkovy tůně, Kersko, Kladské rašeliny, Kobylská skála, Kost, Kotýz, Lomnický rybník, Louky v Jeníkově, Loužek, Mašovický lom (aktualizované SDO), Netřeb, Niva Nemanického, Opatovské zákopy, Pístecký les, Quarré (aktualizované SDO), Ranská jezírka, Skalky u Havraníků (aktualizované SDO), Stráně u Kochánek, Stružnické rybníky (aktualizované SDO), Špidláky (aktualizované SDO), Šilheřovice (aktualizované SDO), U Borovné, Újezdec (aktualizované SDO), Výrovické kopce (aktualizované SDO), Výrovy skály, Žehuňsko, Želinský meandr, Žofina Huť (aktualizované SDO), Žofínský prales - Pivonické skály.

V souladu s ustanovením §45e odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo dále Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnu doporučených opatření pro Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky.

Souhrny doporučených opatření byly zpracovány za účelem zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech. Uvedené dokumenty včetně příloh jsou uveřejněny na Portálu veřejné správy a internetových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody  (’http://drusop.nature.cz/’).

Ing. Jan Šíma

ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků