Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 26. března 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-65/MIN/KAN

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,

Australský svaz

Islandská republika

Korejská republika

Nový Zéland

Singapurská republika

Thajské království

Vatikánský městský stát

Země se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,

Irská republika

Portugalská republika (vyjma Madeiry) a

Baleárské ostrovy

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,

Belgické království

Dánské království

Finská republika

Chorvatská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Monacké knížectví

Nizozemské království (vyjma zámořských území)

Norské království

Rakouská republika

Rumunská republika

Řecká republika

Slovenská republika

Spolková republika

Německo

Španělské království (včetně Kanárských ostrovů)

Švýcarská konfederace a

Madeira

Dle bodu II 1.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. března 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 29. března 2021 od 00:00 hod.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví