Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. března 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-64/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,

Australský svaz

Islandská republika

Korejská republika

Nový Zéland

Singapurská republika

Thajské království

Vatikánský městský stát

Země se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,

Irská republika

Portugalská republika (vyjma Madeiry) a

Baleárské ostrovy

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,

Andorrské knížectví

Belgické království

Bulharská republika

Dánské království

Finská republika

Francouzská republika (vyjma zámořských území)

Chorvatská republika

Italská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Monacké knížectví

Nizozemské království (vyjma zámořských území)

Norské království

Rakouská republika

Republika Slovinsko

Rumunská republika

Spolková republika

Německo

Řecká republika

Španělské království (včetně Kanárských ostrovů)

Švýcarská konfederace

Dle bodu II 1.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. března 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví