Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 5. března 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-61 /MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,

Australský svaz

Islandská republika

Korejská republika

Nový Zéland

Singapurská republika

Thajské království

Vatikánský městský stát

Země se středním rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Dánské království

Finská republika

Norské království a

Azorské ostrovy

Baleárské ostrovy

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,

Andorrské knížectví

Belgické království

Bulharská republika

Francouzská republika (vyjma zámořských území)

Chorvatská republika

Irská republika

Italská republika

Kyperská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Maďarská republika

Nizozemské království (vyjma zámořských území)

Polská republika

Portugalská republika

Rakouská republika

Rumunská republika

Řecká republika

Spolková republika

Německo

Španělské království

Švédské království

Švýcarská konfederace a

Kanárské ostrovy

Madeira

Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 8. března 2021 od 00:00 hod.

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Ministr zdravotnictví