Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 15. ledna 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Australský svaz

Belgické království*

Bulharská republika*

Finská republika*

Islandská republika*

Japonsko

Korejská republika

Lucemburské veIkovévodství*

Norské království*

Nový Zéland

Řecká republika*

Singapurská republika

Thajské království

Vatikánský městský stát

a

Kanárské ostrovy, Španělské království*

Země nebo jejich části označené hvězdičkou (*) jsou země nebo jejich části označené dle bodu III.1 pro účely bodu I.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze č.j.: MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN, ze dne 4. ledna 2021.

Toto sdělení se vydává s účinností od 18. ledna 2021 od 0:00 hod.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví