Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 21. prosince 2020

Č. j.: MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se nařizuje s účinností ode dne 1. ledna 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice a v souvislosti s rostoucí dostupností provádění POC antigenních testů u poskytovatelů zdravotních služeb. Stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů směřuje především v prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména včasnou detekcí bezpříznakových infikovaných osob nebo potvrzením onemocnění COVID-19 u osob s příznaky. Pro monitorování průběhu epidemie a vyhodnocování přijatých mimořádných opatření je pro stát nezbytné centrálně evidovat a vyhodnocovat množství provedených antigenních testů a jejich výsledek, obdobně jako se již od počátku epidemie eviduje a vyhodnocuje počet provedených RT-PCR testů a jejich výsledky. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky, a je přijímáno mimo jiné i za účelem umožnění postupného rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemickým šířením onemocnění COVID-19 v populaci, včetně cílení dalších opatření v závislosti na vývoji epidemie.

Hlášení výsledků do ISIN je možné po přihlášení na https://uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--registrace-a-vstup-do-registru, případně alternativně pomocí zaslaného unikátního klíče přímo v elektronické hlášence na adrese:

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka?klic=XXXXXXXXXX.

Pokyny se nacházejí na https://www.uzis.cz/index.php?pq=covid-19. V případě potřeby je možné kontaktovat helpdesk či regionální metodiky ÚZIS ČR uvedené na https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví