Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 9/2020

Sdělení

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o autorizovaných osobách (úplný seznam k 20. listopadu 2020) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí v souladu s ustanovením §21 písm. j) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje v příloze Věstníku Ministerstva životního prostředí úplný seznam autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o osoby, které jsou držiteli autorizace dle §19 tohoto zákona.

Sdělujeme, že veškeré změny údajů jsou prováděny výhradně na základě písemných žádostí autorizovaných osob.

Mgr. Evžen Doležal

ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Příloha

Úplný seznam autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí (k 20.11.2020)

(Poznámka: Autorizované osoby pro zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení jsou pro účely tohoto seznamu řazeny abecedně. V levém sloupci je uvedeno jméno autorizované osoby pro zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení, na dalším řádku pak platnost autorizace, a následně adresa bydliště a kontaktní údaje (pokud byly MŽP poskytnuty), v pravém sloupci jsou pak uvedeny kontaktní údaje pracoviště (pokud byly MŽP poskytnuty).)

Adamec Petr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

K Cihelně 313/41

Praha 9 - Satalice

tel.: 286 850 152

e-mail: petradamec@volny.cz

A-EKO

K Cihelně 313/41

190 15 Praha 9 - Satalice

tel.: 286 850 177, 724 362 386

Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Na Kopečku 500/3

669 02 Znojmo

tel.: 777 169 166

EQ Servis, s.r.o.

Na Kopečku 500/3

669 02 Znojmo

tel.: 777 169 166

e-mail: hybsova@eqservis.cz

Alinče Zbyněk RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Vožická 982/25

148 00 Praha 4 - Kunratice

tel.: 244 911 335, 602 495 571

e-mail: alincova@iol.cz

Ambrožová Kateřina Ing.

Platnost autorizace do: 16.1.2026

Praha 5

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

samostatné oddělení ŽP

Čerčanská 2023/12

140 00 Praha 4

tel.: 727 970 476

e-mail: katerina.ambrozova@rsd.cz

Anděl Petr, doc., RNDr., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Sáňkařská 368

460 08 Liberec 19

tel.: 603 212 250

EVERNIA, s.r.o.

Tř. 1. máje 97

460 01 Liberec 1

tel.: 485 228 272, 485 228 206

e-mail: andel@evernia.cz

Andrš Miloš Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Padovská 585/8

109 00 Praha 10

tel.: 602 891 149

e-mail: andrs@a-eko.cz

Bajer Tomáš RNDr., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Šafaříkova 436

533 51 Pardubice

tel.: 603 483 099

e-mail: tom.bajer@centrum.cz

Bajerová Lenka, Ing.

Platnost autorizace do: 16.3.2023

Tyršovo návrší 254

664 01 Řícmanice

tel.: 724 006 601

e-mail: bajerovi@centrum.cz

Geotest, a.s.

Šmahova 112

627 00 Brno

tel.: 724 006 601

e-mail: bajerova@geotest.cz

Banaš Marek, RNDr., Ph.D.

Platnost autorizace do: 16.7.2024

Pohořany 59

783 16 Dolany u Olomouce

tel.: 605 567 905

Ekogroup Czech, s.r.o.

Dolany 52

783 16 Dolany u Olomouce

tel.: 605 567 905

e-mail: banas@ekogroup.cz

Bauer Pavel Mgr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Březový Vrch 737/13

460 15 Liberec XV

tel.: 739 250 317

e-mail: ekobau@seznam.cz

Bělohlávek Jiří Mgr.

Platnost autorizace do: 19.6.2023

Bylany 66

284 01 Kutná Hora

tel.: 722 221 108

Jiří Bělohlávek - TISEA

Tylova 390/9

284 01 Kutná Hora

e-mail: belohlavek@tisea.cz

Beneš Josef Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Slavíkova 4419/30

708 00 Ostrava - Poruba

tel.: 597 363 453, 602 755 565

e-mail: benesj@tiscali.cz

TECHNOPROJEKT, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 38

730 16 Ostrava

tel.: 602 755 565

e-mail: josef.benes@technoprojekt.cz

Benkovič Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Sadovského 10

612 00 Brno

tel.: 602 785 612

e-mail: pavel@benkovic.cz

Beran Pavel Ing., PhD.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Holubí 1238/7

165 00 Praha 6

tel.: 776 126 579

Ing. Pavel Beran, PhD. - Rustical B

Holubí 1238/7

165 00 Praha 6 - Suchdol

tel.: 776 126 579

e-mail: rustical@volny.cz

Beranová Marie Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Holubí 1238/7

165 00 Praha 6

tel.: 602 391 490

e-mail: marie.beranova@volny.cz

Magistrát hl. m. Prahy,

odbor ochrany prostředí

Jungmannova 29/35

100 00 Praha 1

tel.: 236 004 443

Bílek Dalibor RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

e-mail: vasque16@email.cz

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

tel.: 541 554 329

e-mail: dalibor.bilek@aquatis.cz

Bílek Ondřej RNDr.

Platnost autorizace do: 29.4.2024

Stupno 275

338 24 Břasy

tel.: 724 088 651

GeoVision, s.r.o.

Brojova 16

326 00 Plzeň

tel.: 377 241 203, 724 088 651

e-mail: bilek@geovision.cz

Bílý Miroslav Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Revoluční 726

666 01 Tišnov

tel.: 602 768 210

e-mail: bilym@volny.cz

ECO-BUILDING BRNO s.r.o.

Příkop 838/6

602 00 Brno

tel.: 545 215 375

e-mail: bily@eco-building.cz

Bínová Ludmila Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Šeránkova 32

616 00 Brno

Společnost pro životní prostředí, s.r.o.

Šeránkova 32

616 00 Brno

tel.: 549 256 241, 721 959 496

e-mail: spzp@volny.cz

Blahník Petr, RNDr.

Platnost autorizace do: 5.3.2023

Spořilovská 137

503 41 Hradec Králové

tel.: 603 107 883

e-mail: blahnik@seznam.cz

Ecological consulting, a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

tel.: 605 107 525, 585 203 166

e-mail: petr.blahnik@ecological.cz

Blažek Jan Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Na Rybníčkách 170, Černá za Bory

533 01 Pardubice

tel.: 724 130 089

Vodní zdroje Chrudim

U Vodárny 137

537 01 Chrudim

tel.: 469 637 101

e-mail: blazek@vz.cz

Blažek Jiří Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Javorová 414

253 01 Chýně

tel.: 603 251 904

LI-VI Praha, spol. s r.o.

Jana Želivského 8

130 00 Praha 3

tel.: 603 251 904

e-mail: blazek@livi.cz

Blažíčková Helena Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Plzenecká 1732/53

326 00 Plzeň

tel.: 377 456 007, 377 455 244

e-mail: ENVI@volny.cz

Boháčková Darina RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nad Turbovou 19

150 00 Praha 5

tel.: 605 585 721

e-mail: remenarova.d@volny.cz

Bohuněk Jaroslav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Palackého tř. 87

537 01 Chrudim III

tel.: 607 960 918, 604 304 784, 775 291 509

e-mail: j.bohunek@seznam.cz

Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

U Kapličky 15

779 00 Olomouc

tel.: 603 584 222

e-mail: jaroslav.bosak@email.cz

Bouček Zdeněk Ing., PhD., MBA.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Třebíčská 41

594 01 Velké Meziříčí

tel.: 777 551 389

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.

Nad Kunšovcem 1405/2

594 01 Velké Meziříčí

tel.: 566 524 814, 566 521 107

e-mail: enviroeko@enviroeko.cz

Braun Petr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Pavlíkova 602/6

142 00 Praha 4

tel.: 602 208 214

Technické služby ochrany ovzduší, s.r.o.

Urbánkova 3367

143 00 Praha 4

tel.: 220 560 201

e-mail: braun.teso@gmail.com

Březová Kateřina Bc.

Platnost autorizace do: 20.6.2022

Řisuty č. 42

273 78 Řisuty u Slaného

tel.: 607 522 100

e-mail: brezova@tiscali.cz

Bc. Kateřina Březová - Ekoporadenství

Nová Studnice 7

273 04 Hradečno - Nová Studnice

tel.: 604 113 145

e-mail: brezova@ekoporadenstvi.ic.cz

Bubák Daniel Ing., Ph.D.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

tel.: 724 550 206

GET, s.r.o.

Perucká 2540/11a

120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel.: 233 370 741

e-mail: bubak@get.cz

Bury Daniela Ing.

Platnost autorizace do: 29.1.2022

Baška 481

739 01 Baška

tel.: 605 136 666

e-mail: daniela.bury@seznam.cz

Hutní projekt Frýdek - Místek, a.s.

28. října 1495

738 01 Frýdek - Místek

tel.: 558 877 219

e-mail: dbury@hpfm.cz

Calábek Aleš Ing., MBA

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Dolany 573

783 16 Dolany

tel.: 774 579 973

GHC regio s.r.o.

Sokolská 541/30

779 00 Olomouc

tel.: 774 579 973

e-mail: calabek@ghcregio.eu

Cetl Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Demlova 24

613 00 Brno

e-mail: cetl@post.cz

Bucek s.r.o.

Táborská 191/125

615 00 Brno

tel.: 608 968 368

Cibulka Jiří doc., Ing., DrSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jánošíkova 1248/7

142 00 Praha 4 - Krč

tel.: 603 707 162, 241 725 035

e-mail: jiricibulka@post.cz

Emeritní docent ČZU

Kamýcká 129

165 21 Praha 6 - Suchdol

Czinege Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Topolová 150

250 73 Přezletice

tel.: 602 394 720

FCC Česká republika, s.r.o.

Ďáblická 791/89

182 00 Praha 8

tel.: 266 055 510, 283 061 301

e-mail: pavel.czinege@fcc-group.cz

Čapek Ondřej Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Kovanecká 2308/17

190 00 Praha 9

e-mail: o.capek@volny.cz

Pragoprojekt, a.s.

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4

tel.: 226 066 330, 739 327 228

Čepelík Jan Mgr.

Platnost autorizace do: 6.12.2021

Sedlecko 25

338 24 Bušovice

tel.: 602 549 354, 251 627 598

e-mail: cepelik@seznam.cz

Černá Jarmila Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jana Masaryka 1361

500 12 Hradec Králové

tel.: 732 994 593

e-mail: jarmila.cerna@bioanalytika.cz

Česká inspekce životního prostředí,

OI Hradec Králové

Resslova 1229

500 02 Hradec Králové

tel.: 495 773 406, 731 405 209

Čuchal Zdeněk Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Hrnčíře 44

584 01 Ledeč nad Sázavou

tel.: 602 116 317

e-mail: cuchal@ganes.cz; ganes@ganes.cz

GANES, s.r.o.

Marie Majerové 1152

584 01 Ledeč nad Sázavou

tel.: 569 713 244

Čurnová Alexandra Ing.

Platnost autorizace do: 25.5.2025

Vrbová 14

373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

e-mail: curnova@eiaservis.cz; vyhnalek@eiaservis.cz

EIA SERVIS s.r.o.

U Malše 20

370 01 České Budějovice

tel.: 386 354 942, 606 680 878

Damek Michal Ing.

Platnost autorizace do: 30.6.2023

Bulharská 1418/9

708 00 Ostrava - Poruba

tel.: 724 318 233

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava 1

tel.: 595 132 049

e-mail: m.damek@dpova.cz

Dřevíkovský Jan Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Městské sady 666/10

284 01 Kutná Hora

tel.: 322 320 541, 605 271 142

e-mail: drevikovsky@seznam.cz

Dufek Jiří Mgr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Vranov 94

664 32 Vranov u Brna

tel.: 541 239 248, 728 919 248

MOTRAN Research, s.r.o.

Vranov 94

664 32 Vranov u Brna

tel.: 541 239 248

e-mail: jiri.dufek@motran.info

Dušková Pavla Mgr.

Platnost autorizace do: 28.12.2025

tel.: 732 650 740

EIA SERVIS s.r.o.

U Malše 20

370 01 České Budějovice

tel.: 386 354 942

e-mail: duskova@eiaservis.cz

Dvořáková Irena RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Slezská 549

537 05 Chrudim

tel.: 605 762 872

RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT

Slezská 549

537 05 Chrudim

tel.: 605 762 872

e-mail: eaudit@seznam.cz

Eminger Stanislav Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Horní Přím 41

503 15 Nechanice

tel.: 602 185 047

e-mail: empla@empla.cz; eminger@empla.cz

EMPLA AG, spol. s r.o.

Za Škodovkou 305

503 11 Hradec Králové

tel.: 495 218 875

Fiala Zdeněk Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Vaculíkova 5

638 00 Brno

tel.: 603 322 567

e-mail: fiala.bo@seznam.cz

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Okružní 31

638 00 Brno

tel.: 724 797 755

Fialová Martina Mgr., Ph.D.

Platnost autorizace do: 4.6.2024

Koželužská 25

779 00 Olomouc

tel.: 723 393 890

e-mail: fialice@seznam.cz

EXprojekt s.r.o.

Heršpická 758/13

619 00 Brno

tel.: 724 188 210

e-mail: fialova@exprojekt.cz

Filipová Lenka RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Malý Koloredov 561

638 02 Frýdek-Místek

tel.: 602 618 043

e-mail: krachat@seznam.cz

Fojtík Stanislav RNDr.

Platnost autorizace do: 31. 12. 2021

Sluneční 429

273 64 Doksy okr. Kladno

tel.: 312 267 493, 603 731 784

e-mail: sfojtik@iol.cz

Frélich Zdeněk Mgr.

Platnost autorizace do: 20.7.2024

Náměstí Slezského odboje 7

746 01 Opava

tel.: 777 024 136

e-mail: zdenek_f@email.cz

EKOTOXA, s.r.o.

Fišova 7

602 00 Brno - Černá Pole

tel.: 558 900 010

Frola František Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Štefánikova 314/13

500 11 Hradec Králové 11

tel.: 491 021 905

e-mail: f.frola@seznam.cz

FROLAPROJEKT Ing. F. Frola

Štefánikova 314/13

500 11 Hradec Králové 11

tel.: 732 476 593, 491 021 905 (večer)

Götthans Petr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Tř. Kosmonautů 1028/7

779 00 Olomouc

tel.: 602 526 415

e-mail: petr@gotthans.cz

Gresl Josef Ing.

Platnost autorizace do: 17.7.2022

Podvesná XI/6470

760 01 Zlín

tel.: 774 678 208

Gresl-EIA.cz

Sedmdesátá 7055

760 01 Zlín

tel.: 777 678 270

e-mail: josef@gresl-eia.cz

Grúz Jiří RNDr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

U Stavu 138

783 14 Bohuňovice

tel.: 585 881 089

Ecological Consulting, a.s.

Na Střelnici 48

779 00 Olomouc

tel.: 585 203 166

e-mail: jiri.gruz@ecological.cz

Hammer Václav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Hornoměcholupská 663/141

109 00 Praha 10

tel.: 739 271 227

e-mail: v.hammer@seznam.cz

Hána Willy Ing. arch., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Sládkovičova 1266

142 00 Praha 4

tel.: 222 743 138

e-mail: willy.hana@outlook.cz

ATELIER URBIA

Sládkovičova 1266

142 00 Praha 4

tel.: 222 743 138, 602 788 618

Hanslík Aleš Ing., Ph.D.

Platnost autorizace do: 24.7.2022

Vladislava Vančury 424/44

748 01 Hlučín

tel.: 739 064 455

e-mail: ales.hanslik@gmail.com; info@aleshanslik.cz

Hanzlíčková Eugenie Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nad Cihelnou 14

147 00 Praha 4

tel.: 261 221 961, 602 448 113 e-mail: ehanzlickova@bijo.cz

Henyšová Hana Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Slavětín 20

582 63 Ždírec nad Doubravou

tel.: 606 406 452

e-mail: henysova.h@seznam.cz

Hezina František Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Na Folimance 2154/17

120 00 Praha 2

tel.: 603 216 983, 774 100 570

e-mail: hezina@naturchem.cz; naturchem@seznam.cz

NATURCHEM s.r.o.

Ledečská 3015

580 01 Havlíčkův Brod

tel.: 910 440 137

Hladká Kateřina Ing., Ph.D.

Platnost autorizace do: 8.3.2026

Holšická 2721

190 16 Praha 9

tel.: 732 369 388

e-mail: katerina.hladka@centrum.cz

SUDOP PRAHA, a.s.

Olšanská 1a

130 00 Praha 3

tel.: 605 229 101

e-mail: katerina.hladka@sudop.cz

Hoffman René Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Ladova 324, Čeperka

533 00 Opatovice nad Labem

tel.: 602 212 877

INGTOP, s.r.o.

Nádražní 244

517 73 Opočno

tel.: 495 406 802

e-mail: hoffman@ingtop.cz

Horníček Karel Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Blešnovská 873

190 14 Praha 9

tel.: 727 949 274

e-mail: karel.hornicek@volny.cz

Hosnedl Petr Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Perunova 7

130 00 Praha 3

tel.: 606 754 759

e-mail: hosnedl@email.cz, hosnedl@enfis.cz

Hrabal Jaroslav RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Bratří Čapků 2870

470 01 Česká Lípa

tel.: 602 144 732

MEGA, a.s.

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9

tel.: 487 888 111

e-mail: audity@mega.cz

Hrdina Pavel RNDr., Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Hradební 11

370 01 České Budějovice

tel.: 602 104 380

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Pražská 1321/38a

102 00 Praha 2

tel.: 602 104 380, 387 240 854

e-mail: pavel.hrdina@avecz.cz

Hujsl Jan RNDr.

Platnost autorizace do: 4.12.2021

Mlýnská 4

362 33 Hroznětín

tel.: 739 541 014

e-mail: j.hujsl@seznam.cz

Sedlecký Kaolin, a.s.

Božičany č. p. 167

362 26 Božičany

tel.: 353 366 181

e-mail: hujsl@sedlecky-kaolin.cz

Hyžík Jaroslav prof., Ing., Ph.D.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

U Uranie 15

170 00 Praha 7

tel.: 220 876 217

E.I.C., spol. s r.o.

Modřínová 10

182 00 Praha 8

tel.: 286 589 061, 602 279 711

e-mail: hyzik@eiconsult.eu

Charouzek Josef Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

tel.: 565 323 942, 602 476 567

e-mail: jcharouzek@email.cz

Charouzek Josef Ing. ml.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Brodského 1667/10

149 00 Praha

tel.: 606 765 571

e-mail: j.charouzek@centrum.cz

GET s.r.o.

Perucká 2540/11a

120 00 Praha 2

tel.: 233 370 741

e-mail: charouzek@get.cz

Chmelař Jaroslav RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Čapkova 1063

592 31 Nové Město na Moravě

tel.: 566 618 384, 732 279 381

e-mail: chmelarovi@tiscali.cz

Chudárek Tomáš Mgr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Šumavská 5

602 00 Brno

tel.: 606 759 745

SITA CZ, a.s.

Španělská 2

120 00 Praha 2

tel.: 544 425 012

e-mail: tomas.chudarek@sita.cz

Jäger Ondřej RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Socháňova 1133/3

163 00 Praha - Řepy

tel.: 604 202 668

AQH, s.r.o.

Socháňova 1133/3

163 00 Praha - Řepy

tel.: 604 202 668

e-mail: jager@aqh.cz; aqh@aqh.cz

Janáčková Eva Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Voříškova 21

623 00 Brno - Kohoutovice

tel.: 731 695 505, 774 110 651

e-mail: evajanackova2008@seznam.cz

CB&I Lummus

Milady Horákové 13

656 80 Brno

tel.: 545 517 395

e-mail: ejanackova@cbi.com

Jareš Radek Mgr.

Platnost autorizace do: 18.1.2026

tel.: 774 276 380

ATEM - Atelier ekologických modelů, s.r.o.

Roztylská 1860/1

148 00 Praha 4

tel.: 774 276 380

e-mail: jares@atem.cz

Jerie Roman RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Holubkova 3098/2

106 00 Praha 10

tel.: 602 208 563

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Pražská 1321/38 a

102 00 Praha 10

tel.: 602 208 563

e-mail: roman.jerie@ave.cz

Jesch Josef Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Konopná 446

664 61 Rajhradice

tel.: 545 222 288, 603 179 476

e-mail: ekologie_brno@email.cz

Jurnečková Romana Mgr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Merhautova 986/111

613 00 Brno

GEOTEST, a.s.

Šmahova 1244/112

627 00 Brno

tel.: 602 491 959

e-mail: Jurneckova@geotest.cz

Kabele Jaroslav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Kloboučnická 1697/25

140 00 Praha 4 - Nusle

tel.: 732 339 186

e-mail: kabele.j@seznam.cz

Hydroprojekt CZ, a.s.

Táborská 31 140 16 Praha 4

tel.: 261 102 441, 724 032 029

e-mail: jaroslav.kabele@hydroprojekt.cz

Kadlecová Renáta RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Bernolákova 1226

140 00 Praha 4 - Krč

Český geologický ústav

Klárov 3/131

118 21 Praha 1

e-mail: renata.kadlecova@geology.cz

Kadlecová Zuzana RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Stříbrná 549

760 01 Zlín - Kudlov

tel.: 606 448 182

e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com

RNDr. ZUZANA KADLECOVÁ

nám T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

tel.: 577 012 292

Karel Jan Mgr.

Platnost autorizace do: 3.2.2025

Sněženková 2/3095

106 00 Praha 10

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Hvožďanská 3/2053

148 01 Praha 4

tel.: 241 494 425

e-mail: karel@atem.cz

Kašpar Alan Mgr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Za Díly 2248

755 01 Vsetín

tel.: 725 684 999

e-mail: alan.kaspar@seznam.cz; alan.kaspar@e-mail.cz

AKCC, s.r.o.

Gregorova 1339/17

741 01 Nový Jičín

tel.: 725 684 999

Kiszová Radmila Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Libhošť 455

742 57 Libhošť

tel.: 556 745 788

e-mail: rkiszova@seznam.cz

Klepalová Dana Mgr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Růžičkova 32, Radonice

250 73 Jenštejn

tel.: 606 924 638

e-mail: d.klepalova@seznam.cz

Klicpera Jiří Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Gočárova 615

533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 921 106, 602 649 164

e-mail: klicpera@iol.cz, JKlicpera@seznam.cz

Enviros s.r.o.

Dykova 53/10

101 00 Praha 10

Kolář Karel Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nad Sokolovnou 874

463 12 Liberec 25

tel.: 607 187 757

e-mail: ekoline.lbc@tiscali.cz

Kolářová Hana Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nad Sokolovnou 874

463 12 Liberec 25

tel.: 731 405 230

e-mail: kolarovaha@email.cz; info@envigold.cz

Konečná Květoslava Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Podlesí 312

471 23 Zákupy

tel.: 603 217 985

ENVIKON, s.r.o.

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

tel.: 484 846 512, 604 287 351

e-mail: envikon@envikon.cz

Konopásek Václav Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Špačkova 1005/17

165 00 Praha 6 - Suchdol

tel.: 233 920 195, 233 920 196, 603 460 140

e-mail: vaclav.konopasek@seznam.cz

Koppová Hana RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Na Nivách 281

783 91 Uničov

tel.: 736 268 215

e-mail: h.koppova@seznam.cz, hana@koppova.cz

Dekonta, a.s.

Dřetovice 109

273 42 Stehelčeves

e-mail: koppova@dekonta.cz

Kovář Roman Dr., Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

V Solníkách 2374

252 63 Roztoky

tel.: 606 569 963

Ecodis s.r.o.

Na Dlouhém Lánu 16

160 00 Praha 6

tel.: 606 569 963

e-mail: eccom@seznam.cz

Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Polní 9

373 71 Rudolfov

tel.: 604 602 972

A-SPEKTRUM, s.r.o.

Polní 9

373 71 Rudolfov

tel.: 604 602 972

e-mail: aspektrum@volny.cz

Krajíček Libor RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Macešková 2026/30

106 00 Praha 10

tel.: 724 047 422

Atelier T-plan, s.r.o.

Sezimova 380/13

140 00 Praha 4 - Nusle

tel.: 222 200 631

e-mail: krajicek@t-plan.cz

Král Jan Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

tel.: 602 166 066

JK envi s.r.o.

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

tel.: 221 979 382

e-mail: kral@jkenvi.cz

Kratochvíl František RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Poštovní 14

594 01 Velké Meziříčí

tel.: 731 575 739

e-mail: kratochvil11@quick.cz

Krejčová Jitka Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

130 00 Praha 3

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4

tel.: 736 622 641

e-mail: jitka.krejcova@pragoprojekt.cz

Křivanec Jan RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jižní 1421/3

360 01 Karlovy Vary

tel.: 603 293 697

e-mail: j.krivanec@centrum.cz

RNDr. JAN KŘIVANEC - EKOSLUŽBY

Nákladní 11

360 05 Karlovy Vary

tel.: 603 293 697, 353 563 963

Křivka Vladimír Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jablonského 2782/37

326 00 Plzeň

tel.: 604 201 252, 377 233 055

e-mail: vladimir.krivka@eia.cz, krivkaplz@gmail.com

Kuběna Oldřich RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

U Byniny 634

757 01 Valašské Meziříčí

tel.: 724 010 607

e-mail: o.kubena@post.cz

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

Masarykova 753

757 28 Valašské Meziříčí

tel.: 571 692 601

Kučera Miloslav RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Hodky 55

463 51 Světlá pod Ještědem

tel.: 603 267 842

ENVIGEA, s.r.o.

Jánská 864/4

480 01 Liberec

tel.: 485 148 522

e-mail: mbox@envigea.com

Kučera Petr doc., Ing., PhD.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Prokofjevova 2

623 00 Brno

tel.: 547 382 958, 603 148 813

e-mail: kucera@ekodilna.cz

Kuk Richard Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Hrabákova 11/1969

148 00 Praha 4

PUDIS, a.s.

Nad Vodovodem 2/3258

100 31 Praha 10

tel.: 602 662 530

e-mail: richard.kuk@pudis.cz

Kulík Petr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Na Bažinách 2765

738 01 Frýdek-Místek

tel.: 736 285 364

Kydlíček Jiří Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Vstiš 45

334 41 Dobřany

Tel.: 604 951 221

e-mail: jirikydlicek@centrum.cz

Ládyš Libor Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Kubelíkova 1655/8

130 00 Praha 3

e-mail: libor.ladys@ekolagroup.cz; ekola@ekolagroup.cz

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 558/4

108 00 Praha 10

tel.: 274 784 927 - 9

Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

K Odře 67/10

700 300 Ostrava - Výškovice

tel.: 596 744 750

VŠB - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15

708 33 Ostrava - Poruba

tel.: 597 325 289

e-mail: vladimir.lapcik@vsb.cz

Láznička Vladimír Ing., PhD.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Vojtova 3

639 00 Brno

tel.: 608 624 949

e-mail: vladimir.laznicka@gmail.com

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1

613 00 Brno

Lenz Stanislav RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Střimelická 2

141 00 Praha 4

Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.

Prvního pluku 20

186 59 Praha 8

tel.: 251 038 300

e-mail: stanislav.lenz@bilfinger.com

Lepka Miroslav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Gruzínská 511/1

625 00 Brno

tel.: 777 230 846

ENVING, spol. s r.o.

Staňkova 557/18a

602 00 Brno

tel.: 549 210 356, 603 917 090

e-mail: lepka@enving.cz

Licková Gabriela Bc., RNDr. PhD.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Blanická 166/20

350 02 Cheb

tel.: 777 293 278

MISOT, s.r.o.

Pařížská 1524/5

415 01 Teplice

tel.: 354 436 299

e-mail: lickova@misot.cz, misot@misot.cz

Lodr Jiří Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Rovná 84

362 63 Dalovice

tel.: 604 201 118

e-mail: jiri.lodr@volny.cz

BUNG CZ s.r.o.

V Olšinách 2300/75

100 00 Praha 10 - Strašnice

e-mail: jiri.lodr@bung.cz

Lorencová Hana Ing., PhD.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Oblouková 1861

438 01 Žatec

tel.: 478 005 353

e-mail: h.lorencova@7group.cz, lorion@post.cz

Löw Jiří doc., Ing., arch.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Vranovská 102

614 00 Brno

tel.: 723 948 742

Löw & spol., s.r.o.

Vranovská 102 614 00 Brno

tel.: 545 576 250, 545 575 250

e-mail: lowaspol@lowaspol.cz

Ludvík Vladimír RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Šafaříkova 484

500 02 Hradec Králové

tel.: 603 224 626

EKOTEAM

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

tel.: 498 500 363, 603 224 626

e-mail: ekoteam@atlas.cz

Lundáková Ivana Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Obory 95

263 01 Dobříš

tel.: 604 255 536

Středisko odpadů Mníšek, s.r.o.

Pražská 900

252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 318 591 770

e-mail: lundakova@sommnisek.cz

Macháček Milan RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Holíkova 3834/71

586 01 Jihlava 5

tel.: 603 891 284

RNDr. Milan Macháček - EKOEX Jihlava

Holíkova 3834/71

586 01 Jihlava 5

tel.: 567 308 871, 603 891 284

e-mail: ekoex@post.cz

Mareček Jan prof., Ing., DrSc., dr. h. c.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Helfertova 519/22

613 00 Brno

tel.: 777 733 607

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1

613 00 Brno

tel.: 545 132 306

e-mail: marecekj@mendelu.cz

Marek Jan RNDr., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Korandova 8

147 00 Praha 4

tel.: 241 727 498, 602 584 977

Arcadis Geotechnika a.s,

Přírodovědná fakulta UK

Korandova 8

147 00 Praha 4

tel.: 221 951 556, 234 654 224

e-mail: marek@geotechnika.cz

Marek Jiří Dr., Ing.

Platnost autorizace do: 9.7.2022

Na Větrníku 1208

537 05 Chrudim

tel.: 776 415 156

e-mail: jiri_marek@hotmail.com

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.

Píšťovy 820

537 01 Chrudim

tel.: 469 682 303-05

e-mail: jiri.marek@ekomonitor.cz

Marek Josef Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Ciolokovského 847/7

161 00 Praha 6

tel.: 737 738 433

Ing. Josef Marek - PROEKO

Lužná 2a

160 00 Praha 6

tel.: 220 105 215, 737 738 433

e-mail: marek-proeko@volny.cz

Marek Přemysl RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Štěchovická 1858/14

100 00 Praha 10

tel.: 602 729 309

e-mail: premyslmarek@seznam.cz

Marťan Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Strmá 1046

686 05 Uherské Hradiště

tel.: 572 579 765, 603 816 127

Agroprojekta, spol. s r.o; EKOME, spol. s r.o.

Na Splávku 1182; Tečovská 257

686 01 Uherské Hradiště; 763 02 Zlín

tel.: 572 556 608

e-mail: martan@agroprojekta.cz

Mertl Alexandr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Javorník 62

568 01 Javorník u Svitav

tel.: 777 903 767

e-mail: mertl@iol.cz

M-envi s.r.o.

Brtnice 357

588 32 Brtnice

tel.: 777 903 767

Michálková Jana Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2023

Vančurova 54

339 01 Klatovy

tel.: 604 171 572

e-mail: JanaMichalkova@seznam.cz

Michele Libor Oliviano Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Sychrov 414/14

621 00 Brno

tel.: 603 155 904

AQUA ENVIRO, s.r.o.

Ječná 1321/29a

621 00 Brno

tel.: 541 634 258

e-mail: michele@aquaenviro.cz

Mitev Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 20.8.2022

Barvičova 33

602 00 Brno

tel.: 773 068 161

e-mail: pavel.mitev@seznam.cz

Jacobs Clean Energy s.r.o.

Křenová 58

602 00 Brno

tel.: 725 607 974

e-mail: mitev@jacobscz.cz

Moravcová Olga Mgr., Ph.D.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Česká geologická služba

Klárov 3

118 21 Praha 1

tel.: 257 089 445

e-mail: olga.moravcova@geology.cz

Morávek Tomáš Ing.

Platnost autorizace do: 5.4.2022

Jižní 467

513 01 Semily

tel.: 776 148 293

e-mail: tomas.moravek@centrum.cz

Morávková Milena Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Psáry č. ev. 279

252 44 Psáry

tel.: 603 786 620

e-mail: milmoravkova@volny.cz

Morvicová Ludmila RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Wolkerova 287/3

250 91 Zeleneč

tel.: 736 603 126

e-mail: morvicova@volny.cz

Motl Luboš Mgr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Louhická 139

435 42 Litvínov - Hamr

Environmentální a ekologické služby, s.r.o.

Jiráskova 413

436 01 Litvínov

tel.: 417 633 256, 731 411 700

e-mail: info@ees-servis.cz

Müller Pavel doc., RNDr., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Havraní 18

618 00 Brno

tel.: 602 789 397

e-mail: muller51@seznam.cz

Musiol Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Velhartice 183

341 42 Kolinec

tel.: 376 584 636, 602 450 888, 603 500 778

e-mail: musiol.pavel@gmail.com

Mužík Radomír Mgr.

Platnost autorizace do: 26.5.2025

A. Barcaja 28

370 05 České Budějovice

tel.: 776 732 352

e-mail: rmusa@seznam.cz

EIA SERVIS s.r.o.

U Malše 20

370 01 České Budějovice

e-mail: muzik@eiaservis.cz

Mynář Petr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Rekreační 240/7e

635 00 Brno

tel.: 603 223 591

e-mail: mynar@atlas.cz

INVEK s.r.o.

Vinohrady 998/46

639 00 Brno

tel.: 546 211 349, 603 223 591

e-mail: mynar@invek.cz

Nejezchlebová Ivana Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Sekerkový Loučky 82

511 01 Turnov

tel.: 602477262

e-mail: nejezchi@gmail.com

Němečková Miluše Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Ořechová 626

294 71 Benátky nad Jizerou

tel.: 776 133 015

e-mail: miluse.nemeckova@ekoplus.cz

Nešpor Miroslav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Na Zádole 211

250 63 Veleň; pošta Mratín

tel.: 602 375 603

e-mail: nespor.projekt@volny.cz

Neumanová Jana Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Ostružinová 1966

252 28 Černošice

tel.: 723 132 319

e-mail: jana.neumanova4@gmail.com

Nová Andrea Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jungmannova 1442/34

500 02 Hradec Králové

tel.: 602 191 910

e-mail: a.andreanova@seznam.cz

Novák Jiří Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

nám. Svornosti 1

616 00 Brno

tel.: 603 552 287, 530 344 568

Ekotechnika ® Brno; OSVČ

nám. Svornosti 1

616 00 Brno

tel.: 603 552 287, 530 344 568

e-mail: ekotechnika.brno@seznam.cz

Novák Stanislav RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Prakšická 990

688 01 Uherský Brod

tel.: 572 637 405, 603 545 773

e-mail: novak.zp@iol.cz

Novák Václav Mgr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Hřbitovní 449

398 11 Protivín

tel.: 382 252 017, 724 083 707

e-mail: vaclav_novak@seznam.cz

Nováková Renata Ing.

Platnost autorizace do: 15.6.2021

Dvořákova 3802

276 01 Mělník

tel.: 725 794 872

e-mail: info@profiodpady.cz; novakova@profiodpady.cz

Profiodpady s.r.o.

U Vodojemu 914/15

142 00 Praha 4

Novotný Mojmír Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Wolkerova 935

500 02 Hradec Králové

e-mail: mojma@centrum.cz

Obal Libor Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Sokolí 487/6

725 29 Ostrava - Petřkovice

tel.: 602 418 360, 596 124 897

Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, s.r.o.

Janáčkova 1020/7

702 00 Ostrava

tel.: 596 124 897, 602 418 360

e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz

Obluk Václav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Lékořicová 166

104 00 Praha 1

e-mail: vaclav.obluk@volny.cz

Ing. Václav Obluk - OSVČ

Morseova 245

109 00 Praha

tel.: 604 825 980

Obrdlík Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 20.1.2026

Cejl 511/43

602 00 Brno

EKOPONTIS, s.r.o.

Cejl 511/43

602 00 Brno

tel.: 774 854 447

e-mail: obrdlik@ekopontis.cz

Ondrůšek Tomáš Mgr.

Platnost autorizace do: 12.3.2022

Nad Ostrůvkem 314

664 07 Pozořice

tel.: 724 081 452

e-mail: tomas.ondrusek73@gmail.com

Paciorková Jarmila Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Turgeněvova 3

736 01 Havířov

tel.: 602 749 482

JP EPROJ s.r.o.

U Statku 301/1

736 01 Havířov

tel.: 602 749 482

e-mail: eproj@volny.cz

Pačesná Daniela RNDr., PhD.

Platnost autorizace do: 15.6.2021

V Lukách 446/12

503 41 Hradec Králové

tel.: 776 813 743

e-mail: d.pacesna@seznam.cz

DP ECO-CONSULT s.r.o.

V Lukách 446/12

503 41 Hradec Králové

tel.: 776 813 743

e-mail: dpacesna@eco-consult.cz

Pantoflíček Petr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Přestavlky č.p. 14

257 23 Přestavlky u Čerčan

tel.: 317 777 888, 602 331 975

e-mail: petrpantoflicek@seznam.cz

Patrná Dana Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

U Zvoničky 10/7

162 00 Praha 6

tel.: 720 179 752

e-mail: mpatrna@tiscali.cz

Letiště Praha, s.p.

K letišti 6/1019

160 08 Praha 6

tel.: 220 111 809

Pechmanová Radka Mgr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Studentská 93

360 07 Karlovy Vary

tel.: 353 332 169, 723 303 239

e-mail: r.pechmanova@volny.cz

AQUATEST, a.s.

nám. Dr. M. Horákové 4

360 01 Karlovy Vary

tel.: 353 224 013, 723 303 239

e-mail: karlovy_vary@aquatest.cz

Pešková Hana Ing.

Platnost autorizace do: 13.1.2026

Kostelní 165

381 01 Český Krumlov

tel.: 606 606 986

DHW, s.r.o.

Na Příkopě 988/31

110 00 Praha 1

tel.: 606 606 986

e-mail: peskova@dhw-eko.cz

Peterková Lucie, Mgr., Ph.D.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Na Vozovce 37

779 00 Olomouc

tel.: 774 855 694

e-mail: peter.lucie@seznam.cz

ECOLOGICAL CONSULTING a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

tel.: 585 203 166

e-mail: lucie.peterkova@ecological.cz

Petrů Mario Ing.

Platnost autorizace do: 17.7.2022

Olgy Havlové 19

130 00 Praha 3

tel.: 721 621 059

e-mail: petru.mario@gmail.com

Píša Radek Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Konečná 2770

530 02 Pardubice

tel.: 731 518 606, 466 536 610

e-mail: info@radekpisa.cz

Píša Václav Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nad lesním divadlem 1117

142 00 Praha 4

tel.: 608 735 546

ATEM - Atelier ekologických modelů, s.r.o.

Hvožďanská 3/2053

148 01 Praha 4

tel.: 241 494 425, 608 735 546

e-mail: atem@atem.cz

Pištora Jiří Mgr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Pod Havlínem 217

150 00 Praha 5

tel.: 602 244 465

e-mail: jpistora@email.cz

4G CONSITE s.r.o.

Šlikova 406/29

169 00 Praha 6

tel.: 242 485 929

Plachý Vladimír Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Prokopa Holého 459

500 02 Hradec Králové

tel.: 777 769 087

e-mail: plachy@empla.cz, empla@empla.cz

EMPLA AG, spol s r.o.

Za Škodovkou 305

503 11 Hradec Králové

tel.: 495 212 495, 495 217 499

Plevová Ilona Ing.

Platnost autorizace do: 19.1.2026

Plzeň

Pragoprojekt, a.s.

Na Ryšánce 1668/16

147 00 Praha 4

tel.: 378 771 132

e-mail: ilona.plevova@pragoprojekt.cz

Pokoj Jaromír Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Rumberk 59

679 61 Deštná

tel.: 723 637 450, 546 215 011

e-mail: jpokoj@seznam.cz

Pondělíček Michael Mgr., PhD.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Plzeňská 659/70

266 01 Beroun

tel.: 602 268 908

e-mail: mpondelicek@gmail.com

Vysoká škola regionálního rozvoje

Žalanského 68

105 00 Praha 17

tel.: 602 268 908

Pospíšilíková Marcela RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Karlovice 301

768 43 Kostelec u Holešova

tel.: 606 744 836

e-mail: marcelapospi@seznam.cz

VODNÍ ZDROJE HOLEŠOV, a.s.

Tovární 1423

769 01 Holešov

tel.: 573 312 136

Postbiegl Stanislav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Milešovice 3

683 54 Otnice

tel.: 732 224 583

Jacobs Clean Energy s.r.o.

Křenová 58

602 00 Brno

tel.: 725 607 978

e-mail: postbiegl@jacobscz.cz

Pozděna PetrIng.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Lonkova 470

530 09 Pardubice

tel.: 603 289 332

e-mail: petr.pozdena@gmail.com

Procházka Jiří RNDr., MBA.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Pražská 2955

407 47 Varnsdorf

tel.: 602 555 230

e-mail: prochazka@ekoaudit.cz, prochazka.adviser@gmail.com

Přílepek Radek Ing.

Platnost autorizace do: 11.11.2022

Bydlinského 871

391 01 Sezimovo Ústí

tel.: 602 539 541

e-mail: radek.prilepek@seznam.cz

FARMTEC, a.s.

Tisová 326

391 33 Jistebnice

tel.: 381 491 427

Ptáček Miroslav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Pražská 86

281 61 Kouřim

tel.: 603 319 833

e-mail: ekologie.mp@centrum.cz

Rimmel Vladimír Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Náměstí 69

742 83 Klimkovice

tel.: 603 112 170

Regionální centrum EIA, s.r.o.

Lidická 1

742 83 Klimkovice

e-mail: rimmel@rceia.cz

Rosa Alexandr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Podůlšany 7

533 45 Opatovice nad Labem

tel.: 736 745 989

e-mail: alexandr.rosa@seznam.cz

Rous Jiří Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Litoměřická 2084/8

415 01 Teplice

Terén Design s.r.o.

Dr. Vrbenského 2874/1

415 01 Teplice

tel.: 603 571 202

e-mail: jrous@terendesign.cz

Růžička Jaroslav RNDr.

Platnost autorizace do: 28.11.2023

Arbesova 1014/10

360 17 Karlovy Vary

tel.: 602 133 864

e-mail: envikv@seznam.cz

Řezníčková Eva Ing.

Platnost autorizace do: 5.1.2024

Kolová 102

357 51 Kynšperk nad Ohří

tel.: 608 538 991

e-mail: salamoun@seznam.cz, csop.kynspersko@seznam.cz

Řibřid Jiří Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nad Přívozem 1/1680

147 00 Praha 4

tel.: 244 462 812

ÚJV ŘEŽ, divize Energoprojekt Praha

Vyskočilova 3/741

140 21 Praha 4

tel.: 241 006 510, 602 293 877

e-mail: ribrid@egp.cz

Skácel Alexander RNDr., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Průkopnická 24

700 30 Ostrava

tel.: 777 674 897

e-mail: skacel.alex@seznam.cz

Skořepa Zdeněk Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Bzenecká 4

323 00 Plzeň

tel.: 602 104 905

Valbek, spol. s.r.o. - středisko Plzeň

Parková 1205/11

326 00 Plzeň

tel.: 602 104 905

e-mail: zdenek.skorepa@valbek.cz

Skoumal Vladimír, Dr. Ing.

Platnost autorizace do: 28.12.2024

Hrabenov 260

789 63 Ruda nad Moravou

ČEPS Invest, a.s.

Elektrárenská 774/2

101 52 Praha 10

tel.: 602 694 164, 581 108 301

e-mail: skoumal@cepsinvest.cz

Skoumal Zdeněk Ing.

Platnost autorizace do: 28.11.2021

Kouty 29

675 08 Kouty

tel.: 604 189 449

e-mail: skoumal.z@centrum.cz

KOVOPROJEKTA Brno, a.s.

Šumavská 416/15

602 00 Brno

tel.: 532 153 237

Skybová Marie Ing., PhD.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Zahradní 241

747 91 Štítina

tel.: 775 079 928

e-mail: Marie.Skybova@seznam.cz

Slouka Jiří RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nýdecká 442

199 00 Praha 9 - Letňany

tel.: 606 630 016

e-mail: geoslouka@seznam.cz

Ekosystem, spol. s r.o.

Podkovářská 6

190 00 Praha 9

tel.: 731 413 538, 222 531 615

Smrčková Alena Mgr., PhD.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Závist 1159

156 00 Praha 5 - Zbraslav

tel.: 244 402 740, 724 039 528

e-mail: asmrckova@seznam.cz

Smutný Martin Mgr.

Platnost autorizace do: 8.11.2024

Malenovice 305

739 11 Malenovice

tel.: 724 110 779

e-mail: martin.smutny@integracons.com

Integra Consulting s.r.o.

Pobřežní 18/16

186 00 Praha 8

tel.: 234 134 236

Stančo Radomír Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Proskovická 41

700 30 Ostrava - Výškovice

tel.: 736 627 141

e-mail: stancovi@volny.cz

BKB Metal, a.s.

Hlubinská 917/20

702 00 Moravská Ostrava

tel.: 736 627 141

Staněk Ivo RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Ibsenova 11

638 00 Brno

Haskoning DHV Czech Republic, s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha

tel.: 545 425 231, 604 255 233

e-mail: ivo.stanek@rhdhv.com

Starý Jiří RNDr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Jizerská 2945/61

400 11 Ústí nad Labem

tel.: 728 069 069

e-mail: jiristary@atlas.cz

Stöhr Eduard Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jana Vrby 1717/5

434 01 Most

tel.: 602 417 067

ECOMOST, s.r.o.

Jana Vrby 1717/5

434 01 Most

tel.: 417 637 437

e-mail: stohr@ecomost.cz

Střelec Tomislav Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nábřeží SPB 498

708 00 Ostrava - Poruba

e-mail: tomislav.strelec@seznam.cz

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10

tel.: 724 346 257

e-mail: tomislav.strelec@mzp.cz

Sulek Bohumil Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Na Pláni 2863/9

150 00 Praha 5

tel.: 602 353 194

e-mail: bob.sulek@seznam.cz

Svoboda Milan Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jiránkova 1135

163 00 Praha 6 - Řepy

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224

186 59 Praha 8 - Karlín

tel.: 251 038 255

Svobodová Jiřina Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Čs. armády 1079/30

405 01 Děčín

tel.: 412 513 054

Ing. Jiřina Svobodová DEPOS 1

Čs. armády 1079/30

405 01 Děčín

tel.: 604 242 976

e-mail: deposdecin@volny.cz

Sýkora Milan Ing., CSc., EUR ING

Platnost autorizace do: 31.12.2021

U Krčské vodárny 1133

140 00 Praha 4

tel.: 724 020 867

e-mail: sykmi@email.cz

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Táborská 31

140 16 Praha 4

tel.: 724 020 867

Šafařík Václav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

U Vodojemu 1275/34

693 01 Hustopeče u Brna

tel.: 519 323 861, 603 544 915

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

U Vodojemu 1275/34

693 01 Hustopeče u Brna

tel.: 519 323 861, 603 544 915

e-mail: renvodin@renvodin.cz

Šambergerová Olga Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Čechovská 65

261 01 Příbram VIII

tel.: 723 243 301

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20

100 00 Praha 6 - Bubeneč

tel.: 723 243 301

e-mail: olga.sambergerova@pudis.cz

Šebela Vladimír doc., PhDr., Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Fibichova 16

690 02 Břeclav

tel.: 519 322 722, 723 023 230

e-mail: sebela.vladimir@gmail.com

Šikula Tomáš Mgr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Ve Stromovce 715/6a

500 11 Hradec Králové

tel.: 605 53 60 53

e-mail: sikula@centrum.cz

HBH Projekt, spol. s r.o.

Kabátníkova 5

602 00 Brno

tel.: 549 123 480

Šimunek Ondřej Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Fügnerova 809

266 01 Beroun 2

tel.: 311 622 578

e-mail: juan.atahualpa@centrum.cz

Šináglová Růžena Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Roudnická 445/6

182 00 Praha 8

tel.: 776 863 107

e-mail: ruzena.sinaglova@seznam.cz

Škára Jiří Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jáchymovská 270/28

460 10 Liberec 10

tel.: 603 523 826

AQUATEST, a.s. Praha - divize Liberec

Husitská 133/49

460 07 Liberec 7

tel.: 603 523 826

e-mail: skara@aquatest.cz

Štancl Luboš, Ing.

Platnost autorizace do: 19.5.2025

Antošovická 256/54

711 00 Ostrava

tel.: 603 874 098

AZ GEO, s.r.o.

Chittussiho 1186/14

710 00 Ostrava

tel.: 596 114 030

e-mail: stancl@azgeo.cz

Štýs Stanislav Ing., DrSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Ant. Dvořáka 2190

434 01 Most

tel.: 602 406 212

e-mail: stys@ecoconsult.cz

Oblastní muzeum a galerie Most

Čsl. armády 1360/35

434 01 Most

tel.: 602 406 212

Šulcová Kateřina, Mgr.

Platnost autorizace do: 31.1.2025

Dukelská 2541

276 01 Mělník

tel.: 724 677 562

e-mail: katerina@sulcova.eu

Šutera Václav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Pod Vodojemem 1

400 10 Ústí nad Labem

tel.: 724 021 916

JUROS, s.r.o.

Doudova 544/11

147 00 Praha 4

tel.: 475 209 122

e-mail: sutera@jurosul.cz

Švábová Nezvalová Jana Mgr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Pavlovova 19

568 02 Svitavy

tel.: 608 129 375

e-mail: jana.nezvalov@post.cz

Jacobs Clean Energy s.r.o.

Křenová 58

602 00 Brno

tel.: 725 607 975

e-mail: nezvalova@jacobscz.cz

Teska Jaroslav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Klínec 168

252 10 Klínec

tel.: 311 440 003, 736 612 787, 736 612 785

e-mail: info@jaroslavteska.cz

ENVI-TRADE s.r.o.

Klínec 168

252 10 Klínec

tel.: 736 612 787, 736 612 785

e-mail: info@envi-trade.cz

Tížková Věra RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Baarova 976/7

709 00 Ostrava

G-Consult, spol. s r.o.

Výstavní 367/109

703 00 Ostrava

tel.: 597 430 932, 602 781 126

e-mail: tizkova@g-consult.cz

Tomášek Josef Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Klínec 150

252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 603 525 045

Středisko odpadů Mníšek, s.r.o.

Pražská 900

252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 318 591 771, 603 525 045

e-mail: som@sommnisek.cz

Tomek Igor RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Na Požáře 178/1

760 01 Zlín

tel.: 776 855 202

e-mail: igortomek@centrum.cz

Toniková Zuzana Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Průchova 3168

272 01 Kladno 1

tel.: 311 254 043, 604 530 664

e-mail: zuzana.tonikova@seznam.cz

Tovaryš Petr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Janského 1016

721 00 Ostrava Svinov

tel.: 604 280 852

e-mail: petovarys@seznam.cz

Tucauerová Dagmar RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Zahradní 400

273 45 Hřebeč

tel.: 312 253 299, 723 602 018

e-mail: hig.dada@volny.cz

Tylčer Jiří Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Šilheřovická 273/16

725 29 Ostrava - Petřkovice

tel.: 602 726 063

e-mail: tylcer@email.cz

Urbanec Petr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Frýdecká 819

739 32 Vratimov

tel.: 731 730 277

e-mail: p.urbanec@volny.cz

Utíkalová Pavlína Mgr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Valentova 883

675 31 Jemnice

tel.: 737 735 195

e-mail: utikalova@ecoremconsulting.cz

Ecorem Consulting s.r.o.

Stará Cesta 1127

675 31 Jemnice

tel.: 737 735 195

Vacek Michal Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Kunín 90

742 53 Kunín

tel.: 739 521 873

e-mail: michalvacek@email.cz

Vacek Oldřich RNDr., CSc.

Platnost autorizace do: 27. 9. 2022

Mochtín 144

339 01 Klatovy

tel.: 603 858 558

e-mail: vacek.oldrich@gmail.com

Česká zemědělská univerzita v Praze,

Katedra zahradní a krajinné architektury

Kamýcká 129

160 00 Praha 6 -Suchdol

e-mail: vacek@af.czu.cz

Václavíková Eliška Mgr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Kváskovice 17

387 19 Drážov

tel.: 383 388 095, 724 520 290

e-mail: vaclavikova@ametyst21.cz

Vácha Jiří RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Pražská 2979 415 01 Teplice

e-mail: jiri-vacha@seznam.cz

Wastech, a.s.

Ostružinová 36

106 00 Praha 10

tel.: 475 207 888

Valentin Alexandr Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jáchymovská 269

460 10 Liberec

tel.: 607 766 131

e-mail: alex.valentin@seznam.cz

Valtr Pavel Ing., aut. arch.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Masarykova 1066/29

312 00 Plzeň

tel.: 606 616 400

e-mail: valtr.p@volny.cz

URBIOPROJEKT Plzeň, ateliér urbanismu,

architektury a ekologie

Bělohorská 3

301 64 Plzeň

tel.: 377 227 068

Vaněčková Markéta Mgr.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Koniklecová 449/9

634 00 Brno

tel.: 608 167 672

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Vodní 1

602 00 Brno

tel.: 533 446 080

e-mail: marketa.vaneckova@im-projekt.cz; marketa.vaneckova@tiscali.cz

Varga Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Komenského 34

471 24 Mimoň

tel.: 485 179 054, 606 423 363

e-mail: pavel.varga@seznam.cz

DIAMO, státní podnik - odštěpný závod

Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84

471 27 Stráž pod Ralskem

tel.: 487 892 083

e-mail: varga@diamo.cz

Vašíček Ladislav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Mezi Mlaty 804/30

697 01 Kyjov

tel.: 518 614 343, 602 508 264

e-mail: info@ekologievasicek.cz

Vašíček Václav RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jiráskova 403

517 42 Doudleby nad Orlicí

tel.: 604 319 301

e-mail: vvasicek@quick.cz, vvasicek18@gmail.com

OSVČ - RNDr. Václav Vašíček

Lidická 369

530 09 Pardubice

Vavrečková Jitka Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Nerudova 603

793 76 Zlaté Hory

tel.: 724 622 988

e-mail: vavreckova.jitka@gmail.com

Vejr Martin Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Křešínská 412

262 23 Jince

tel.: 318 692 580, 607 863 335

e-mail: vejrmartin@gmail.com

Veselý Pavel Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Lamačova 906

152 00 Praha 5

tel.: 724 040 042

e-mail: vesely.p.j@volny.cz

DEKONTA, a.s.

Lamačova 906

152 00 Praha 5

tel.: 235 522 252-3, 724 040 042

Vítková Michaela Ing.

Platnost autorizace do: 1.11.2022

Opálkova 4

635 00 Brno

tel.: 733 651 483

e-mail: skalka@centrum.cz

Vlachová Barbora Ing.

Platnost autorizace do: 19.1.2025

Mírová 159

262 02 Stará Huť

tel.: 724 368 934

GET, s.r.o.

Perucká 11a

120 00 Praha 2

tel.: 233 370 741

e-mail: vorlova@get.cz

Vokurková Radka Ing.

Platnost autorizace do: 10.5.2024

Krnsko 159

294 31 Krnsko

tel.: 777 331 771

Consulteco s.r.o.

Táborská 922

293 01 Mladá Boleslav

tel.: 777 331 771

e-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz

Vorel JosefIng.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Černohorská 611

383 01 Prachatice

tel.: 388 318 340, 603 263 437

e-mail: vorel.josef@cbox.cz

Vostal Dalibor Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Kounicova 31

602 00 Brno

tel.: 603 886 030

e-mail: info@vostal.cz

OSVČ

Smetanova 8 602 00 Brno

Vraný Miroslav Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Jindřišská 1748

530 02 Pardubice

tel.: 466 657 509

Farm Projekt

Jindřišská 1748

530 02 Pardubice

tel.: 466 657 509, 602 434 897

e-mail: farmprojekt@volny.cz

Vrátná Iva Ing.

Platnost autorizace do: 19.6.2023

Skalka 32

261 01 Příbram

tel.: 603 942 121

EKOLINE

Skalka 32

261 01 Příbram

e-mail: iva@ekoline.org

Vravníková Lucie, Mgr.

Platnost autorizace do: 27.10.2025

Brantice 310

793 93 Brantice

e-mail: vravnikova@get.cz; luisa.vsb@post.cz

Vrbata Leoš RNDr.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Brdičkova 1914

155 00 Praha 5

tel.: 603 242 778

e-mail: leos.vrbata@iex.cz

Geotip s.r.o.

Brdičkova 1914

155 00 Praha 5

tel.: 257 325 512

e-mail: geotip@quick.cz

Vrdlovcová Michaela Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

K dolům 311/29

143 00 Praha 4

tel.: 603 765 002

e-mail: vrdlovcova@volny.cz

Vrchní soud v Praze

Náměstí hrdinů 1300

140 00 Praha 4

tel.: 261 196 320

Vurm Karel Ing., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Ortenovo náměstí 13

170 00 Praha 7

tel.: 02/808966, 602772093

e-mail: karel.vurm@volny.cz

KAREKO

Ortenovo náměstí 13

170 00 Praha 7

tel.: 02/808966

Vyhlas Zbyněk Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Petržílkova 2266/14

158 00 Praha 5

tel.: 733 148 840, 605 166 681

e-mail: vyhlas.z@gmail.com

Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Hodějovická 76

370 06 České Budějovice - Srubec

tel.: 387 200 602

EIA SERVIS, s.r.o.

U Malše 20

370 01 České Budějovice

tel.: 386 354 942, 606 687 268

e-mail: vyhnalek@eiaservis.cz

Zdražil Vladimír Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Tismice 128

282 01 Tismice

tel.: 321 623 518

Ústav aplikované ekologie LF ČZU

nám. Smiřických 1

281 63 Kostelec nad Černými lesy

tel.: 321 694 500

e-mail: zdrazil@fzp.czu.cz

Zeman Zbyněk Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

K Loučkám 1685

436 06 Litvínov

tel.: 732 476 054, 474 547 968

e-mail: zbynek.zeman@volny.cz

Zemancová Monika Ing.

Platnost autorizace do: 19.1.2025

Dražická 144/6

294 71 Benátky nad Jizerou

tel.: 724 368 935

e-mail: zemonika@seznam.cz

GET, s.r.o.

Perucká 11a

120 00 Praha 2

e-mail: zemancova@get.cz

Žák Vilém Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Sukova 1233

271 01 Nové Strašecí

tel.: 606 626 318

e-mail: vilem@vilemzak.cz

Žídková Pavla Ing.

Platnost autorizace do: 31.12.2021

Polní 293

747 62 Mokré Lazce

tel.: 777 807 191

e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz