Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 17/2020

V Praze dne 23.11.2020

Čj.: CÚ pro Středočeský kraj

459903/2020-610000-39

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2020,

kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 7. dodatek

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. změny pevných cen

uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.12.2020, pro výrobky vyrobené a dovezené1); na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jan Václavíček v. r.

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Středočeský kraj

Vyřizuje: Andrea Tinková

tel.: +420 327 539 211

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2020

7. dodatek k seznamu cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, ve znění Rozhodnutí č. 6/T/2020 se

u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOM 26 ND (26 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „134,00“ nahrazuje pevnou cenou „141,00“;

u výrobku L&M RED LABEL 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „126,00“ nahrazuje pevnou cenou „131,00“;

u výrobku RGD RED KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „105,00“ nahrazuje pevnou cenou „110,00“.

1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů