Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 6/2020

Oprava tiskové chyby

Energetický regulační věstník, částka 5/2020

1) Opravy

V Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie, v části 2) Závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie:

(1) se označení odstavce „(2.11)“ nahrazuje označením „f)“,

(2) se označení odstavce „(2.12)“ nahrazuje označením „(2.11)“.