Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 16/2020

V Praze dne 20.10.2020

Čj.: CÚ pro Středočeský kraj

408918/2020-610000-39

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2020,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny textu - 6.dodatek

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

2. změny textu

uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.11.2020, pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jan Václavíček v. r.

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Středočeský kraj

Vyřizuje: Andrea Tinková

tel.: +420 327 539 211

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2020

6. dodatek k seznamu cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Obchodní název

Počet kusů v jednotkovém balení

určeném pro přímou spotřebu

Pevná cena pro konečného

spotřebitele jednotkového balení

určeného pro přímou spotřebu v Kč

BENSON & HEDGES BLACK 100s

Cigareta s filtrem, 99,0 mm

20

107,00

BENSON & HEDGES SILVER 100s

Cigareta s filtrem, 99,0 mm

20

107,00

MEINE SORTE 100s

Cigareta s filtrem, 99,0 mm

20

117,00

WINSTON BLUE 100s

Cigareta s filtrem, 99,0 mm

20

105,00

WINSTON RED 100s

Cigareta s filtrem, 99,0 mm

20

105,00

WINSTON SILVER 100s

Cigareta s filtrem, 99,0 mm

20

105,00

2. ZMĚNY TEXTU

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2020, ve znění Rozhodnutí č. 7/T/2020 se

u výrobku Rothmans of London Demi (20 kusů) slova „Rothmans of London Demi“ nahrazují slovy „Rothmans Demi Ultramarine“.

1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů